Blog Utama Saya :-

Isnin, 15 Ogos 2016

Al-Mishbah Al-Munir – Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Bin Isma’il Al-Fatoni

Muqaddimah

Huraian Yang Pertama Pada Pengenalan Agama
Ta’rif Agama 
Rukun Agama 

Huraian Yang Kedua Pada Menyatakan Hukum Syara’ 
Faedah 
Huraian Yang Ketiga Pada Menyatakan Hukum Adat 
Huraian Yang Keempat Pada Menyatakan Hukum ‘Aqal 
Huraian Yang Kelima Pada Menyatakan Ilmu Usuluddin 

Huraian Sifat Yang Pertama Wujud Ertinya Ada 
Huraian Sifat yang Kedua Qidam Ertinya Sedia 
Huraian Sifat Yang Ketiga Baqa’ Ertinya Kekal 
Huraian Sifat Yang Keempat Mukhalafatuhu Ta’ala Lil Hawadits 
Huraian Sifat Yang kelima: Qiyamuhu Ta’ala Binafsihi:
Ertinya Berdiri Allah Ta’ala Dengan Sendiri
Huraian Sifat Yang Keenam: Wahdaniyah Ertinya Keesaan 

Huraian Sifat Yang Ketujuh: Qudrat Ertinya Pekuasa 
Huraian Sifat Yang Kelapan: Iradat, Ertinya Pekehendak 
Huraian Sifat Yang Kesembilan: Ilmu, Ertinya Pengetahuan 
Huraian Sifat Yang Kesepuluh Hayat, Ertinya Penghidup 
Huraian Sifat Yang Kesebelas: Sama’ Ertinya Pendengar 
Huraian Sifat Yang Kedua Belas: Basar, Ertinya Pelihat 
Huraian Sifat Yang Ketiga Belas: Kalam, Ertinya Pekata 

Huraian Sifat Yang Keempat Belas: Kaunuhu Qadiran 
Huraian Sifat Yang Kelima Belas: Kaunuhu Muridan
Huraian Sifat Yang Keenam Belas: Kaunuhu ‘Aliman 
Huraian Sifat Yang Ketujuh Belas: Kaunuhu Hayyan
Huraian Sifat Yang Kelapan Belas: Kaunuhu Sami’an 
Huraian Sifat Yang Kesembilan Belas: Kaunuhu Bashiran
Huraian Sifat Yang Kedua Puluh: Kaunuhu Mutakalliman 
Tanbih 
Huraian Sifat Yang Kedua Puluh Satu Jawaz, Ertinya Harus 

Huraian Yang Pertama Daripada Sifat-Sifat Rasul Siddiq, Ertinya Benar 
Huraian Yang Kedua Daripada Sifat-Sifat Rasul Itu Amanah 
Huraian Yang Ketiga Daripada Sifat-Sifat Rasul Tabligh 
Huraian Yang Keempat Daripada Sifat Rasul Fatonah 
Huraian Yang Kelima Bagi Rasul Ja’iz Ertinya Yang Harus

Faedah: Ini Suatu Kegunaan 

Huraian Pada Menyatakan Perkara-Perkara Yang Wajib Diketahui Akan Dia Serta I’tiqad

Huraian Yang Terakhir Pada Menyatakan Setengah-Setengah Perkara Yang Wajib Atas Mukallaf Mengerjakan Segala Yang Disuruh Wajib Dan Meninggal Segala Yang Ditegah Haram 

Panduan Makmum

Kandungan Risalah

Al-Bahjah Al-Mardhiyah 
Muqaddimah
Makmum Muwafiq
Ta’rif Orang Muwafiq
Sembilan Perkara Berkaitan Makmum Muwafiq
Makmum Masbuq
Pengertian Masbuq
Imam Menanggung Fatihah Makmum 
Ciri-Ciri Imam Yang Menannggung Fatihah Makmum
Makmum Masbuq Membaca
Zikir Yang Sunat Sebelum Fatihah
(Kesempurnaan Masalah)
Perihal Makmum Yang Syak
Apakah Ia Muwafiq atau Masbuq 
Penutup

Manaqib Para Ulama Yang Disebut Dalam Kitab Ini

Imam Zakaria Al-Ansori t (wafat 926H) 
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami t (wafat 974H) .
Imam Khatib Syarbini t (wafat 977H) .
Imam Ar-Ramli t (wafat 1004H) 
Syaikh Syubramilsi / Syabramalsi .
Salinan Asal Risalah

Kandungan Kitab
Sullam Ash-Shibyan Bab Solat Jama’ah dan Syuruth Al-Iqtida’

Bab Solat Al-Jama’ah 
Hukum Sembahyang Berjama’ah
MASALAH – Haram Sembahyang Berjama’ah 
MASALAH – Dapat Fadhilat Jama’ah
MASALAH – Jika Seseorang Dalam Sembahyang Kemudian Imam Datang 
MASALAH – Dibilang Rakaat Jika Dapat Ruku’ Serta Imam 
MASALAH – Makruh Perempuan Muda Pergi Berjama’ah 


Fasal Pada Menyatakan Syarat-Syarat Ikut-Ikutan
Kaifiat Membuat Saf 
Kaifiat Berjama’ah 
Hukum Berniat Imam atau Makmum
Jika Bersalahan Makmum Dengan Imam Mengucap Amin 

Kandungan Kitab
Syarat Sah Ikut Makmum Akan Imam (Sabil Al-Muhtadin)
Kaifiat Membuat Saf 
Kaifiat Berhimpun
Hal Yang Pertama: Imam Dan Makmum Di Dalam Masjid 
Hal Yang Kedua: Imam dan Makmum Di Padang atau
Rumah Yang Luas 
Ikutan Hilang Ketika Solat
Hal Yang Ketiga: Imam Di Dalam Masjid Dan Makmum Di Luar Masjid.
Hal Yang Keempat: Makmum Di Dalam Masjid Dan Imam Di Luar Masjid.
Makmum Di Atas Gunung 
Di Atas Dua Kapal 
Hukum Berniat Imam atau Makmum 
Muwafaqah Peraturan Sembahyang Imam Dan Makmum 
Muwafaqah Makmum Bagi Imamnya Pada Sunat Yang Dikerjakan Imamnya Atau Yang Ditinggalkannya Yang Jadi Keji Menyalahinya
Hendaklah Mengikut Imamnya Pada Takbiratul Ihram Dan Lainnya 
Masbuq Yang Mendapat Rakaat Serta Imamnya
Sifat Yang Disunatkan Pada Imam 
Sunat Berjama’ah 
Sifat Imam 

Manaqib Para Ulama Yang Disebut Dalam Kitab Ini

Imam Asnawi / Isnawi
Imam Badruddin Muhammad bin ‘Abdullah Az-Zarkasyi t 
Imam Ibnu ‘Imad t
Imam Azra’i t

Al-Imam Nawawi t (wafat 676H) Hikayat Qadhi Dengan Harami (Pencuri)

--