Blog Utama Saya :-

Isnin, 13 Ogos 2018

Al-Bahjatus Saniyah fil 'Aqaidis Saniyah – Asy-Syaikh Daud bin ‘Abdullah Al-Fatoni Ini Risalah
Yang Dinamakan Dia
الْبَهْجَةُ السَّنِيَّةُ ! فِى الْعَقَائِدِ السَّنِيَّةِ 
Bagi Maulana Asy-Syaikh
Daud Bin ‘Abdullah Al-Fatoni
Menterjemah Ia Daripada Bahasa
‘Arab Kepada Bahasa Melayu Akan
تَحْصِيْلُ نَيْلِ الْمَرَامِ ! شَرْحُ عَقِيْدَةِ الْعَوَامِ
Pada Bicara Ilmu Usuliddin Bagi
Al-‘Allamah As-Sayyid Asy-Syarif Ahmad Al-Marzuqi
نَفَعَنَا اللهُ تَعَالَى بِبَرَكَاتِهِمْ، آمين


dfdfdfdfdfdfdfdfdf

Pengalihan Jawi Kepada Rumi Oleh:
Muhammad Yunus Bin Minhat
Muhamad Rauf Bin Minhat


Disemak dan Disusun Semula Serta Notakaki Oleh:

Muhamad Rauf Bin Minhat
Sanad Manzumah ‘Aqidatul ‘Awam 
Sanad Segala Karya Syaikh Daud Al-Fatoni 
Sebab Penyusunan Manzumah ‘Aqidatul ‘Awam 
Riwayat Sayyid Ahmad Al-Marzuqi 
Riwayat Ringkas Syaikh Daud Al-Fatoni t 

Muqaddimah Syaikh Daud Al-Fatoni 
Muqaddimah Nazam 

Sifat-Sifat Yang Wajib Bagi Allah .
Sifat-Sifat Mustahil 
Dalil 
Sifat Harus Bagi Allah

Sifat-Sifat Yang Wajib Bagi Para Rasul 
Sifat Harus Bagi Para Nabi 
Kemaksuman Para Nabi dan Rasul 
Wajib Hafal Lima Puluh Simpulan Iman 
Para Rasul Yang Wajib Diimani Secara Terperinci 

Malaikat 
Kitab-Kitab 

Kewajipan Mentaati Rasulullah j 
Hari Akhirat 

Penutup:
Perkara Yang Wajib Diketahui Berkaitan Dengan Nabi Kita Muhammad j
Perutusan dan Kelebihan Nabi Muhammad
Nasab Nabi Muhammad j
Bonda dan Ibu Susuan Nabi Muhammad
Kelahiran, Kewafatan, Kenabian dan Umur Rasulullah
Putera Puteri Nabi Muhammad
Isteri-Isteri Rasulullah
Bapa Saudara Nabi j .
Isra’ dan Mi’raj .
Penutup
Manzumah ‘Aqidah Al-‘Awam 

Manzumah ‘Aqidatul ‘Awam 


Salinan Kitab Asal .Rabu, 11 Julai 2018

‘Iqdul Juman – Syaikh ‘Abdul Hamid Lingga – Riau Bin ‘Isa Al-Kelantani Al-Jawi


 ‘Iqdul Juman – Kalung Berlian
Cetera Diperanakkan Nabi dan Kelakuannya Yang Kepujian
Diterjemahkan Daripada Matan Iktisa’ Al-Burud Bagi
As-Sayyid Ja’far Ibn As-Sayyid Hasan
Oleh Yang Banyak Dosa dan Kesalahan

‘Abdul Hamid Lingga Bin ‘Isa KelantanKandungan Kitab

Muqaddimah 
Memulai aku merencana 
Silsilah Nabi Muhammad J 
Dan tatkala menghendaki Allah 

