Blog Utama Saya :-

Khamis, 9 Julai 2015

Kitab Hidayatush Shibyan Karangan Abu ‘Abdullah Husain Nashir ibn Muhammad Toyyib

هِدَايَةُ الصِّبْيَانِ
فِى
مَعْرِفَةِ اْلإِسْلاَمِ وَاْلإِيــْمَانِ

ألفه بلغة الْجاوى الْملايو
أبو عبد الله حسين ناصر بن محمد طيب
الْسعودى البنجارى رحمه الله البارى t


Petunjuk Kanak-Kanak
Pada mengenal Islam dan Iman

Oleh:
Abu ‘Abdullah Husain Nashir
Bin Muhammad Toyyib Al-Mau’udi Al-Banjari

dfdfdfdfdfdfdf

Pengalihan Jawi Kepada Rumi Serta Disusun Semula Oleh:
Muhamad Rauf Bin Minhat

*********************************


Kandungan Kitab
Bahagian Pertama
Kata Pengantar 
Bahagian Kedua
Muqaddimatun fil Imani wal Islami 
A.      Makna Iman 
B.      Makna Islam 
C.      Rukun Iman 
D.      Rukun Islam 
E.       Haqiqat Ma’rifah 
F.       Hukum Aqal 
G.      Sifat-Sifat Allah Yang Wajib Diketahui 
H.      Pembahagian Sifat dan Pembahasannya 
I.        Sifat Harus Bagi Allah 
J.        ‘Aqa’idul Iman 
K.      Sifat Yang Wajib Bagi Segala Rasul 
L.       Sifat Yang Harus Bagi Rasul 

Bahagian Ketiga
Kitab Ash-Sholat 
A.      Syarat Wajib Sembahyang 
B.      Syarat Sah Sembahyang 
Fasal 1 Hadats Kecil dan Fardhu Wudhu’
A.      Sebab Hadats Kecil 
B.      Fardhu Wudhu’ 

Fasal 2 Hadats Besar dan Fardhu Mandi
A.      Perkara Yang Menyebabkan Mandi Wajib 
B.      Haidh 
C.      Nifas 
D.      Fardhu Mandi 

Fasal 3 Wudhu’, Mandi dan Tayammum
A.      Syarat Wudhu’ dan Mandi 
B.      Wudhu’ Orang Yang Mempunyai Dharurat 
C.      Air Mutlaq
D.      Sebab Yang Menghilangkan Nama Air Mutlaq 
E.       Tayammum 

Fasal 4 Hadats Kecil dan Hadats Besar
A.      Yang Haram Atas Orang Yang Berhadats Kecil 
B.      Perkara Yang Haram Dilakukan Dalam Keadaan Junub 
C.      Perkara Yang Haram Dilakukan Orang Yang Haidh dan Nifas 

Fasal 5 Pada Istinja’
A.      Erti Istinja’ 
B.      Syarat Sah Istinja’ Dengan Umpama Batu 

Fasal 6 ‘Ain Najis dan Kaifiat Menghilangkannya
A.      ‘Ain Najis dan Kaifiat Menghilang Akan Dia 
B.      Pembahagian Najis 
C.      Kaifiat Membasuh Najis Yang ‘Aini 
D.      Kaifiat Membasuh Najis Yang Hukmi 
E.       Najis Itu Adakalanya Darah Dan Umpamanya Dan Adakalanya  Barang Yang  Lain Daripadanya  
Fasal 7 Mengetahui Masuk Waktu 

Fasal 8 Mengadap ‘Ain Kiblat 

Fasal 9 Menutup Aurat, Kaifiat Sembahyang dan Tempat Sembahayang
A.      Menutup Aurat 
B.      Kaifiat Sembahyang 
C.      Tempat Sembahyang 

Fasal 10 Perkara Yang Membatalkan Sembahyang 

Fasal 11 Sembahyang Fardhu Lima Waktu 

Fasal 12 Azan dan Qamat
A.      Syarat-Syarat Sah Azan dan Iqamah 
B.      Sunat-Sunat Azan dan Iqamah 
C.      Jawapan Bagi Azan dan Qamat 
D.      Doa Selepas Azan atau Iqamah 

Bahagian Keempat
Bab Fi Arkani Ash-Sholat 
Rukun Sembahyang 

Fasal 1 Niat Sembahyang 
A.      Martabat Niat 
B.      Faedah Niat 
Fasal 2 Takbiratul Ihram 
A.      Syarat Takbiratul Ihram 
B.      Muqaronah Sembahyang 
C.      Perkara Sunat Semasa Takbiratul Ihram 

