Blog Utama Saya :-

Rabu, 2 November 2016

Bakuratul Amani - Syaikh Isma’il ibn ‘Abdul Qadir Al-Fatoni

ISBN 978-967-14037-6-1
9 789671 403761 >
اينله دوا رساله
بَاكُوْرَةُ اْلأَمَانِي ِلإِشَارَةِ عَوَامِ أَهْلِ الْفَطَانِي
دان
تَبْصِرَةُ اْلاَدَانِي بِأَلْحَانِ بَاكُوْرَةِ اْلأَمَانِي

للعالم العلامة الشيخ
وان اسماعيل بن عبد القادر بن مصطفى الفطاني


Inilah Dua Risalah
Permula Yang Dituntuti
Kerana Menunjukikan Kebanyakan Orang-Orang Fatoni
Dan
Memperjelaskan Bagi Orang-Orang Awam Mendapati Akan Hala Tuju dan Sindir-Sindiran Cakapan Bakuratul Amani

Oleh:
Al-‘Alim Al-‘Allamah Asy-Syaikh
Wan Isma’il Bin ‘Abdul Qadir Bin Mustofa Al-Fatoni
(Pak Da Eil)


Pengalihan Jawi Kepada Rumi Serta Disusun Semula Oleh:

Muhamad Rauf Bin Minhat


Kandungan Bakurah Al-Amani

Makna Dua Kalimah Syahadah
Kewajipan Mukallaf
‘Aqal Hukum
Sifat-Sifat Allah Yang Wajib Dipelajari Dengan Tafshil
Sifat-Sifat Wajib dan Mustahil Bagi Allah
Sifat Yang Harus Bagi Allah
Sifat-Sifat Bagi Sekalian Rasul
Sifat-Sifat Yang Wajib dan Mustahil Bagi Para Rasul
Sifat Harus Bagi Para Rasul
Mengandung Makna Dua Kalimah Syahadah

Kandungan Tabshiratul Adani Bi Alhani Bakuratil Amani

Tabshiratul Adani Bi Alhani Bakuratil Amani

Muqaddimah
Sejarah Matan Kitab Ditulis
Sejarah Syarah Kitab
Menamakan Kitab
Doa dan Harapan Pengarang

Bermula Syarah Matan Bakuratul Amani
Erti dan Makna Kalimah لا اله الا الله
Erti dan Makna Kalimah محمد رسول الله
Kewajipan Mukallaf
Hukum Syara’

Makna Tuhan
Kewajipan Mukallaf
‘Aqal Hukum
Penjagaan
Sifat-Sifat Allah Yang Wajib Dipelajari Dengan Tafshil
Wujud
Qidam
Baqa’
Mukhalafatuhu تعالى lil Hawadits
Qiyamuhu تعالى Binafsihi
Wahdaniyyah

Keterangan Salbiyah
Keterangan Ma’ani
Hayat
Ilmu
Qudrat
Iradat
Sama’
Basor
Kalam
Kaunuhu Hayyan
Kaunuhu ‘Aliman
Kaunuhu Qadiran
Kaunuhu Muridan
Kaunuhu Sami’an
Kaunuhu Bashiran
Kaunuhu Mutakalliman
Dalil Sifat Ma’nawiyah
Sifat Yang Harus Bagi Allah

Sifat-Sifat Bagi Sekalian Rasul
Sifat-Sifat Yang Wajib dan Mustahil Bagi Para Rasul
Shidiq
Amanah
Tabligh
Fatonah
Sifat Harus Bagi Para Rasul
Mengandung Makna Dua Kalimah Syahadah

Sanad Bakurah Al-Amani
Sijil Sanad Bakurah Al-Amani
Sanad Kepada Imam Ahli Sunnah wal Jama’ah, Abu Al-Hasan Al-Asy’ari
Sanad Kepada Imam Ahli Sunnah wal Jama’ah, Abu Manshur Al-Maturidi


