Blog Utama Saya :-

Isnin, 14 Jun 2021

Wasail Ilmu Al-Kalam – Tuan Guru ‘Abdul Qadir Bin Wangah

 


Ini Risalah Yang Dinamakan Dia

 

وَسَائِلُ عِلْمُ الْكَلاَم ! وَرَأْفَةُ وَرَحْمَةُ لِلْعَوَام

 

(Perantaraan Bagi Ilmu Kalam !

Dan Juga Kasihan Sayang dan Rahmat Bagi Orang Awam)

Pada Bicara  Hukum-Hukum  Akal  dan  Sedikit-Sedikit  Lagi Istilah Ulama’  Ushuluddin  Untuk Anak  Cucuku  dan  Yang Dhaif-Dhaif Muslimin  dan  Muslimat  Yang  Suka  Mulai  Belajar  Umbi dan Asal  Agama  Islam  Dengan  Secara  Didikan  Ulama’ Dahulu-    Dahulu  Pada  Melepaskan  Tubuh  Badan  Daripada  Masuk                Ke Dalam Neraka Tatkala Masuk Pada Umur Yang Kelima

 

 

Menghimpunkan dia oleh :

 

عَبْدُ الْقَادِر بن وَاڠَه وَقَف بُودي سكَـم

 

Harap Bahawa Rata Manfaatnya dan Mendapat Balasannya Daripada Tuhan Yang Ghani (غنى)


https://shopee.com.my/Wasail-Ilmu-Al-Kalam-%E2%80%93-Tuan-Guru-%E2%80%98Abdul-Qadir-Bin-Wangah-i.43750618.9266388117?sp_atk=714651b0-ba58-48f4-b01c-076b610bdc42
Sabtu, 3 April 2021

Panduan Pembahagian Pusaka (Faraidh)

 


Al Hamdulillah, sudah diterbitkan kitab Faraidh keluaran saya.


Faraidh ilmu pertama yang akan dicabut dari umat Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم.


Ilmu Faraidh termasuk ilmu yang paling mulia tingkat bahayanya, paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya, oleh kerana pentingnya, bahkan sampai Allah sendiri yang menentukan takarannya.


Himpunan kitab Faraidh, iaitu:


Cahaya Mustika (چهيا مستيك)

Al-Ustaz Al-Haj Abdul Ghani Bin Al-Haj Yahya


Tashilul Faraidh (تَسْهِيْلُ الْفَرَائِضْ)

Al-Ustaz Al-‘Alim Tuan Imam Al-Haj Khalil bin Al-Haj Husin Al-Mufti Al-Malakawi


Pendahuluan Faraidh (فندهولوان فرائض)

Penggal Yang Pertama

Al-Haji Utsman Bin Al-Haji Muhammad Sa’id


Pendahuluan Faraidh

Juzu’ Yang Kedua

Omar Bin Haji Yusof


Kifayatul Ba’its, Fi Ta’allumi Mawarits

(كفاية الباعث في تعلم الموارث)

Tuan Guru Baba Haji Ismail bin Mahmud


Ar-Rahbiyyah (الرَّحْبِيَّة)

Al-Imam Muhammad Bin ‘Ali Ar-Rahbi


Pengalihan Jawi Kepada Rumi Oleh:

Muhamad Rauf bin Minhat

Siti Khursiah Binti Abu Bakar

Ir. Dr. Mohd Rayme Bin Anang Masuri


Disemak Oleh:

Muhamad Rauf bin Minhat


Rabu, 27 Januari 2021

Panduan Tajwid Al-Qur’an Al-Majid – Haji ‘Umar bin Utsman Melaka

 Taqribul Ikhwan – Syaikh ‘Abdul Qadir Bin Wangah Al-Fatoni

 
 

اين سبواه رساله يڠدنَمَاكندي
تَقْرِيْبُ اْلإِخْوَان
في تعلم عقائد اْلايْمَان
اعتراض يڠ تيْمبول اتو لاڬي اكن تيْمبول داتس جالنن اين جاڠنله دبراسا مڽاكوة سكالي٢ سسوده ڤد فيكير يڠ بأيك دان رنتي عبارت٢ عـلمــــــــاء

 

Ini Sebuah Risalah Yang Dinamakan Dia

Taqribul Ikhwan

Fi Ta’allumi ‘Aqaidil Iman

I’tiradh Yang Timbul atau Lagi Akan Timbul Di Atas Jalanan Ini Janganlah Diberasa Menyakut Sekali-Sekali Sesudah Pada Fikir Yang Baik dan Renti Ibarat-Ibarat

Ulama’.