Fasal 3 Qiyam 

Fasal 4 Membaca Surah Al-Fatihah 

Fasal 5 Ruku’ dan I’tidal
A.      Ruku’ 
B.      I’tidal

Fasal 6 Sujud dan Duduk Antara Dua Sujud
A.      Sujud 
B.      Duduk Antara Dua Sujud 
C.      Sunat Ab’adh

Fasal 7 Tahiyyat Akhir, Solawat dan Duduk Bagi Keduanya
A.      Membaca Tahiyyat Akhir
B.      Solawat Ke Atas Nabi Pada Tahiyyat Akhir 
C.      Duduk Tawarruk 

Fasal 8 Memberi Salam 

Fasal 9 Perkara-Perkara Sunat Yang Patut Dibuat Selepas Sembahyang
A.      Menyapu dengan tangannya di atas kepalanya 
B.      Membaca Wirid
C.      Membaca Doa 

Fasal 10 Sujud Sahwi 

Fasal 11 Sembahyang Sunat 

Fasal 12 Sembahyang Qasor dan Jama’
A.      Sembahyang Qasor 
B.      Sembahyang Jama’ 

Fasal 13 Sembahyang Berjama’ah 

Fasal 14 Sembahyang Juma’at
A.      Syarat Wajib Juma’at 
B.      Syarat Sah Juma’at 
C.      Rukun Dua Khutbah
D.      Syarat Bagi Dua Khutbah 
E.       Disunatkan Bagi Khatib
F.       Amalan Selepas Memberi Salam
G.      Beberapa Perkara Yang Disunatkan

Fasal 15 Hukum Meninggalkan Sembahyang 

Fasal 16 Penutup
A.      Peringatan Orang Yang Sedang Sakit 
B.      Setelah Meninggal Dunia
C.      Memandikan Mayyit
D.      Mengapankan Mayyit
E.       Rukun Sembahyang Mayyit 
F.       Mengebumikan Mayyit 
G.      Menziarahi Kubur Orang Islam 

Bahagian Kelima
Bab Az-Zakat
Fasal 1 Pembahagian Zakat
A.      Zakat Binatang 
B.      Zakat Perbelanjaan 
C.      Zakat Buah-Buahan 
D.      Zakat Biji-Bijian 
E.       Zakat Perniagaan 
F.       Zakat Fithrah 

Fasal 2 Beberapa Masalah Mengenai Zakat
A.      Wajib Berniat 
B.      Wajib Bersegera Memberi Zakat 
C.      Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Bahagian Keenam
Bab Ash-Shiyam
A.      Sebab Yang Mengwajibkan Puasa
B.      Syarat Wajib Puasa 
C.      Syarat Sah Puasa 
D.      Rukun Puasa 
E.       Niat Puasa 

Fasal 1 Beberapa Masalah Mengenai Puasa
A.      Perkara-Perkara Yang Membatal Akan Puasa
B.      Syarat Membolehkan Membuka Puasa 

Bahagian Ketujuh
Bab Al-Haj wal ‘Umrah
A.      Syarat Wajib Haji dan ‘Umrah 
B.      Kaifiat Haji dan ‘Umrah 
C.      Rukun Haji 
D.      Rukun ‘Umrah 
E.       Syarat Towaf 
F.       Syarat Sa’i
G.      Wajib Haji 
H.      Wajib ‘Umrah 
I.        Haram Dengan Sebab Ihram 

Muhasabah Diri 
Penutup 

Tambahan
Tambahan Bagi Bab Haji dan ‘Umrah
A.      Dam Ihsor 
B.      Jenis-Jenis Dam 
Ziarah Akan Penghulu Kita Nabi Muhammad J 
Muhimmah Ini Suatu Percaraan Yang Sangat Teramat-Amati 

Bab I’tikaf 
A.      Rukun I’tikaf 

Bab Pada Menyatakan Korban 
Bab Pada Menyatakan ‘Aqiqah 
Bab Bicarakan Sembelihan 
Bab Perburuan 
Bab Pada Menyatakan Sumpah 
Bab Pada Menyatakan Nazar 

Bab Munakahat
A.      Syarat Wali Nikah 
B.      Rukun Nikah 
C.      Syarat Dua Saksi dan Wali 
D.      Isi Kahwin 
E.       Walimah 
F.       Susunan Wali 
G.      Perempuan Yang Haram Dikahwini 
H.      Tolaq dan Khulu’ 
I.        ‘Iddah dan Ihdad dan Istibra’ 
J.        Nafqah dan Fasakh Nikah 
K.      Ruju’ 
L.       Giliran Bermalam 
M.     Zihar 
N.      Li’an 

