Blog Utama Saya :-

Selasa, 21 Jun 2016

Bolehkah belajar ilmu agama tanpa guru?
*Bolehkah belajar ilmu agama tanpa guru?*
_"Diceritakan bahawa seorang lelaki membaca hadis Rasulullah ﷺ. Ianya menceritakan tentang Al Hayyatus Sauda'. Ular hitam adalah penawar bagi segala penyakit. Kemudian anaknya sakit, ditangkapnya ular hitam, direbus & diberi anaknya makan kemudian anaknya meninggal dunia. Selepas itu dia jumpa ulama. Wahai Sheikh, dalam hadis ini mengingatkan bahawa Al Hayyatus sauda (ular hitam) adalah penawar bagi segala penyakit. Saya beri anak saya air rebusan ular hitam tapi anak saya meninggal dunia. bagaimana boleh demikian? hadis sepatutnya betul. Maka ulama itu melihat hadis tersebut. Maka kata ulama hadis tersebut telah salah cetakannya kerana terlebih dakwat disitu. Ianya bukan Al Hayyatus Sauda' (ular hitam) tapi Al Habbatus Sauda' (jintan hitam). Huruf ba ( ﺑﺎ ) & ya ( ﻱ ) beza 1 titik sahaja. Tambah 1 titik, kefahamanya berbeza. Belajar ilmu agama perlulah berguru. Tidak boleh belajar berpandukan buku sahaja."_

Sumber:
https://www.facebook.com/aman.damai.146069/posts/1704824473105783Selasa, 3 Mei 2016

WAHHABI DI SISI PANDANGAN AL-SYAIKH AHMAD IBN MUHAMMAD ZAIN AL-FATONI
WAHHABI DI SISI PANDANGAN AL-SYAIKH AHMAD IBN MUHAMMAD ZAIN AL-FATONI
.
📖 Ketika menceritakan tentang fitnah yang berlaku pada zaman pemerintahan Sultan Salim, al-Syaikh Ahmad al-Fatoni (w.1325 H) berkata:
"...[dan] setengah daripadanya ((fitnah to'ifah Wahhabiyyah)) yang melampaui mereka itu sehingga memerintah mereka itu akan dua Tanah Haram yang mulia dan mereka itu🔸satu kaum yang mempunyai mazhab yang jahat dan jalan yang sesat dan i^tiqad yang mudarat🔸dan adalah yang me[ng]hantarkan mazhab mereka itu yang keji dan yang meri[ng]tahkan dia [memerintahkan dia] Muhammad anak ^Abdul-Wahhab dan asalnya daripada masyriq daripada Bani Tamim dan adalah permulaan pekerjaannya bahawasanya ia adalah setengah daripada mereka yang menuntuti ilmu pada negeri Madinah al-Munawwarah ^ala sohibiha afdol al-solat wa al-salam dan adalah bapanya laki-laki yang solih demikian lagi saudaranya🔸dan adalah bapanya dan saudaranya dan sekalian guru-gurunya memfirasat mereka itu padanya bahawasanya lagi akan jadi daripadanya menyesat dan zaigh dan ilhad dari kerana barang yang diketahui oleh mereka itu daripada perkataannya dan perbuatannya dan bantahan-bantahannya daripada beberapa masalah...🔸...maka mereka ia bagi dirinya akan mazhab yang sesat dan menyalahi ia akan segala imam agama dan menyesat ia akan segala yang jahilin🔸dan me[ng]kufur ia akan segala mereka yang tiada mengikut mazhabnya daripada mukmin🔸dan me[ng]hukum ia dengan syirik mereka yang ziarah akan kubur Nabi sollallahu ^alaihi wa sallam dan auliya' dan solihin dan yang bertawassul dengan mereka itu dan🔸me[ng]haram ia akan berselawat atas Nabi sollallahu ^alaihi wa sallam🔸dan beberapa i^tiqad yang lain daripada demikian itu dan bahawasa segala manusia telah kufur mereka itu daripada masa hijrah enam ratus tahun hingga kepada masanya itu dan [ia]lah yang membaharukan bagi mereka itu akan Islam mereka itu..." Intaha.
🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸
📚Rujukan: Kitab Hadiqatul-Azhar war-Rayahin fi Manaqib al-Akhyar wa Akhbaris-Solihin, al-Syaikh Ahmad ibn Muhammad Zain ibn Mustafa al-Fatoni, Persama Press, Pulau Pinang, t. th., hlm 169 - 170.
✒Al-Syaikh Ahmad ibn Muhammad Zain al-Fatoni adalah guru bagi ramai ulama dan mufti di Nusantara seperti Syaikhul-Islam dan Mufti Selangor Tengku Mahmud Zuhdi bin Abdur-Rahman al-Fatoni, Tok Kenali, Tok Selehor, Kiyai Hasyim Asy'ari pengasas Nahdotul-^Ulama', al-Qadi Abu Bakar Hasan al-Muwari dan lain-lain.
✒Beliau juga penasihat dan rujukan sultan-sultan Melayu seperti Sultan Fatoni, Sultan Kelantan, Sultan Kedah, Sultan Terengganu (Sultan Zainal Abidin III), Sultan Johor, Sultan Riau - Lingga, Sultan Deli, Sultan Langkat, Sultan Pontianak dan Sultan Sambas, dan beliau juga penasihat Syarif/ Raja Mekah.