Al-‘Alim Al-’Allamah Tuan Guru Haji Salleh Musa
Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang
Tuan Guru Ahmad Ridoudin Bin Tuan Guru Haji Abd Wahab
Al-Fadhil Ustaz Azahar bin Hashim Al-Hadrami

Kitab Asal Bakurah Al-Amani
Kitab Asal Tabshirah Al-AdaniIsnin, 5 September 2016

Usuluddin - Syaikh Mukhtar 'Atorid"Inilah kitab usuluddin iktikad ahlus sunnah wal jamaah yang telah dikarang oleh hamba...."
Kitab ini dikarang oleh Sheikh Muhammad Mukhtar bin Atharid Al-Jawi Al-Batawi rhm, ulama asal Indonesia yang menjadi guru besar di Masjidil Haram.
Isnin, 15 Ogos 2016

Al-Mishbah Al-Munir – Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Bin Isma’il Al-Fatoni

Muqaddimah

Huraian Yang Pertama Pada Pengenalan Agama
Ta’rif Agama 
Rukun Agama 

Huraian Yang Kedua Pada Menyatakan Hukum Syara’ 
Faedah 
Huraian Yang Ketiga Pada Menyatakan Hukum Adat 
Huraian Yang Keempat Pada Menyatakan Hukum ‘Aqal 
Huraian Yang Kelima Pada Menyatakan Ilmu Usuluddin 

Huraian Sifat Yang Pertama Wujud Ertinya Ada 
Huraian Sifat yang Kedua Qidam Ertinya Sedia 
Huraian Sifat Yang Ketiga Baqa’ Ertinya Kekal 
Huraian Sifat Yang Keempat Mukhalafatuhu Ta’ala Lil Hawadits 
Huraian Sifat Yang kelima: Qiyamuhu Ta’ala Binafsihi:
Ertinya Berdiri Allah Ta’ala Dengan Sendiri
Huraian Sifat Yang Keenam: Wahdaniyah Ertinya Keesaan 

Huraian Sifat Yang Ketujuh: Qudrat Ertinya Pekuasa 
Huraian Sifat Yang Kelapan: Iradat, Ertinya Pekehendak 
Huraian Sifat Yang Kesembilan: Ilmu, Ertinya Pengetahuan 
Huraian Sifat Yang Kesepuluh Hayat, Ertinya Penghidup 
Huraian Sifat Yang Kesebelas: Sama’ Ertinya Pendengar 
Huraian Sifat Yang Kedua Belas: Basar, Ertinya Pelihat 
Huraian Sifat Yang Ketiga Belas: Kalam, Ertinya Pekata 

Huraian Sifat Yang Keempat Belas: Kaunuhu Qadiran 
Huraian Sifat Yang Kelima Belas: Kaunuhu Muridan
Huraian Sifat Yang Keenam Belas: Kaunuhu ‘Aliman 
Huraian Sifat Yang Ketujuh Belas: Kaunuhu Hayyan
Huraian Sifat Yang Kelapan Belas: Kaunuhu Sami’an 
Huraian Sifat Yang Kesembilan Belas: Kaunuhu Bashiran
Huraian Sifat Yang Kedua Puluh: Kaunuhu Mutakalliman 
Tanbih 
Huraian Sifat Yang Kedua Puluh Satu Jawaz, Ertinya Harus 

Huraian Yang Pertama Daripada Sifat-Sifat Rasul Siddiq, Ertinya Benar 
Huraian Yang Kedua Daripada Sifat-Sifat Rasul Itu Amanah 
Huraian Yang Ketiga Daripada Sifat-Sifat Rasul Tabligh 
Huraian Yang Keempat Daripada Sifat Rasul Fatonah 
Huraian Yang Kelima Bagi Rasul Ja’iz Ertinya Yang Harus

Faedah: Ini Suatu Kegunaan 

Huraian Pada Menyatakan Perkara-Perkara Yang Wajib Diketahui Akan Dia Serta I’tiqad