Bab Mu’amalat (معاملات
A.      Rukun Jual Beli 
B.      Riba 
C.      Orang Yang Ditegahkan Memerintahkan Hartanya 
D.      Tipu Dalam Jual-Beli 
E.       Jual Sebelum Terima 
F.       Jual Salam 
G.      Hutang 
H.      Gadai 
I.        Ijarah
J.        Ji’alah 
K.      ‘Ariyah 
L.       Hawalah 
M.     Wakalah 
N.      Kafalah 
O.      Dhoman 
P.       Qiradh 
Q.      Syarikat 
R.      Wasiat 
S.       Hibah 
T.       Waqaf 
U.      Wadi’ah 
V.      Luqatoh dan Laqith 

Bab Hudud dan Ta’zir
A.      Hudud 
B.      Ta’zir 

Bab Berlumba dan Memanah 

Pengenalan Tuan Guru Tuan Hussin Kedah 
Pengenalan Syaikh Wan ‘Abdus Somad bin Muhammad Solih Al-Kelantani 
Syaikh Muhammad Zainuddin As-Sumbawi 
Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin ‘Abdullah Al-Banjari 
Syeikh Ismail Al-Minankabawi 
Syeikh Muhammad Bin Ismail Daud Al-Patani 
Syeikh Muhammad Nur al-Fathani 
Syaikh Ahmad Al-Fatoni 
رَبَّنَا انْفَعْـنَا 
يَا رَنَا اعْتَرفْنَا .
Niat Mencari Ilmu dan Mengajar - Imam ‘Abdullah ibn ‘Alawi Al-Haddad 
Salinan Kitab Hidayatush Shibyan  
http://alraufi.blogspot.com/2012/12/hidayatus-shibyan.html

Kitab Tsimarul Jannah Fi Tarjamah Risalah Al-Mu’awanah


RM 50.00


اين رسالة يڠ دنـمـائي اکـن دي دڠن

ثِمَارُ الْجَنَّة فِى ترجَمة
رِسَالَة الْمُعَاوَنَة
مترجَمه اكن دى اوله:
الفقيْر ادريس الْخياط بن حاج وان على باكوم
توء جوم الفطانِى
بِمكة الْمكرمة


Ini Risalah Yang Dinamai Akan Dia Dengan
Tsimarul Jannah Fi Tarjamah
Risalah Al-Mu’awanah

Menterjemah Akan Dia (Kepada Jawi) Oleh:
Al-Faqir Idris Al-Khaiyath ibn Haji Wan ‘Ali Bakum
Tok Jum Al-Fatoni
Di Makkah Al-Mukarramah


Pengalihan Jawi Kepada Rumi Serta Disusun Semula Oleh:
Muhamad Rauf Bin Minhat

********************

Kandungan Kitab

Anjuran Untuk Berpegang Pada ‘Aqidah Asy’ariyyah
Sanad Sekalian Kitab Al-Imam Al-Qutub Al-Habib ‘Abdullah Al-Haddad 
01 Muqaddimah 
02 (Fasal Perihal Keyakinan) 
03 (Fasal Perihal Ikhlas) 
04 (Fasal Perihal Muraqabah) 
05 Fasal Perihal Kebatinan 
06 Fasal Perihal Menjaga Waktu
07 Fasal Perihal Membaca Al-Qur’an 
08 Fasal Perihal Membaca Buku-Buku Ilmiah 
09 Fasal Perihal Zikir dan Doa 
10 Perihal Memelihara Zikir dan Doa Yang Warid Daripada Rasulullah j 
11 Fasal Perihal Tafakkur
12 Fasal Menyegerakan Amalan dan Memelihara Ibadah 
13 Fasal Perihal Berpegang Dengan Ajaran Al-Qur’an dan Hadits 
14 Fasal Perihal Kewajipan Membaiki ‘Aqidah 
15 Fasal Perihal Menunaikan Yang Fardhu dan Meninggalkan Yang Haram 
16 Fasal Perihal Kebersihan 
17 Fasal Perihal Menjaga Tata-Tertib Kenabian 
18 Fasal Perihal I’tikaf 8
19 Fasal Perihal Menjaga Waktu Sembahyang 
20 Fasal Perihal Sembahyang Di Belakang Imam 
21 Fasal Perihal Zakat 
22 Fasal Perihal Amal Kebajikan 
23 Fasal Perihal Haji 
24 Fasal Perihal Wara’
25 Fasal Perihal Amar Ma’ruf Nahi Munkar 
26 Fasal Perihal Keadilan 
27 Fasal Perihal Kasih dan Marah Kerana Allah 
28 Fasal Perihal Memberi Nasihat Kepada Kaum Muslimin 
29 Fasal Meninggalkan Bergurau-Gurau 
30 Fasal Adab-Adab Yang Mulia 
31 Fasal Perihal Taubat 
32 Fasal Perihal Kesabaran 
33 Fasal Perihal Kesyukuran 
34 Fasal Perihal Kezuhudan 
35 Fasal Perihal Tawakkal 
36 Fasal Perihal Mencintai Allah 
37 Fasal Perihal Qadha’ dan Qadar 
38 Tanbih (peringatan) 
Penutup 