 

Dan Risalah

 

مَبْدَاِ الفِكْرَةِ فِي الْمَقُوْلاَتِ الْعَشَرَةِ

Mabda Al-Fikrah Fi Al-Maqulat Al-‘Asyarah

 

Oleh:

‘Abdul Qadir bin Wangah Waqaf Budi Sekam

Fatoni Jalan Palas Rangkok

 

Pengalihan Jawi Kepada Rumi Oleh

Muhammad Yunus bin Haji Minhat

Muhamad Rauf bin Minhat

 

 Disemak dan Disusun Semula Oleh:

Muhamad Rauf bin Minhat 

Kandungan

 

Taqribul Ikhwan

Mudaddimah 

Makna Awal Agama 

Perbahagian Hukum Pada ‘Aqal

Wajib Pada ‘Aqal

Mustahil Pada ‘Aqal

Harus Pada ‘Aqal 

Hukum Adat dan ‘Aridhi

Jangan Jahil dan Keliru Hukum ‘Aqal Dengan Hukum Adat 

Wajib Pada Syarak 

Makna Tuhan

Makna Rasul 

 

Sifat Wujud 

Qidam 

Baqa’ 

Sifat Mukhalafatuhu تعالى Lil Hawadits 

Sifat Qiyamuhu تعالى Bi Nafsih 

Sifat Wahdaniyyah 

 

Sifat Qudrah 

Bahasan Terjemah Melayu Segala Sifat(-Sifat) Ma’ani 

Sifat Iradah 

Sifat Ilmu 

Sifat Hayah 

Sifat Sama’ 

Sifat Basor

Penjagaan

Kalam 

 

Sifat Takwin

Ma’nawiyyah 

 

Bahasan Qudrat Hamba 

Bahasan Tidur Jenera 

 

Bahasan Istighna’ dan Iftiqar

Faedah

Penjagaan 

 

Bahasan Mustahil Qadim atau Azali atau Baru 

 

Peringatan Pesanan Guru Pakda ‘Ail Fatoni 

 

Sifat Harus Bagi Allah 

 

Bahasan Mengenai Para Rasul 

 

Peringatan 

 

Mabda Al-Fikrah Fi Al-Maqulat Al-‘Asyarah 

Muqaddimah: Al-Haji Ahmad Al-Fusani 

Muqadimmah: Syaikh ‘Abdul Qadir ibn Wangah 

[Inilah Bicaranya]

Jauhar 

 

‘Aradh

Kam 

Zaman 

Kaif 

Ain 

Mata

Idhofah 

Wadho’ 

Milkun

An Yaf’ala 

An Yan Fa’ila 

Khatimah 

 

Tambahan

Ringkasan Maqulat Sepuluh 

 

 

Biodata Syaikh ‘Abdul Qadir Haji Wangah 

 

Salinan Mabda Al-Fikrah Fi Al-Maqulat Al-‘Asyarah 

Salinan Taqribul Ikhwan

Panduan Puasa dan I’tikaf

 Inilah Risalah

Panduan

Puasa dan I’tikaf

Dinukil Daripada Pelbagai Kitab

 

Sabil Al-Muhtadin

(سَبِيْلُ الْمُهْتَدِيْنَ)

Sullam Ash-Shibyan

(سُلَّمُ الصِّبْيَانِ)

 

 

 

Pengalihan Jawi Kepada Rumi Oleh:

Muhammad Nurkhairunizam Bin Yazid

Muhamad Rauf Bin Minhat

 

 

Disemak dan Disusun Semula Oleh:

Muhamad Rauf Bin MinhatKandungan Kitab

Sabil Al-Muhtadin

 

 

Fasol Satu: Pengenalan Puasa

Takrif Puasa Dari Segi Bahasa dan Syara’

Dalil Disyariatkan Puasa ............................................................................................... 10

Sejarah Puasa

Hukum Orang Ingkar Wajib Puasa Ramadhan

Hukum Orang Yang Malas Puasa Di Bulan Ramadhan ................................................ 11

Adakah Berpuasa Di Bulan Ramadhan Tertentu Pada Umat Nabi Muhammad j?

Bulan Ramadhan Penghulu Segala Bulan ..................................................................... 12

Bilangan Hari Dalam Bulan Ramadhan

Cara Menentukan Awal Ramadhan ............................................................................... 13

Menentukan Awal Ramadhan Dengan Merujuk Kepada Munajjim atau Hasib

Mimpi Rasulullah j Memberitahu “Esok Awal Ramadhan” ...................................... 14

Orang Yang Mendakwa Melihat Anak Bulan Mesti Sanggup Membuat Pengakuan Di Hadapan Penguasa atau Pemerintah

Syarat Bagi Orang Yang Diterima Penyaksiannya Melihat Anak Bulan ...................... 15

Dalil Memadai Seorang Saksi Pada Lihat Hilal Ramadhan

Hikmah Sabit Bulan Ramadhan Dengan Seorang Saksi ............................................... 16

 

Fasol Kedua: Pada Menyatakan Bersuatu Mathla’ dan Bersalah-Salahannya dan Menyatakan Hukum Orang Yang Puasa Yang Musafir Ia Daripada Satu Negeri Kepada Satu Negeri.