Huraian Yang Terakhir Pada Menyatakan Setengah-Setengah Perkara Yang Wajib Atas Mukallaf Mengerjakan Segala Yang Disuruh Wajib Dan Meninggal Segala Yang Ditegah Haram 

Panduan Makmum

Kandungan Risalah

Al-Bahjah Al-Mardhiyah 
Muqaddimah
Makmum Muwafiq
Ta’rif Orang Muwafiq
Sembilan Perkara Berkaitan Makmum Muwafiq
Makmum Masbuq
Pengertian Masbuq
Imam Menanggung Fatihah Makmum 
Ciri-Ciri Imam Yang Menannggung Fatihah Makmum
Makmum Masbuq Membaca
Zikir Yang Sunat Sebelum Fatihah
(Kesempurnaan Masalah)
Perihal Makmum Yang Syak
Apakah Ia Muwafiq atau Masbuq 
Penutup

Manaqib Para Ulama Yang Disebut Dalam Kitab Ini

Imam Zakaria Al-Ansori t (wafat 926H) 
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami t (wafat 974H) .
Imam Khatib Syarbini t (wafat 977H) .
Imam Ar-Ramli t (wafat 1004H) 
Syaikh Syubramilsi / Syabramalsi .
Salinan Asal Risalah

Kandungan Kitab
Sullam Ash-Shibyan Bab Solat Jama’ah dan Syuruth Al-Iqtida’

Bab Solat Al-Jama’ah 
Hukum Sembahyang Berjama’ah
MASALAH – Haram Sembahyang Berjama’ah 
MASALAH – Dapat Fadhilat Jama’ah
MASALAH – Jika Seseorang Dalam Sembahyang Kemudian Imam Datang 
MASALAH – Dibilang Rakaat Jika Dapat Ruku’ Serta Imam 
MASALAH – Makruh Perempuan Muda Pergi Berjama’ah 


Fasal Pada Menyatakan Syarat-Syarat Ikut-Ikutan
Kaifiat Membuat Saf 
Kaifiat Berjama’ah 
Hukum Berniat Imam atau Makmum
Jika Bersalahan Makmum Dengan Imam Mengucap Amin 

Kandungan Kitab
Syarat Sah Ikut Makmum Akan Imam (Sabil Al-Muhtadin)
Kaifiat Membuat Saf 
Kaifiat Berhimpun
Hal Yang Pertama: Imam Dan Makmum Di Dalam Masjid 
Hal Yang Kedua: Imam dan Makmum Di Padang atau
Rumah Yang Luas 
Ikutan Hilang Ketika Solat
Hal Yang Ketiga: Imam Di Dalam Masjid Dan Makmum Di Luar Masjid.
Hal Yang Keempat: Makmum Di Dalam Masjid Dan Imam Di Luar Masjid.
Makmum Di Atas Gunung 
Di Atas Dua Kapal 
Hukum Berniat Imam atau Makmum 
Muwafaqah Peraturan Sembahyang Imam Dan Makmum 
Muwafaqah Makmum Bagi Imamnya Pada Sunat Yang Dikerjakan Imamnya Atau Yang Ditinggalkannya Yang Jadi Keji Menyalahinya
Hendaklah Mengikut Imamnya Pada Takbiratul Ihram Dan Lainnya 
Masbuq Yang Mendapat Rakaat Serta Imamnya
Sifat Yang Disunatkan Pada Imam 
Sunat Berjama’ah 
Sifat Imam 

Manaqib Para Ulama Yang Disebut Dalam Kitab Ini

Imam Asnawi / Isnawi
Imam Badruddin Muhammad bin ‘Abdullah Az-Zarkasyi t 
Imam Ibnu ‘Imad t
Imam Azra’i t

Al-Imam Nawawi t (wafat 676H) Hikayat Qadhi Dengan Harami (Pencuri)