----Selasa, 19 April 2016

ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPATImam empat mazhab semuanya meyakini ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT, walaupun mereka berbeza dari sudut fiqh tetapi aqidah mereka tetap sama. Pegang aqidah ini sampai mati walau apa pun yang terjadi kerana inilah aqidah semua para Nabi dan umat Islam.


**************************************************
Golongan sesat Wahhabi selalu pertikai dan minta dalil al-Quran serta as-Sunnah tentang Aqidah Islam "ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT", tetapi hanya segelintir sahaja yang mampu memberikan dalil dan hujah berhubung pertanyaan Wahhabi tersebut. Jadi untuk membantu anda menjawab pertanyaan Wahhabi, kami telah menyediakan dalil tentang Aqidah Islam "ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT" berdasarkan:
1. Al-Quran
2. Al-Hadith
3. Ijma` (kesepakatan) Ulama'
4. Dalil Akal
Sebarkan kepada rakan2 anda supaya mereka tidak gentar dan diam apabila Wahhabi bertanyakan dalil.
================================

Khusus untuk mereka yang mencari dalil dan hujah berhubung aqidah Islam "Allah ada tanpa bertempat", kali ini admin senaraikan kenyataan ulama tentang "Allah ada tanpa bertempat", bermula dari kurun 1 sehingga kurun ke 15. Satu kurun bersamaan 100 tahun.

==================================

Kenyataan Ulama tentang Aqidah Islam: "Allah wujud tanpa bertempat".
1. Ulama Ahli Tafsir dan Ulum al-Quran
2. Ulama Ahli Hadith dan Ulum al-Hadith
3. Ulama Mazhab Hanafi
4. Ulama Mazhab Maliki
5. Ulama Mazhab Syafi`e
6. Ulama Mazhab Hanbali
7. Ulama Sufi
8. Ulama Ahli Lughah
9. Ulama Ahli Sejarah dan Sirah
10. Ulama yang menulis Ilmu Firaq
11. Ulama Tanah Melayu

======================================

Soalan: Apakah hukum bagi orang yang berkeyakinan bahawa Allah bertempat???
Jawapan: Orang tersebut terkeluar daripada Islam.
Soalan: Bagaimana cara untuk dia kembali kepada Islam?
Jawapan: Wajib mengucap dua kalimah syahadah dengan segera, dengan niat kembali kepada agama Islam dan menyesal di atas perkara kufur yang telah dilakukan iaitu benci terhadap perkara kufur tersebut dan berazam untuk tidak kembali melakukannya lagi.Sumber:
https://www.facebook.com/Hujah-Ahlussunnah-Waljamaah-1125110374186854/