Negeri Jiran Kepada Negeri Yang Melihat Anak Bulan

Tidak Boleh Ikut Jika Berlainan Kedudukan Negeri Pada Garis Bujur ........................ 17

Syak Berlainan Tempat Terbit Anak Bulan Dihukumkan Seperti Yakin

Negeri Di Barat Mengikut Negeri Di Timur Tetapi Tidak Sebaliknya ......................... 18

Perbezaan Kedudukan Negeri Mengikut Perbezaan Arah Timur dan Barat

Mengapa Dua Negeri Itu Dikira Sama Pada Tempat Terbit Anak Bulan Jika Kurang Daripada Lapan Darjah? ................................................................................................ 19

Penduduk Negeri Yang Melihat Anak Bulan Pergi Ke Negeri Yang Tidak Kelihatan Anak Bulan

Penduduk Negeri Yang Tidak Melihat Anak Bulan Pergi Ke Negeri Yang Kelihatan Anak Bulan

Melihat Anak Bulan Ramadhan Pada Siang 30 Sya’ban atau Melihat Anak Bulan Syawal Pada Siang 30 Ramadhan ................................................................................. 21

 

Fasol Ketiga: Rukun dan Syarat Puasa Serta Perkara Yang Berkait Dengannya

Rukun Puasa

Niat ................................................................................................................................ 22

Perkara-Perkara Yang Membatalkan Puasa .................................................................. 29

Orang Yang Berpuasa .................................................................................................... 48

 

Panduan Puasa dan I’tikaf

http://alraufi.blogspot.com

 

Hari-Hari Yang Haram Puasa ........................................................................................ 49

Hukum Puasa Pada Hari Syak ....................................................................................... 50

Haram Puasa Selepas Setengah Sya’ban ....................................................................... 51

 

Fasol Keempat: Syarat-Syarat Wajib Puasa Ramadhan

Syarat Wajib Puasa

Adakah Perempuan Haidh dan Nifas Diwajibkan Melakukan Qadha’ Dalam Bentuk Yang Baharu Ketika Menunaikannya? Apakah Dengan Niat Adaan atau Qadha’? ..... 53

Hukum Berpuasa Ke Atas Kanak-Kanak ...................................................................... 54

 

Fasol Kelima: Perkara-Perkara Yang Mengharuskan Berbuka Puasa

Tersangat Lapar atau Dahaga Sama Seperti Orang Sakit

Orang Sakit Kadangkala Harus dan Kadangkala Wajib Berbuka ................................. 55

Sah Puasa Orang Yang Wajib Berbuka Tetapi Berdosa

Harus Berbuka Kerana Kerja Berat Dalam Suasana Tertentu ....................................... 56

Harus Berbuka Kerana Musafir Yang Diharuskan ........................................................ 57

Lagi Orang Yang Diwajibkan Qadha’ Puasa ................................................................ 58

Adakah Mereka Diwajibkan Imsak? ............................................................................. 59

Hukum Menyegerakan Qadha’ Bagi Mereka Yang Tidak Berpuasa Sama Ada Dengan Sebab Uzur atau Sebaliknya .......................................................................................... 61

 

Fasol Keenam: Sunat Yang Dilakukan Ketika Puasa

Sunat Makan Sahur ........................................................................................................ 62

Sunat Menyegerakan Berbuka Mendahului Sembahyang Maghrib dan Makruh Menangguhkannya

Makanan Yang Disunatkan Untuk Berbuka Puasa ........................................................ 64

Haram Puasa Wisol

Doa Berbuka Puasa dan Waktu Ia Dibaca

Menyediakan Hidangan Berbuka Puasa Untuk Orang Lain........................................... 66

Sunat Mandi Janabah atau Haidh atau Nifas Sebelum Fajar ......................................... 67

Sunat Muakkad Memelihara Lidah Daripada Berdusta, Mengumpat dan Sebagainya . 68

Mendengar Lagu, Menonton Televisyen dan Seumpamanya

Berbekam dan Memamah Getah ................................................................................... 70

Bersugi Selepas Gelincir Matahari ................................................................................ 71

Melebihkan Belanja Untuk Keluarga dan Sedekah Kepada Orang Lain

Memperbanyakkan Bacaan dan Tadarus Al-Qur’an Sepanjang Ramadhan .................. 72

Memperbanyakkan I’tikaf Khususnya Sepuluh Akhir Ramadhan

Kedudukan Lafaz Tolaq Yang Ditakliq Kepada Lailatul Qadar ................................... 73

Kelebihan Menghidupkan Lailatul Qadar ..................................................................... 74

 

