Blog Utama Saya :-

Khamis, 9 Julai 2015

Kitab Hidayatush Shibyan Karangan Abu ‘Abdullah Husain Nashir ibn Muhammad Toyyib

هِدَايَةُ الصِّبْيَانِ
فِى
مَعْرِفَةِ اْلإِسْلاَمِ وَاْلإِيــْمَانِ

ألفه بلغة الْجاوى الْملايو
أبو عبد الله حسين ناصر بن محمد طيب
الْسعودى البنجارى رحمه الله البارى t


Petunjuk Kanak-Kanak
Pada mengenal Islam dan Iman

Oleh:
Abu ‘Abdullah Husain Nashir
Bin Muhammad Toyyib Al-Mau’udi Al-Banjari

dfdfdfdfdfdfdf

Pengalihan Jawi Kepada Rumi Serta Disusun Semula Oleh:
Muhamad Rauf Bin Minhat

*********************************


Kandungan Kitab
Bahagian Pertama
Kata Pengantar 
Bahagian Kedua
Muqaddimatun fil Imani wal Islami 
A.      Makna Iman 
B.      Makna Islam 
C.      Rukun Iman 
D.      Rukun Islam 
E.       Haqiqat Ma’rifah 
F.       Hukum Aqal 
G.      Sifat-Sifat Allah Yang Wajib Diketahui 
H.      Pembahagian Sifat dan Pembahasannya 
I.        Sifat Harus Bagi Allah 
J.        ‘Aqa’idul Iman 
K.      Sifat Yang Wajib Bagi Segala Rasul 
L.       Sifat Yang Harus Bagi Rasul 

Bahagian Ketiga
Kitab Ash-Sholat 
A.      Syarat Wajib Sembahyang 
B.      Syarat Sah Sembahyang 
Fasal 1 Hadats Kecil dan Fardhu Wudhu’
A.      Sebab Hadats Kecil 
B.      Fardhu Wudhu’ 

Fasal 2 Hadats Besar dan Fardhu Mandi
A.      Perkara Yang Menyebabkan Mandi Wajib 
B.      Haidh 
C.      Nifas 
D.      Fardhu Mandi 

Fasal 3 Wudhu’, Mandi dan Tayammum
A.      Syarat Wudhu’ dan Mandi 
B.      Wudhu’ Orang Yang Mempunyai Dharurat 
C.      Air Mutlaq
D.      Sebab Yang Menghilangkan Nama Air Mutlaq 
E.       Tayammum 

Fasal 4 Hadats Kecil dan Hadats Besar
A.      Yang Haram Atas Orang Yang Berhadats Kecil 
B.      Perkara Yang Haram Dilakukan Dalam Keadaan Junub 
C.      Perkara Yang Haram Dilakukan Orang Yang Haidh dan Nifas 

Fasal 5 Pada Istinja’
A.      Erti Istinja’ 
B.      Syarat Sah Istinja’ Dengan Umpama Batu 

Fasal 6 ‘Ain Najis dan Kaifiat Menghilangkannya
A.      ‘Ain Najis dan Kaifiat Menghilang Akan Dia 
B.      Pembahagian Najis 
C.      Kaifiat Membasuh Najis Yang ‘Aini 
D.      Kaifiat Membasuh Najis Yang Hukmi 
E.       Najis Itu Adakalanya Darah Dan Umpamanya Dan Adakalanya  Barang Yang  Lain Daripadanya  
Fasal 7 Mengetahui Masuk Waktu 

Fasal 8 Mengadap ‘Ain Kiblat 

Fasal 9 Menutup Aurat, Kaifiat Sembahyang dan Tempat Sembahayang
A.      Menutup Aurat 
B.      Kaifiat Sembahyang 
C.      Tempat Sembahyang 

Fasal 10 Perkara Yang Membatalkan Sembahyang 

Fasal 11 Sembahyang Fardhu Lima Waktu 

Fasal 12 Azan dan Qamat
A.      Syarat-Syarat Sah Azan dan Iqamah 
B.      Sunat-Sunat Azan dan Iqamah 
C.      Jawapan Bagi Azan dan Qamat 
D.      Doa Selepas Azan atau Iqamah 

Bahagian Keempat
Bab Fi Arkani Ash-Sholat 
Rukun Sembahyang 

Fasal 1 Niat Sembahyang 
A.      Martabat Niat 
B.      Faedah Niat 
Fasal 2 Takbiratul Ihram 
A.      Syarat Takbiratul Ihram 
B.      Muqaronah Sembahyang 
C.      Perkara Sunat Semasa Takbiratul Ihram 

Fasal 3 Qiyam 

Fasal 4 Membaca Surah Al-Fatihah 

Fasal 5 Ruku’ dan I’tidal
A.      Ruku’ 
B.      I’tidal

Fasal 6 Sujud dan Duduk Antara Dua Sujud
A.      Sujud 
B.      Duduk Antara Dua Sujud 
C.      Sunat Ab’adh

Fasal 7 Tahiyyat Akhir, Solawat dan Duduk Bagi Keduanya
A.      Membaca Tahiyyat Akhir
B.      Solawat Ke Atas Nabi Pada Tahiyyat Akhir 
C.      Duduk Tawarruk 

Fasal 8 Memberi Salam 

Fasal 9 Perkara-Perkara Sunat Yang Patut Dibuat Selepas Sembahyang
A.      Menyapu dengan tangannya di atas kepalanya 
B.      Membaca Wirid
C.      Membaca Doa 