Fasal Perihal Wasiat Ketuhanan 
Penutup 
Sekilas Tentang Imam Al-Habib ‘Abdullah Al-Haddad 
Riwayat Hidup Tuan Guru Haji Wan Idris Bin Haji Wan ‘Ali 
Ratib Al-Haddad 
Qasidah قَدْ كَفَانِي عِلْمُ رَبِّي 

Qasidah خُذْ يَمِيْنًا خُذْ يَمِيْنًاhttp://alraufi.blogspot.com/2013/05/tsamarul-jannah-fi-tarjamah-risalah-al.html

Ahad, 31 Mei 2015

Kitab Ihya' Ulumiddin

Dato' Syeikh Muhammad Fuad menyatakan:Imamul Haramain al-Juwaini,imam kedua Tanah Haram Makkah,beliau pernah duduk di sana selama 4 tahun,beliau adalah merupakan GURU kepada Imam al Ghazali Rodiyallahu Ta'ala 'Anhu.Ketikamana Imam al-Ghazali menulis kitab Usulul Fiqhnya yang pertama yang bernama Al-Mankhul,maka kitab itu diberikan kepada gurunya,Imamul Haramain.Maka Imamul Haramain pun membacanya,menelitinya dan menela'ahnya kemudian menyatakan:Kenapa engkau tidak sempat menunggu aku mati dahulu baru engkau menulis kitab ini? Maknanya seolah2 dengan keluarnya dan terbitnya kitab itu,orang akan mengangkat Imam al-Ghazali lebih dari gurunya iaitu Imamul Haramain al-Juwaini.Sehinggakan Imamul Haramain al-Juwaini menyatakan bahawa Al Ghazaliyu Bahrun Mughriqun yang bermaksud GHAZALI ITU MERUPAKAN LAUTAN YANG MELEMASKAN.Jadi orang kalau tak kena gayanya,yang tak mempunyai keupayaan untuk membaca Kitab Imamul Ghazali maka jangan cuba2 kita hendak membacanya.
Kerana itu guru saya,al-Muhaddith Dr Mahmud Sa'id Mamduh yang menghafaz 100 RIBU HADITH berserta sanad dan matan,beliau menyatakan kepada saya:Kau jangan ajar anak murid engkau Kitab Ihya' Ulumiddin,APA SEBAB?? Sebab kemungkinan mereka tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Imamul Ghazali,sepertimana kita contohnya anak2 kita yang mendengar percakapan kita yang sudah dewasa ini dalam bidang politik ke,dalam bidang ekonomi ke,dalam masalah perniagaan dan sebagainya,dia peduli apa,sebabnya dia tak faham cerita kita.Yang dia faham cerita Sin Chan,yang dia faham cerita Doraemon,dan kita pun tak berminat untuk mendengar cerita mereka sebagaimana mereka tidak berminat mendengar perbahasan kita.Jadi,begitulah kita dengan IMAM AL-GHAZALI.
Tinggal lagi hari ni apabila kita tidak memahami kitab2 tersebut,maka kita terus melemparkan tohmahan yang bukan2 kepada Imam al-Ghazali.Sedangkan Imam an Nawawi mengiktiraf kitab Ihya' Ulumiddin dengan menyatakan: HAMPIR2 IHYA' ULUMIDDIN ITU MENYAMAI ISI KANDUNGAN AL-QURAN.
Tinggal lagi kita tidaklah menafikan bahawa selagimana kitab itu ditulis oleh seorang manusia,selagi itulah kitab itu mempunyai kesalahan;kerana manusia itu MAHALLI KHOTO' WAN NISYAN LA YUSAMMAL INSAN ILLA BINISYANIHI;tidak dinamakan manusia itu dengan INSAN melainkan kerana dia mempunyai sifat lupa,mana ada manusia yang tak lupa,mana ada manusia yang tak bersalah,melainkan Sayyiduna Rasulillah saw,serta para Rasul dan malaikat yang dianugerahkan dengan sifat maksum oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi kita tak nafikan,kemungkinan dalam kitab itu ada kesalahannya,tetapi TIDAKLAH SAMPAI PERINGKAT TAK BOLEH PAKAI disebabkan ada sedikit kesilapan dalam kitab itu,kemungkinan Imam Ghazali menaqalkan hadith yang bukan hadith tetapi pada ijtihadnya,pada pengamatannya bahawa ia menyatakan itu adalah hadith.
Dan meletakkan hadith yang tidak ada asas dalam kitab Ihya' Ulumiddin itu TIDAK DISENGAJAKAN oleh Imamul Ghazali.
Pada pandangannya itu adalah hadith tetapi pada pandangan orang lain itu bukannya hadith,kerana menentukan DARJAT sesuatu hadith ini adalah merupakan HAK orang yang sampai kepada darjat Muhaddithin,mereka berijtihad dalam menentukan sama ada perawi itu thiqah boleh dipercayai ataupun tidak,ataupun teks hadith itu menyamai ataupun tidak menyalahi al-Quran ataupun tidak,itu adalah merupakan IJTIHAD PARA ULAMAK HADITH.Maka TIDAK BOLEH KITA MELEMPARKAN TOHMAHAN YANG BUKAN2 KEPADA IMAM AL-GHAZALI,sehingga peringkat ada orang menyatakan:Marilah bersama2 kita menadah tangan memohon keampunan untuk Imamul Ghazali.YA SALAM!!!!
Kita lihat sendiri Imam Syafie Rodiyallahu 'Anhu ketika menulis kitab Ar-Risalah,kitab Usulul Fiqh yang pertama dalam sejarah Islam,maka Imam Syafie membaca kitab itu di hadapan muridnya sebanyak 70 kali,setiap kali baca,ada saja kesalahan dalam kitab tersebut,70 kali baca,tetap ada kesalahannya,maka Imam asy Syafie menggelengkan kepalanya dan menyatakan:Allah Ta'ala enggan menjadikan adanya kitab yang sempurna selain dari kitab-NYA iaitu al-Quranul Karim,takde kitab yang sempurna,kitab karangan saya pun ada,orang yang ada 100 PHD pun tetap kitab dia ada kesalahan,selagimana yang menulis itu adalah manusia.
Kerana itu kita perlu ADIL dalam masalah tersebut.Kerana itu,berhati2lah apabila membaca kitab2 Imam Ghazali kerana keilmuannya diiktiraf oleh gurunya,Imam al-Juwaini,kita kena UKUR DIRI KITA.Nak beli baju,ikut badan kita.Jangan ikut badan orang lain.Begitulah kitab yang hendak kita baca,kita ukur KEFAHAMAN kita,kita FAHAM ATAUPUN TIDAK?? Kerana apa? Kerana KEFAHAMAN SETIAP MANUSIA ITU BERBEZA antara satu sama lain
-DATO' SYEIKH MUHAMMAD FUADKhamis, 23 April 2015