Fasol Ketujuh: Fidyah Puasa Yang Wajib

Wajib Fidyah Terbahagi Kepada Tiga Keadaan

Toriq Yang Pertama (Luput Puasa Sebab Mati atau Tidak Mampu Puasa) .................. 76

Toriq Yang Kedua (Luput Fadhilat Waktu) .................................................................. 81

Toriq Yang Ketiga (Melewatkan Qadha’) ..................................................................... 83

 

 

Panduan Puasa dan I’tikaf

http://alraufi.blogspot.com

 

Fasol Kelapan: Kafarah Jimak Ketika Puasa Ramadhan

Wajib Kafarah Hanya Ke Atas Laki-Laki Yang Menjimak .......................................... 85

Kafarah Pilihan Pertama – Memerdekakan Seorang Hamba ........................................ 88

Kafarah Pilihan Kedua – Puasa Dua Bulan Berturut-Turut .......................................... 89

Kafarah Pilihan Ketiga – Memberi Makanan Kepada Enam Puluh Fakir Miskin ........ 90

 

Pengecualian Daripada Perbahasan Mereka Yang Di Bawah Tanggungannya Tidak Boleh Menerima Kafarah

 

Fasol Kesembilan: Puasa Tatowwu’

Makna Hadits ................................................................................................................. 95

Sebahagian Daripada Hadits Yang Menyatakan Fadhilat Puasa

Bahagian Puasa Sunat

Bahagian yang pertama (Puasa Berulang-Ulang Tahun) .............................................. 97

Dan bahagi yang kedua (Puasa Berulang-Ulang Bulan) ............................................. 103

Dan bahagi yang ketiga (Puasa Berulang-Ulang Minggu)

 

Puasa Sebulan Selain Ramadhan

Puasa Sunat Syaaban ................................................................................................ 105

Mengapa Nabi j Banyak Berpuasa Di Bulan Syaaban, Tidak Muharam?

Puasa-Puasa Makruh .................................................................................................... 106

Puasa Dahr Iaitu Puasa Setiap Hari ............................................................................. 107

Puasa Berselang Hari (Puasa Nabi Daud u)

Puasa Sunat Harus Dibatalkan ..................................................................................... 108

Puasa Sunat Yang Dibatalkan Tidak Wajib Qadha Tetapi Sunat Sahaja

Qadha’ Puasa Fardhu Haram Dibatalkan .................................................................... 109

Hukum-Hakam Puasa Sunat Untuk Isteri, Gundik dan Hamba Perempuan

Hukum-Hakam Puasa Sunat Untuk Hamba Perempuan Yang Tidak Halal Bagi Tuannya dan Hamba Lelaki......................................................................................................... 110

 

Ini Kitab Pada Menyatakan I’tikaf

Takrif Puasa Pada Bahasa

Takrif I’tikaf Pada Syarak

Hukum I’tikaf

Dalil Disyariatkan I’tikaf ............................................................................................. 111

Waktu I’tikaf Sepanjang Tahun Tetapi Sepuluh Terakhir Ramadhan Lebih Afdhal

Hikmah Lebih Menumpukan Pada Sepuluh Malam Terakhir

Kecenderungan Imam Asy-Syafi’i Tentang Waktu Berlaku Lailatul Qadar

Fadhilat Lailatul Qadar, Alamat dan Doa Yang Sunat Dibaca .................................... 113

 

Rukun I’tikaf

Rukun Pertama: Orang Yang Menunaikan I’tikaf ....................................................... 114

Rukun Kedua: Tempat I’tikaf

Rukun Ketiga: Berhenti ............................................................................................... 115

Rukun Keempat: Niat .................................................................................................. 116

Tambahan Syarat I’tikaf Untuk Isteri dan Hamba ....................................................... 119

 

Panduan Puasa dan I’tikaf

http://alraufi.blogspot.com

 

Perkara-Perkara Yang Membatalkan I’tikaf ................................................................ 120

Syarat Tambahan Untuk I’tikaf Dengan Niat Berturut-Turut ..................................... 121

Perkara-Perkara Yang Memutuskan Berturut-Turut

Perkara-Perkara Yang Tidak Memutuskan Berturut-Turut ......................................... 122


Kandungan Risalah Sullam Ash-Shibyan

 

Inilah Kitab Pada Menyatakan Puasa Atas Mazhab Syafi’i

Sebab–Sebab Wajib Puasa ........................................................................................... 131

 

Masalah

Tiada Sah Puasa Dengan Melihat Bulan Dengan Teropong

Tiada Wajib Puasa Dengan Kata Munajjim ................................................................ 132

Wajib Puasa Ikut Negeri Yang Lihat Bulan

Apabila Tafawut Masuk Matahari Antara Dua Negeri

Apabila Bersalahan Matoli’ Antara Dua Negeri ......................................................... 133

Jika Syak Adakah Bersatu Matoli’

Pergi Seseorang Kepada Negeri Yang Tiada Melihat Bulan ...................................... 134

Jika Baligh Pada Siang Hari Bulan Ramadhan

Suci Daripada Haidh Siang Hari Bulan Ramadhan

Niat Puasa Ketika Jimak .............................................................................................. 135

Orang Yang Musafir Yang Puasa Dalam Safarnya ..................................................... 136

 

Fasol Pada Menyatakan Syarat Wajib Puasa Dan Syarat Sahnya Dan Rukunnya.