--


Selasa, 21 Jun 2016

Bolehkah belajar ilmu agama tanpa guru?
*Bolehkah belajar ilmu agama tanpa guru?*
_"Diceritakan bahawa seorang lelaki membaca hadis Rasulullah ﷺ. Ianya menceritakan tentang Al Hayyatus Sauda'. Ular hitam adalah penawar bagi segala penyakit. Kemudian anaknya sakit, ditangkapnya ular hitam, direbus & diberi anaknya makan kemudian anaknya meninggal dunia. Selepas itu dia jumpa ulama. Wahai Sheikh, dalam hadis ini mengingatkan bahawa Al Hayyatus sauda (ular hitam) adalah penawar bagi segala penyakit. Saya beri anak saya air rebusan ular hitam tapi anak saya meninggal dunia. bagaimana boleh demikian? hadis sepatutnya betul. Maka ulama itu melihat hadis tersebut. Maka kata ulama hadis tersebut telah salah cetakannya kerana terlebih dakwat disitu. Ianya bukan Al Hayyatus Sauda' (ular hitam) tapi Al Habbatus Sauda' (jintan hitam). Huruf ba ( ﺑﺎ ) & ya ( ﻱ ) beza 1 titik sahaja. Tambah 1 titik, kefahamanya berbeza. Belajar ilmu agama perlulah berguru. Tidak boleh belajar berpandukan buku sahaja."_

Sumber:
https://www.facebook.com/aman.damai.146069/posts/1704824473105783Selasa, 3 Mei 2016

WAHHABI DI SISI PANDANGAN AL-SYAIKH AHMAD IBN MUHAMMAD ZAIN AL-FATONI
WAHHABI DI SISI PANDANGAN AL-SYAIKH AHMAD IBN MUHAMMAD ZAIN AL-FATONI
.
📖 Ketika menceritakan tentang fitnah yang berlaku pada zaman pemerintahan Sultan Salim, al-Syaikh Ahmad al-Fatoni (w.1325 H) berkata:
"...[dan] setengah daripadanya ((fitnah to'ifah Wahhabiyyah)) yang melampaui mereka itu sehingga memerintah mereka itu akan dua Tanah Haram yang mulia dan mereka itu🔸satu kaum yang mempunyai mazhab yang jahat dan jalan yang sesat dan i^tiqad yang mudarat🔸dan adalah yang me[ng]hantarkan mazhab mereka itu yang keji dan yang meri[ng]tahkan dia [memerintahkan dia] Muhammad anak ^Abdul-Wahhab dan asalnya daripada masyriq daripada Bani Tamim dan adalah permulaan pekerjaannya bahawasanya ia adalah setengah daripada mereka yang menuntuti ilmu pada negeri Madinah al-Munawwarah ^ala sohibiha afdol al-solat wa al-salam dan adalah bapanya laki-laki yang solih demikian lagi saudaranya🔸dan adalah bapanya dan saudaranya dan sekalian guru-gurunya memfirasat mereka itu padanya bahawasanya lagi akan jadi daripadanya menyesat dan zaigh dan ilhad dari kerana barang yang diketahui oleh mereka itu daripada perkataannya dan perbuatannya dan bantahan-bantahannya daripada beberapa masalah...🔸...maka mereka ia bagi dirinya akan mazhab yang sesat dan menyalahi ia akan segala imam agama dan menyesat ia akan segala yang jahilin🔸dan me[ng]kufur ia akan segala mereka yang tiada mengikut mazhabnya daripada mukmin🔸dan me[ng]hukum ia dengan syirik mereka yang ziarah akan kubur Nabi sollallahu ^alaihi wa sallam dan auliya' dan solihin dan yang bertawassul dengan mereka itu dan🔸me[ng]haram ia akan berselawat atas Nabi sollallahu ^alaihi wa sallam🔸dan beberapa i^tiqad yang lain daripada demikian itu dan bahawasa segala manusia telah kufur mereka itu daripada masa hijrah enam ratus tahun hingga kepada masanya itu dan [ia]lah yang membaharukan bagi mereka itu akan Islam mereka itu..." Intaha.
🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸
📚Rujukan: Kitab Hadiqatul-Azhar war-Rayahin fi Manaqib al-Akhyar wa Akhbaris-Solihin, al-Syaikh Ahmad ibn Muhammad Zain ibn Mustafa al-Fatoni, Persama Press, Pulau Pinang, t. th., hlm 169 - 170.
✒Al-Syaikh Ahmad ibn Muhammad Zain al-Fatoni adalah guru bagi ramai ulama dan mufti di Nusantara seperti Syaikhul-Islam dan Mufti Selangor Tengku Mahmud Zuhdi bin Abdur-Rahman al-Fatoni, Tok Kenali, Tok Selehor, Kiyai Hasyim Asy'ari pengasas Nahdotul-^Ulama', al-Qadi Abu Bakar Hasan al-Muwari dan lain-lain.
✒Beliau juga penasihat dan rujukan sultan-sultan Melayu seperti Sultan Fatoni, Sultan Kelantan, Sultan Kedah, Sultan Terengganu (Sultan Zainal Abidin III), Sultan Johor, Sultan Riau - Lingga, Sultan Deli, Sultan Langkat, Sultan Pontianak dan Sultan Sambas, dan beliau juga penasihat Syarif/ Raja Mekah.