Jawapan Padat Mengenai Maulid Nabi

Jawapan padat mengenai maulid nabi

أقوال بعض كبار علماء أهل السنة والجماعة
في مشروعيّة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف :
Pandangan-pandangan sebahagian ulama besar Ahli Sunnah Wal Jamaah tentang pensyariatan menyambut Hari Kelahiran Baginda yang mulia:

1- قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله : (فتعظيم المولد واتخاذه موسماً قد يفعله بعض النّاس , ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم ) اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية (1/297)
Berkata Syeikh Ibnu Tamiyyah rahimahullah:
"Mengagungkan hari kelahiran Baginda dan meletakkan musim padanya seperti yang telah dilakukan oleh sebahagian manusia, maka baginya mendapat pahala yang sangat besar kerana tujuan yang baik dalam masa yang sama mengagungkan Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wa 'Wassalam dan ahli keluarga serta sahabat baginda"

2- قال الإمام أبو شامة شيخ الإمام النووي رحمهما الله : ( ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كلّ عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم من الصدقات والمعروف , وإظهار الزينة والسرور , فإنّ ذلك مع ما فيه من الإحسان للفقراء مشعر بمحبّته صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم , وتعظيمه في قلب فاعل ذلك , وشكراً لله على ما منَّ به من إيجاد رسوله صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم الذي أرسله رحمة للعالمين ) السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدّين الحلبي (1/83- 84)
Berkata Syeikh Abu Shamah Syeikhul Imam An-Nawawi rahimahumallah:
"Di antara bid'ah yang terbaik pada zaman kita ialah apa yang dilakukan pada setiap tahun yang bertepatan pada hari kelahiran Baginda Nabi Sallallahu Alahi Wassalam dengan melakukan amalan sedekah, kebaikan, menunjukkan keindahan dan kegembiraan. Dalam masa yang sama, juga terdapat kebaikan bagi golongan fuqara turut merasai kasih sayang Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam dan itu juga akan turut dirasai bagi mereka yang mempunyai hati nurani. Bersyukurlah kepada Allah dengan nikmat kurniaan yang agung iaitu nikmat kewujudan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam sebagai pembawa rahmat ke sekalian alam"