Syarat Wajib Puasa ...................................................................................................... 137

Orang Yang Sakit Jika Puasa Jadi Mudharat

Syarat Sah Puasa .......................................................................................................... 139

Rukun Puasa

Wajib Berniat Pada Malam

Sah Niat Puasa Perempuan Yang Dalam Haidh Jika ........      ......................... 141

Tiada Sah Puasa Jatuh Niat Bersama-sama Nak Fajar

Syak Adakah Niat Dahulu Daripada Fajar

Syak Adakah Niat Pada Malam

Wajib Pada Puasa Fardhu Itu Ta’yin Yang Diniat

Wajib Ta’yin Pada Puasa Sunat Yang Ada Waktu ...................................................... 142

Tiada Wajib Ta’arudh Pada Puasa Fardhu

Sekurang-Kurang Niat Yang Memada Pada Puasa Fardhu

Jika Berniat Pada Malam Tiga Puluh Sya’ban ............................................................ 143

Jika Berniat Pada Malam Yang Ketiga Puluh Ramadhan

 

Fasol: Pada Yang Membatalkan Puasa

Batal Puasa Dengan Zina ............................................................................................. 144

Jika Haidh Khuntsa Batal Puasanya

Batal Puasa Keluar Mani Dengan Bersentuh Perempuan

Keluar Mani Dengan Berfikir

Keluar Mani Dengan Menyentuh Anggota Perempuan .............................................. 145

Tiada Batal Puasa Dengan Keluar Mazi

Batal Puasa Dengan Beranak ....................................................................................... 146

Dimasukkan Ubat Kedalam Lubang Telinga

Seseorang Yang Sakit Telinga Yang Tiada Tertanggung

Jika Kena Bala Seseorang Dengan Cacing Dijuburnya ............................................... 147

Sullam Ash-Shibyan – Al-‘Allamah Al-Haji Chik Bin Ahmad Al-Qadahi t

www.alraufi.blogspot.com

 

 

Kembali Tahi Sembelit Kedalam Dubur

Orang Buasir Yang Keluar Rambungnya

Mencabut Gigi Pada Ketika Puasa

Harus Dimasak Daging Yang Keluar Darah ............................................................... 148

Mandi Wajib Dengan Menyelam Ke Dalam Air

Memasukkan Jari Ke Dalam Faraj

Termasuk Air Sampai Kepada Had Batin

Jika Dicucuk Paha Dengan Jarum

Jika Dicucuk Perut Dengan Jarum ............................................................................... 149

Dimasukkan Sesuatu ‘Ain Ke Dalam Mata

Tiada Batal Puasa Dengan Menelan Air liur

Menghulur Lidah Yang Ada Air Liur Atasnya

Buka Puasa Bukan Dengan Ijtihad

Jika Makan Sahur Kemudian Nyata Sudah Fajar ........................................................ 150

Jika Makan Sahur Kemudian Nyata Belum Fajar

Jika Syak Tiada Niat Pada Malamnya

Jika Seseorang Sangat Berhajat Kepada Makanan

Harus Bagi Orang Yang Memotong Padi Membuka Puasanya .................................. 151

Niat Pada Siang Hari Hendak Membatalkan Puasanya

Jika Mula Musafir Seseorang Selepas Fajar

Haram Perempuan Pergi Mengerja Haji ...................................................................... 152

 

Fasol: Pada Meyatakan Sunat Yang Dikerjakan Dia Dalam Puasa

Haram Puasa Wasol

Doa Berbuka Puasa

Sunat Mandi Janabah atau Haidh atau Nifas Sebelum Fajar ....................................... 153

Mengumpat

Berbohong

Jangan Buang Darah Dan Merasa Makanan

Bersugi

I’tikaf ........................................................................................................................... 154

Lailatul Qadar .............................................................................................................. 155

 

Fasol: Pada Menyatakan Kifarah Puasa Ramadhan Dengan Sebab Jima’ Siang Hari Bulan Ramadhan.

Jika Jima Oleh Lelaki Pada Faraj Khuntsa

Tiada Harus Khuntsa Musykil Berkahwin

Orang Yang Membatalkan Puasa Dengan Makan Kemudian Ia Jimak ...................... 157

Orang Yang Jimak Dengan Lupa

Orang Yang Jimak Yang Tiada Niat Puasa

Kafarah Jimak Ketika Puasa Ramadhan ...................................................................... 158

 

Fasol: Pada Menyatakan Fidyah Luput Puasa Yang Wajib.