----Selasa, 19 April 2016

ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPATImam empat mazhab semuanya meyakini ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT, walaupun mereka berbeza dari sudut fiqh tetapi aqidah mereka tetap sama. Pegang aqidah ini sampai mati walau apa pun yang terjadi kerana inilah aqidah semua para Nabi dan umat Islam.


**************************************************
Golongan sesat Wahhabi selalu pertikai dan minta dalil al-Quran serta as-Sunnah tentang Aqidah Islam "ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT", tetapi hanya segelintir sahaja yang mampu memberikan dalil dan hujah berhubung pertanyaan Wahhabi tersebut. Jadi untuk membantu anda menjawab pertanyaan Wahhabi, kami telah menyediakan dalil tentang Aqidah Islam "ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT" berdasarkan:
1. Al-Quran
2. Al-Hadith
3. Ijma` (kesepakatan) Ulama'
4. Dalil Akal
Sebarkan kepada rakan2 anda supaya mereka tidak gentar dan diam apabila Wahhabi bertanyakan dalil.
================================

Khusus untuk mereka yang mencari dalil dan hujah berhubung aqidah Islam "Allah ada tanpa bertempat", kali ini admin senaraikan kenyataan ulama tentang "Allah ada tanpa bertempat", bermula dari kurun 1 sehingga kurun ke 15. Satu kurun bersamaan 100 tahun.

==================================

Kenyataan Ulama tentang Aqidah Islam: "Allah wujud tanpa bertempat".
1. Ulama Ahli Tafsir dan Ulum al-Quran
2. Ulama Ahli Hadith dan Ulum al-Hadith
3. Ulama Mazhab Hanafi
4. Ulama Mazhab Maliki
5. Ulama Mazhab Syafi`e
6. Ulama Mazhab Hanbali
7. Ulama Sufi
8. Ulama Ahli Lughah
9. Ulama Ahli Sejarah dan Sirah
10. Ulama yang menulis Ilmu Firaq
11. Ulama Tanah Melayu

======================================

Soalan: Apakah hukum bagi orang yang berkeyakinan bahawa Allah bertempat???
Jawapan: Orang tersebut terkeluar daripada Islam.
Soalan: Bagaimana cara untuk dia kembali kepada Islam?
Jawapan: Wajib mengucap dua kalimah syahadah dengan segera, dengan niat kembali kepada agama Islam dan menyesal di atas perkara kufur yang telah dilakukan iaitu benci terhadap perkara kufur tersebut dan berazam untuk tidak kembali melakukannya lagi.Sumber:
https://www.facebook.com/Hujah-Ahlussunnah-Waljamaah-1125110374186854/