3- قال الإمام السّخاوي رحمه الله : ( لم يفعله أحد من السّلف في القرون الثلاثة , وإنّما حدث بعد , ثمّ لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن يعملون المولد , ويتصدّقون في لياليه بأنواع الصّدقات , ويعتنون بقراءة مولده الكريم , ويظهر عليهم من بركاته كلّ فضل عميم ) السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدّين الحلبي (1/83- 84)
Berkata Imam As-Sakhawi rahimahullah:
"Sambutan kelahiran Baginda Nabi tidak pernah dilakukan oleh salafus soleh pada tiga kurun pertama, tetapi dilakukan generasi selepasnya, kemudian berterusanlah masyarakat Islam dari pelbagai pelusuk bumi dan bandar menganjurkan majlis maulid, mereka memberi sedekah pada malam kelahiran baginda dengan pelbagai bentuk sedekah dan juga memberi perhatian dengan pembacaan maulid yang mulia, lalu dengan keberkatan itu terpancarlah kurniaan yang menyeluruh kepada masyarakat awam"

4- قال الإمام ابن الجزري رحمه الله : ( من خواصِّه أنّه أمان في ذلك العام , وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام ) السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدّين الحلبي (1/83- 84)
Telah berkata Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah:
" Di antara keistimewaan sambutan maulid itu, seseorang yang menyambutnya akan aman pada tahun itu dan diberikan berita gembira yang telah disegerakan kepada mereka iaitu mendapat ketinggian dan kemuliaan"

5- قال الإمام السّيوطي رحمه الله : ( هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها ؛ لما فيه من تعظيم قدر النبيّ صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف ) الحاوي للفتاوي (1/292)
Berkata Imam As-Suyuti rahimahullah:
"Sambutan maulid itu merupakan bid'ah yang baik bahkan akan diberi pahala orang yang melakukannya, kerana di situ terdapat usaha mengagungkan nilai ketinggian Nabi Sallallahu Alaihi Waalihi Wa Sohbihi Wassalam dengan menunjukkan kegembiraan dan mengajak orang lain untuk berseronok dengan kelahiran Baginda"

6- وقال أيضاً : ( يستحبُّ لنا إظهار الشكر بمولده صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم , والاجتماع , وإطعام الطعام , ونحو ذلك من وجوه القربات , وإظهار المسرّات ) الحاوي للفتاوي (1/292)
Imam As-Suyuti juga berkata lagi:
"Disunatkan bagi kita menunjukkan rasa syukur dengan hari kelah
iran Baginda dengan berhimpun, memberi makanan dan sebagainya yang termasuk dalam perkara yang mendekatkan diri kepada ALLAH serta menunjukkan kegembiraan akan perkara itu"

7- وقال أيضاً : ( ما من بيت أو محلّ أو مسجد قُرِئ فيه مولد النبيّ صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم إلا حفّت الملائكة أهل ذلك المكان , وعمهم الله تعالى بالرحمة والرضوان ) الوسائل في شرح المسائل للسّيوطي
Beliau juga menambah:
"Tidak ada suatu rumah atau tempat atau masjid yang dibaca padanya tentang kelahiran Baginda Nabi Salallahu Alaihi Wa Alihi Wasohbihi Wassalam melainkan ahli tempat/masyarakat tempat tersebut akan dikelilingi para malaikat dan Allah akan melimpahkan mereka dengan rahmat serta keredhaanNya"

8- قال الإمام ابن الحاج رحمه الله : ( فكان يجب أن نزداد يوم الاثنين الثاني عشر في ربيع الأول من العبادات , والخير شكراً للمولى على ما أولانا من هذه النعم العظيمة ؛ وأعظمها ميلاد المصطفى صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم ) المدخل (1/361)
Berkata Imam Ibn Al-Haj rahimahullah:
Maka wajiblah pada setiap kali hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal untuk menambahkan pelbagai bentuk ibadah dan kebaikan sebagai bukti bersyukur kepada ALLAH yang telah mengurniakan kepada kita nikmat ini, dan di antara nikmat yang terbesar itu ialah kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam"

9- قال الإمام زيني دحلان رحمه الله : ( ومن تعظيمه صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم الفرح بليلة ولادته , وقراءة المولد ) الدّرر السنيّة (190)
Berkata Al-Imam Zaini Dahlan rahimahullah:
"Di antara bentuk mengagungkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam ialah bergembira pada malam hari kelahiran baginda dan membaca maulid"