Fidyah Puasa Pada Mazhab Hanafi ............................................................................. 159

Fidyah Sembahyang pada Mazhab Hanafi .................................................................. 160

Syarat Orang Yang Menerima Fidyah ......................................................................... 163

 

Sullam Ash-Shibyan – Al-‘Allamah Al-Haji Chik Bin Ahmad Al-Qadahi t

www.alraufi.blogspot.com

 

 

Fidyah Sembahyang Pada Mazhab Syafi’i

Fidyah Puasa Pada Mazhab Syafi’i

Tanbih: Tiap-Tiap Segantang Baghdad Tiga Cupak Malaysia ................................... 165

Orang Yang Meninggalkan Sembahyang Dengan Sengaja ......................................... 167

 

Fasol Pada Menyatakan Puasa Sunat .................................................................. 168

 

Fasol Pada Menyatakan I’tikaf

Makna I’tikaf

Rukun I’tikaf ................................................................................................................ 169

Pembahagian I’tikaf ..................................................................................................... 170

 

 

Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari  ...................................................................... 172

Al 'Allamah Tuan Guru Haji Chik Kodiang ................................................................ 180

Thib Al-Ihsan Fi Thibb Al-Insan – Syaikh Ahmad Bin Muhammad Zain Al-Fatoni

 Inilah Suatu

Kitab Yang Kecil Dinamakan Dia

طِيْبُ اْلإِحْسَانِ ! فِى طِبِّ اْلإِنْسَانِ

Thib Al-Ihsan ! Fi Thibb Al-Insan

Pembukaan Mata Hati ! Pada Bicara Mengubati

(Ilmu Perubatan)

Pada Bicara Ilmu Thibb Iaitu Ilmu Mengubati Dengan Bahasa Melayu Melengkapi Ia Atas Beberapa Banyak Kaedah Dan Faedah Pada Ilmu Ini Dan Atas Beberapa Banyak Ubat Yang Banyak Adanya Lagi Yang Mudah Mendapatnya Dan Telah Dihimpunkan Di Dalam Tiap-Tiap Fasol Daripada Segala Fasolnya Beberapa Banyak Mengubati Dan Bagai-Bagai Ubat Dan Khasiat Bagi Beberapa Penyakit Yang Tertentu Yang Munasabah Setengahnya Dengan Setengahnya ! Serta Mudah Ibaratnya Dan Nyata Kehendaknya ! Himpunan:

 

الْفَقِيْر الرَّاجِى مِنْ رَبِّهِ تَعَالَى الْمِنَنَ الْوَفِيَّة ! لاَ سِيَّمَا التَّوْفِيْقِ وَالْعَوْنِ وَالْعَفْوِ وَالْعَافِيَة ! أحْمد بن محمد زين بن مصطفى الفطاني أَسْبَغَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَيْضَ جُوْدِهِ اْلإِحْسَانِى ! وَنَفَعَ بِهَذَا الْكِتَابِ الْمُسْلِمِيْن. آمِيْن.

 

Sangat faqir yang mengharapkan daripada Tuhannya Maha Tinggi, anugerah-anugerah yang sempurna. ! Terlebih-lebih akan taufiq dan pertolongan dan kemaafan dan keafiatan. ! Ahmad Bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatoni, semoga melimpahkan oleh Allah yang Maha Tinggi ke atasnya, akan limpahan kedermawanan yang bersifat Ihsani. ! Semoga dia memberi manfaat dengan kitab ini kepada sekalian orang Islam. Perkenankan.

 

Pengalihan Jawi Kepada Rumi:

Muhamad Rauf Bin Minhat

Mudzaffar Bin Mazelan

Faizal Bin Kamidi

 

Disemak dan Disusun Semula Oleh:

Muhamad Rauf Bin Minhat
Kandungan Kitab

 

Muqaddimah 

 

Ini Muqaddimah Pada Mengetahuikan Thibb Itu Apa Ia Dan Kelebihannya

Pengenalan Thibb

Kelebihan Ilmu Thibb 

 

Fasol Yang Pertama: Pada Barang Yang Jadi Segala Penyakit Daripadanya dan Barang Yang Bergantung Dengan Demikian Itu

Punca Penyakit

Mizaj

Khalath 

Masa Di Dalam Setahun

Balgham , Darah, Sofra’ dan Sauda’ 

Keterangan Akhlath

Tanda Cedera Akhlath 

 

Fasol Yang Kedua: Pada Beberapa Bagai Nadi Dan Barang Yang Menunjuk Ia Atasnya

Bacaan Nadi 

 