Dan tatkala sempurnalah kandungannya dua bulan 
Dan zahirlah Nabi j daripada perut bondanya 
Dan nyatalah ketika diperanakkan Nabi beberapa perkara 
Dan telah menyusukan Nabi
Dan adalah Nabi J besar ia di dalam sehari 
Dan tatkala sampai umur Nabi j empat tahun 
Dan tatkala sampai umurnya dua belas tahun
Dan tatkala sampai umur Nabi J dua puluh lima tahun 
Dan tatkala sampai umur Nabi J tiga puluh lima tahun 
Dan tatkala sempurnalah umur Nabi J empat puluh tahun 
Dan mula-mula orang yang percaya dengan Nabi daripada laki-laki 
Kemudian dijalankan ia malam dengan ruhnya dan jasadnya 
Kemudian menyatakan Nabi akan dirinya atas pasukan ‘Arab pada musim 
Dan melalui Nabi J ditempat yang bernama 
Dan adalah Nabi J itu yang terlebih sempurna manusia kejadiannya 
Dan adalah Nabi j itu yang tersangatan malu dan merendahkan diri 
Doa Barzanji 
Pujian-Pujian Bagi Nabi

Tambahan 


Riwayat Ringkas Al-Barzanji 

Permasalahan Status Ibu Bapa Rasulullah
Himpunan Pelbagai IstighfarKandungan Kitab

Istighfar 
Penghulu Istighfar 
Istighfar Daripada Hadits 
Istighfar Para Nabi
Istighfar Nabi Adam u
Istighfar Nabi Nuh u 
Istighfar Nabi Musa u
Istighfar Nabi Yunus u
Istighfar Nabi Sulaiman u 

Sanad Istighfar Imam Al-Hasan Al-Basri 
Istighfar Al-Imam Al-Hasan Al-Basri t 
Istighfar Hari Jumaat
Istighfar Hari Sabtu 
Istighfar Hari Ahad 
Istighfar Hari Isnin 
Istighfar Hari Selasa 
Istighfar Hari Rabu 
Istighfar Hari Khamis 
Doa Penutup 

Amalan Bulan Rajab
Berdoa Sepanjang Bulan Rajab 

Solawat 

Faedah 

Doa Orang Tua Agar Anak Menjadi Solih Dan Solihah 

Qasidah Istighfar
Kaffarah Majlis 


Pembuka Amalan


Faridatul Faraid Fi 'Ilmil 'Aqaid - Tuan Guru Syaikh Ahmad Fatoni
1. Faridatul Faraid Naskah Jawi
2. Faridatul Faraid Rumi
3. Jumanatut Tauhid- Arab dan terjemahan
4. Munjiyatul Awam - Arab dan terjemahan

Berminat boleh hubungi 019-7591082

Kandungan Kitab
01 Muqaddimah 
02 Taarif Ilmu Tauhid dan Agama 
03 Asas Agama 
04 Kewajipan Setiap Mukallaf 
05 Hukum Taqlid Pada Ilmu Tauhid 
06 'Aqaid Yang Wajib Diketahui 
07 Sifat-Sifat Allah Yang Wajib Diketahui Dengan Tafshil 
08 Pembahagian Sifat dan Pembahasannya 
08 Peringatan 
09 Sifat Idrak dan Sifat Takwin 
10 Sifat Harus Bagi Allah 
11 Perbuatan Hamba Yang Ikhtiariyah Pada Tiga Mazhab 
12 Sifat-Sifat Bagi Sekalian Rasul 
13 Sifat-Sifat Yang Terhimpun Dalam Dua Kalimah Syahadah 
14 Hikmah Yang Terkandung Di Dalam Dua Kalimah Syahadah 
15 Beriman Kepada Para Nabi Dan Rasul 
16 Beriman Kepada  Malaikat Dan Kitab 
17 Yang Afdhal Daripada Anbiya', Para Malaikat dan Para Sahabat 
18 Perkara-Perkara Yang Wajib dii'tiqadkan Bagi Nabi kita 
19 Kewajipan Mukallaf 
20 Wajib Pelihara Diri Daripada Riddah 
21 Wajib Mukallaf Taubat Daripada Dosa 
22 Perkara-Perkara Lain Yang Wajib Dii'tiqadkan 
23 Jadual Segala 'Aqidah 

Risalah Munjiyah Al-‘Awam 
Risalah Jumanah At-Tauhid 

Ringkasan Biodata Syeikh Ahmad Fatoni 


Kitab Asal (scan) 

Kenapa Aku Meninggalkan Syiah? by Husain Al-Musawi
https://www.slideshare.net/drfarza/kenapaakumeninggalkansyiahdrsayidmusaalmusawi

https://image.slidesharecdn.com/kenapaakumeninggalkansyiahdrsayidmusaalmusawi-12505075641713-phpapp01/95/kenapa-aku-meninggalkan-syiah-dr-sayid-musa-al-musawi-118-1024.jpg?cb=1250489697