10- قال الإمام العراقي رحمه الله : ( إنّ اتخاذ الوليمة , وإطعام الطعام مُستحبٌّ في كلّ وقت , فكيف إذا انضمَّ إلى ذلك الفرح والسرور بظهور نور النبيّ صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم في هذا الشهر الشريف , ولا يلزم من كونه بدعة كونه مكروهاً , فكم من بدعة مستحبّة بل قد تكون واجبة ) شرح المواهب اللدنّيّة للزرقاني
Imam Al-Iraqi rahimahullah berkata:
"Apabila kita membuat kenduri kahwin dan memberi makanan hukumnya adalah sunat pada setiap waktu, bagaimana jika kegembiraan dan riang ria tersebut kita gabungkan dengan kemunculan cahaya Baginda Nabi Sallallahu Alahi Waalihi Wa Sohbihi Wassalam pada bulan yang mulia ini. Dan tidaklah melazimi apabila suatu perkara itu dikatakan bid'ah, ia juga dikatakan makruh, berapa banyak perkara bid'ah yang sunat dilakukan bahkan ada kalanya wajib pula dilakukan"

11- قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله : ( أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السّلف الصّالح من القرون الثلاثة, ولكنّها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدّها , فمن تحرّى في عملها المحاسن , وجنّب ضدّها كان بدعة حسنة , وإلا فلا , وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت في الصحيحين من أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء , فسألهم فقالوا : هو يوم أغرق الله فيه فرعون , ونجّى موسى , فنحن نصومه شكراً لله تعالى , فيستفاد منه الشّكر لله على ما منَّ به في يوم معيّن من إسداء نعمة , أو دفع نقمة , ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كلّ سنة , والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة , وأيّ نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبيّ نبي الرحمة في ذلك اليوم , وعلى هذا فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من التلاوة , والإطعام , وإنشاد شيء من المدائح النبويّة المحرّكة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة , وأمّا ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال : : ما كان من ذلك مباحاً بحيث يقتضي السرور لا بأس بإلحاقه به , وما كان حراماً أو مكروهاً فيمنع , وكذا ما كان خلاف الأولى ) الفتاوى الكبرى (1/196)
Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Asqolani rahimahullah:
"Asal sambutan maulid itu ialah bid'ah yang tidak pernah diwarisi dari salafus soleh sebelum kurun ke-3, tetapi persoalannya masalah itu berlegar antara kebaikan dan keburukan, barangsiapa yang mengangapnya terdapat kebaikan dan dapat menjauhkan keburukan, maka itu adalah bid'ah yang baik, jika tidak, ia adalah sebaiknya. Dan keadaan ini telahku temui dari sumber yang kukuh yang terdapat dalam hadis-hadis shohih iaitu:
Bahawasanya Baginda Nabi setelah tiba di Madinah, baginda mendapati kaum yahudi berpuasa pada Hari Asyura lalu baginda bertanya hal tersebut, mereka
menjawab ("Pada hari ini ALLAH telah tenggelamkan Fir'aun, dan telah selamatkan Musa, maka kami berpuasa pada hari ini sebagai tanda bersyukur pada ALLAH TAALA")
Hasil dari itu,ia adalah sebagai tanda bersyukur pada ALLAH dengan nikmat kurniaan itu pada hari tersebut yang merupakan bukti kecukupan nikmat atau menolak bala.
Hari yang sama itu juga akan berulang pada setiap tahun. Dan kesyukuran pada ALLAH itu perlu diterjemahkan dengan melakukan pelbagai jenis ibadat seperti sujud, puasa, sedekah, membaca Al-Quran. Persoalannya, apakah nikmat yang paling agung dengan kemunculan baginda Nabi, Nabi pembawa rahmat dapat dibandingkan pada hari tersebut.
Maka dengan ini, kita ringkaskan kefahaman untuk bersyukur pada ALLAH dengan melakukan pembacaan Al-Quran, memberi makanan, melaungkan beberapa puji-pujian kepada Nabi bagi menggerakkan hati untuk melakukan kebaikan dan beramal untuk akhirat.
Adapun perkara yang melibatkan nyanyian dan hiburan dan sebagainya, maka sewajarnya kita katakan:
"Jika perkara itu dianggap harus dengan mendatangkan kegembiraan, maka tiada masalah dengan kita selitkan bersamanya, adapun jika perkara itu haram atau makruh, maka itu sama sekali tertegah termasuklah jika perkara itu bercanggah dengan keutamaan yang sebenar ( khilaful aula)"