Fasol Yang Ketiga: Pada Qarurah Ertinya Pada Warna Air Kencing Dan Barang Yang Menunjuk Ia Atasnya

Warna Air Kencing 

 

Fasol Yang Keempat: Ada Beberapa Alamat Yang Lain Daripada Nadi Dan Qarurah

Tanda Banyak Darah

Tanda Banyak Sofra’ 

Tanda Banyak Balgham

Tanda Banyak Sauda’ 

 

Fasol Yang Kelima: Pada Barang Yang Manfaatkan Bagi Tiap-Tiap Khalath Daripada Akhlath Yang Empat Dan Pada Pejuhar Dan Barang Yang Bergantung Dengan Dia

Sifat Darah, Sofra’, Balgham dan Sauda’

Ubat Darah, Sofra’, Balgham dan Sauda’ 

 

Fasol Yang Keenam: Pada Segala Barang Yang Datang Atas Badan Daripada Ubat Dan Lainnya Dan Pada Segala Pangkat Ubat

Barang Yang Datang Atas Badan

Ubat Tiada Sunyi Daripada Satu Daripada Empat Pangkat 

 

Fasol Yang Ketujuh: Pada Beberapa Bicara Yang Muhimmah Tak Dapat Tiada Bagi Tobib Daripada Mengetahuinya 

 

Fasol Yang Kelapan: Pada Beberapa Penyakit Yang Pada Anggota Kepala

Sakit Kepala Yang Panas 

Sakit Kepala Yang Jadi Dengan Sebab Panas Matahari

Sakit Kepala Yang Jadi Daripada Sejuk 

Sakit Sebelah Kepala (migrain)

Penyakit Kering Kepala 

Sakit Susah Tidur 

Penyakit Kelesuan

Penyakit Rasa Pening 

Ubat Mabuk

Ubat Menegah Mimpi Jahat

Ubat Terlupa 

Penyakit Gugur Rambut 

Ubat Penegah Uban 

 

Fasol Yang Kesembilan: Pada Bebarapa Penyakit Pada Muka Dan Barang Yang Berhampiran Dengan Dia

Penyakit Beguk 

Penyakit Selsema

Ubat Bersin 

Penyakit Hidung Berdarah 

Ubat Mendarahkan Hidung

Penyakit Busuk Hidung 

Penyakit Jerawat

Ubat Merah Mata 

Penyakit Kumnah

Ubat Sakit Mata 

Rabun Malam 

Ubat Putih Yang Tumbuh Pada Mata 

Ubat Turun Air Mata

Ubat Lemah Penglihatan

Faedah 

Penyakit Kelopak Mata

Penyakit Gatal Mata 

Ubat Sakit Telinga

Ubat Sakit Gigi Geraham 

Ubat Berdarah Gusi dan Bengkaknya 

Ubat Menghilangkan Berkarat Gigi dan Kuningnya 

Penyakit Berhimpun Karat Yang Keras Pada Umbi Gigi

Ubat Mencabut Gigi Dengan Ketiadaan Besi

Ubat Bengkak Lidah 

Ubat Berat Lidah

Ubat Busuk Mulut

Ubat Mengalir Air Liur Daripada Mulut Kanak-Kanak

Ubat Parau Suara 

Ubat Mengelokan Suara

Ubat Sakit Anak Lidah

Ubat Sakit Batang Leher 

Penyakit Kelenjar 

 

Fasol Yang Kesepuluh: Pada Beberapa Penyakit Pada Dada Dan Perut

Ubat Batuk Balgham Yang Basah

Ubat Batuk Kering dan Ketiadaan Balgham

Ubat Batuk Kering 

Ubat Batuk Budak-Budak Yang Kecil 

Ubat Sakit Dada Daripada Batuk Dan Lainnya

Penyakit Keluar Darah Daripada Mulut 

Ubat Muntah 

Penyakit Lelah dan Susah Bernafas

Penyakit Sawan Mengenai Akan Kanak-Kanak

Ubat Budak-Budak Meragam

Ubat Berkudis Celempunya 

Ubat Sakit Jantung

Ubat Menyukakan Hati 

Penyakit Bengkak Di Dalam Lambung 

Ubat Sakit Susu

Ubat Sakit Pusat

Ubat Sakit Limpa 

Ubat Yang Menguatkan Perut 

Perkara Yang Melemahkan Perut 

Penyakit Sembut Perut

Penyakit Bengkak Perut 

Penyakit Senak Perut

Penyakit Senak Perut Yang Bersangatan Cucuknya 

Penyakit Cirit Perut 

Penyakit Cirit Memulas 

Ubat Cirit Keluar Darah

Penyakit Ketiadaan Diam Makanan Di Dalam Perut 

Ubat Ulat Dan Cacing Yang Di Dalam Perut

Ubat Yang Mengeluarkan Balgham Pada Perut Dan Lainnya 

Ma’jun Menghilangkan Angin Di Dalam Rangka

Ubat Kembung Perut Dan Angin 

 