Fasal 10 Sujud Sahwi 

Fasal 11 Sembahyang Sunat 

Fasal 12 Sembahyang Qasor dan Jama’
A.      Sembahyang Qasor 
B.      Sembahyang Jama’ 

Fasal 13 Sembahyang Berjama’ah 

Fasal 14 Sembahyang Juma’at
A.      Syarat Wajib Juma’at 
B.      Syarat Sah Juma’at 
C.      Rukun Dua Khutbah
D.      Syarat Bagi Dua Khutbah 
E.       Disunatkan Bagi Khatib
F.       Amalan Selepas Memberi Salam
G.      Beberapa Perkara Yang Disunatkan

Fasal 15 Hukum Meninggalkan Sembahyang 

Fasal 16 Penutup
A.      Peringatan Orang Yang Sedang Sakit 
B.      Setelah Meninggal Dunia
C.      Memandikan Mayyit
D.      Mengapankan Mayyit
E.       Rukun Sembahyang Mayyit 
F.       Mengebumikan Mayyit 
G.      Menziarahi Kubur Orang Islam 

Bahagian Kelima
Bab Az-Zakat
Fasal 1 Pembahagian Zakat
A.      Zakat Binatang 
B.      Zakat Perbelanjaan 
C.      Zakat Buah-Buahan 
D.      Zakat Biji-Bijian 
E.       Zakat Perniagaan 
F.       Zakat Fithrah 

Fasal 2 Beberapa Masalah Mengenai Zakat
A.      Wajib Berniat 
B.      Wajib Bersegera Memberi Zakat 
C.      Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Bahagian Keenam
Bab Ash-Shiyam
A.      Sebab Yang Mengwajibkan Puasa
B.      Syarat Wajib Puasa 
C.      Syarat Sah Puasa 
D.      Rukun Puasa 
E.       Niat Puasa 

Fasal 1 Beberapa Masalah Mengenai Puasa
A.      Perkara-Perkara Yang Membatal Akan Puasa
B.      Syarat Membolehkan Membuka Puasa 

Bahagian Ketujuh
Bab Al-Haj wal ‘Umrah
A.      Syarat Wajib Haji dan ‘Umrah 
B.      Kaifiat Haji dan ‘Umrah 
C.      Rukun Haji 
D.      Rukun ‘Umrah 
E.       Syarat Towaf 
F.       Syarat Sa’i
G.      Wajib Haji 
H.      Wajib ‘Umrah 
I.        Haram Dengan Sebab Ihram 

Muhasabah Diri 
Penutup 

Tambahan
Tambahan Bagi Bab Haji dan ‘Umrah
A.      Dam Ihsor 
B.      Jenis-Jenis Dam 
Ziarah Akan Penghulu Kita Nabi Muhammad J 
Muhimmah Ini Suatu Percaraan Yang Sangat Teramat-Amati 

Bab I’tikaf 
A.      Rukun I’tikaf 

Bab Pada Menyatakan Korban 
Bab Pada Menyatakan ‘Aqiqah 
Bab Bicarakan Sembelihan 
Bab Perburuan 
Bab Pada Menyatakan Sumpah 
Bab Pada Menyatakan Nazar 

Bab Munakahat
A.      Syarat Wali Nikah 
B.      Rukun Nikah 
C.      Syarat Dua Saksi dan Wali 
D.      Isi Kahwin 
E.       Walimah 
F.       Susunan Wali 
G.      Perempuan Yang Haram Dikahwini 
H.      Tolaq dan Khulu’ 
I.        ‘Iddah dan Ihdad dan Istibra’ 
J.        Nafqah dan Fasakh Nikah 
K.      Ruju’ 
L.       Giliran Bermalam 
M.     Zihar 
N.      Li’an 

Bab Mu’amalat (معاملات
A.      Rukun Jual Beli 
B.      Riba 
C.      Orang Yang Ditegahkan Memerintahkan Hartanya 
D.      Tipu Dalam Jual-Beli 
E.       Jual Sebelum Terima 
F.       Jual Salam 
G.      Hutang 
H.      Gadai 
I.        Ijarah
J.        Ji’alah 
K.      ‘Ariyah 
L.       Hawalah 
M.     Wakalah 
N.      Kafalah 
O.      Dhoman 
P.       Qiradh 
Q.      Syarikat 
R.      Wasiat 
S.       Hibah 
T.       Waqaf 
U.      Wadi’ah 
V.      Luqatoh dan Laqith 

Bab Hudud dan Ta’zir
A.      Hudud 
B.      Ta’zir 

Bab Berlumba dan Memanah 

Pengenalan Tuan Guru Tuan Hussin Kedah 
Pengenalan Syaikh Wan ‘Abdus Somad bin Muhammad Solih Al-Kelantani 
Syaikh Muhammad Zainuddin As-Sumbawi 
Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin ‘Abdullah Al-Banjari 
Syeikh Ismail Al-Minankabawi 
Syeikh Muhammad Bin Ismail Daud Al-Patani 
Syeikh Muhammad Nur al-Fathani 
Syaikh Ahmad Al-Fatoni 
رَبَّنَا انْفَعْـنَا 
يَا رَنَا اعْتَرفْنَا .
Niat Mencari Ilmu dan Mengajar - Imam ‘Abdullah ibn ‘Alawi Al-Haddad 
Salinan Kitab Hidayatush Shibyan  
http://alraufi.blogspot.com/2012/12/hidayatus-shibyan.html

Tiada ulasan:

Catat Ulasan