Fasol Yang Kesebelas:  Pada Beberapa Penyakit Dua Alat Kemaluan Dan Ari-

Ari Dan Rahim Dan Barang Yang Bergantung Dengan Demikian Itu

Penyakit Buasir 

Ubat Penyakit  Keluar Dubur 

Penyakit Di Dalam Pundi Kencing

Ubat Kencing Akan Darah 

Ubat Payah Kencing

Ubat Tertahan Kencing

Ubat Kencing Bisil 

Ubat Kencing Pada Tempat Tidur

Ubat Melambatkan Keluar Mani Tatkala Jima’

Ubat Membanyakkan Lazat Tatkala Jima’

Ubat Penyakit Karang 

 

Penyakit Angin Pasang

Ubat Bengkak Telur Zakar 

Ubat Berkudis Telur Zakar

Ubat Sakit Rahim

Penyakit Bengkak Rahim

Basah Rahim 

Busuk Rahim

Kembung Rahim dan Anginnya

Menyempitkan Mulut Rahim

Ubat Menegahkan Daripada Gugur Anak 

Ubat Yang Memudahkan Beranak

Ubat Mengeluarkan Anak Yang Mati Di Dalam Perut 

Ubat Mengeluarkan Uri Yang Tiada Keluar

Ubat Digunakan Oleh Perempuan Selepas Bersalin 

 

Fasol Yang Kedua Belas: Pada Beberapa Penyakit Yang Beberapa Anggota Yang Tinggal Daripada Pinggang Dan Peha Hingga Hujung Kaki

Penyakit Segala Sendi Seperti Sakit Pinggang dan Lutut 

Penyakit Urat Saraf 

Ubat Sakit Papan Punggung  

Ubat Sakit Lutut

Ubat Bagi Sakit Lutut Dan Belakang Dan Urat-Urat Dan Sendi-Sendi 

Penyakit Bengkak Pada Lambung Lutut Dan Kelilingnya

Penyakit Betis Dan Sumbatnya 

Penyakit Gout 

Penyakit Bengkak Yang Panas Pada Anak Jari Tangan Yang Bersangatan Sakitnya 

 

Fasol Yang Ketiga Belas: Pada Beberapa Penyakit Yang Tiada Tertentu Dengan Suatu Anggota

Penyakit Yang Jadi Daripada Angin

Penyakit Lumpuh 

Penyakit Lumpuh Sebelah Muka

Penyakit  Angin Ahmar 

Penyakit Kuning Sekalian Badan Hingga Mata Dan Kuku

Penyakit Yang Berjangkit 

Penyakit Demam

Demam Selang Sehari 

Demam Yang Datang Tiap-Tiap Hari Dan Kebah

Demam Itu Jadi Daripada Banyak Balgham

Demam Sehari Dan Lenyap Dua Hari 

Demam Gementar dan Sejuk Pada Hati

Demam Banyak Penat dan Dukacita dan Banyak Berjaga 

Ubat Demam Budak-Budak

Ubat Bagi Barang Mana Demam 

Penyakit Cacar 

Penyakit Campak

Ubat Kudis dan Puru 

 

Ubat Bisul dan Segala Bengkak

Penyakit Kusta 

Penyakit Sopak dan Vitiligo 

Penyakit Gatal, Kudis dan Kurab 

Penyakit Pecah-Pecah Pada Anggota Dan Badan 

 

Fasol Yang Ke Empat Belas: Pada Mengubati Beberapa Kesakitan Yang Bercerai-Cerai

Ubat Luka

Ubat Menumbuhkan Daging Yang Baik 

Khatan 

Mengubati Bekas Pukul Dengan Cemeti Dan Umpamanya 

Ubat Terhangus Dengan Api 

Ubat Mengenai Air Panas

Ubat Gigit Anjing 

Ubat Segala Bisa Dan Racun 

 

Khatimah 

 

Tambahan

Doa Penawar Angin Ahmar 

Amalan Dipelihara Dari Gila, Kusta, Buta dan Lumpuh

Amalan Ubat dan Penyembuh  99 Jenis Penyakit 

Amalan Tidak Akan Ditimpa Gila, Sopak dan Lumpuh

Amalan Tidak Dimudharatkan Bisa Kala dan Oleh Sesuatu 

Amalan Dipanjangkan Umur dan Dikayakan

Ayat Syifa’ (Penyembuh) 

Solawat Al-Thibbiyyah (Penyembuh Segala Penyakit) 

Amalan Menolak Wabak dan Bala 

 

Ubat Batuk

Ubat Buah Pinggang

Ubat Sakit Pinggang

Ubat Luka 

Ubat Bengkak

Ubat Buasir