12- قال الإمام ابن عابدين رحمه الله في شرحه على مولد ابن حجر : ( اعلم أنّ من البدع المحمودة عمل المولد الشريف من الشهر الذي ولد فيه صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم ) وقال أيضاً : ( فالاجتماع لسماع قصّة صاحب المعجزات عليه أفضل الصّلوات وأكمل التّحيات من أعظم القربات لما يشتمل عليه من المعجزات وكثرة الصّلوات )
Berkata Al-Imam Ibnu 'Abidin rahimahullah dalam syarahannya kepada maulid Ibnu Hajar:
"Ketahuilah bahawa bid'ah yang terpuji itu ialah melakukan amal maulid yang mulia pada bulan kelahiran Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Waalihi Wa Sohbihi Wassalam"
Beliau berkata lagi:
"Adapun perkumpulan untuk mendengar kisah dari pemilik mukjizat Baginda (sebaik-baik selawat dan kesempurnaan ucapan) adalah merupakan seagung-agung perkara dalam mendekatkan diri kepada ALLAH yang padanya terdapat pelbagai mukjizat dan memperbanyakkan selawat"

ذكر بعض موألف الموالد قديماً :
Beberapa contoh karangan-karangan maulid yang terdahulu:
-الحافظ عبد الرحيم العراقي: توفي 808 هـ، له مولد باسم "المورد الهني في المولد السني".
-الحافظ ابن كثير: توفي 774 هـ، وله مولد طبع بتحقيق صلاح الدين المنجد.
- الحافظ السخاوي: توفي 902 هـ، وله مولد باسم "الفخر العلوي في المولد النبوي".
- الحافظ ابن الجوزي: توفي 597 هـ، وله مولد باسم "العروس"، وقد طبع في مصر.
- الحافظ أبو الخطاب عمر بن علي بن محمد المعروف بابن دحية الكلبي: توفي 633 هـ، وله مولد باسم "التنوير في مولد البشير النذير".
- شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي: توفي 842 هـ، وله مولد باسم "المورد الصاوي في مولد الهادي" وكذلك "جامع الآثار في مولد المختار" و"اللفظ الرائق في مولد خير الخلائق".
- الحافظ شمس الدين ابن الجزري: توفي 660 هـ، إمام القراء، وله مولد باسم "عرف التعريف بالمولد الشريف".
- علي زين العابدين السمهودي: توفي 911 هـ، وله مولد اسمه "الموارد الهنية في مولد خير البرية".
- الحافظ محمد الشيباني المعروف بابن الديبع: توفي 944 هـ.
- ابن حجر الهيتمي: توفي 974 هـ، وله مولد باسم "إتمام النعمة على العالم بمولد سيد ولد آدم".
- الخطيب الشربيني: توفي 1014 هـ، وله مولد باسم "المولد الروي في المولد النبوي".
- المحدث جعفر بن حسن البرزنجي: توفي 1177 هـ، وله مولد باسم "عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر"، وهو من أكثر الموالد انتشارًا في البلاد الإسلامية.

ختاماً :
ان فيما قال افذاذ علماء الامة المأتمنون في نقلهم للشرع المصون .. وهم كثرة لايحصون وهم السواد الاعظم في الامة وقد تلقت الامة دينها عنهم بطريق الاسناد الذي لاشك فيه الى الصحب الكرام الى المعلم الاعظم صلى الله عليه وسلم ..وهم اهل الو رع والخشية فهل جميع هؤلاء الرجال الاكابر الفطاحلة في العلم المشهود لهم بالصلاح اجتمعوا على باطل ! سبحان الله ! فمن اين نأخذ ديننا اذاً ومن نثق فيه اذا كان السابقين على باطل وهم من وصل ديننا عن طريقمهم ، عليهم رضوان الله وجزاههم عن الامة خير الجزاء ، وفيما قالوا من بيان لهذا المسألة غنية وكفاية للمتأمل الباحث عن الحق المتخلي عن هواه والله الموفق والهادي ...
Penutup:
Semua perkara yang telah diungkapkan oleh para ulam
a ummah yang dipercayai telah mereka naqalkan melalui syara'.
Jumlah mereka terlalu ramai sehinggakan tidak mampu dikira dan merekalah pengikut yang ramai dalam ummah.
Dan para ummah telah mengambil agama dari mereka melalui sanad yang tidak syak lagi bersambung dengan pemilik mulia kepada guru yang agung Sallallahu Alahi Wassalam. Merekalah golongan yang wara' dan takut.
Adakah mereka semua para ulama ini yang dikagumi ilmu mereka, tambahan pula mereka yang dikenali dengan kesolehannya, mereka berkumpul untuk perkara batil!!
Subhanallah.
Lalu dari mana kita mengambil agama ini dan kepada siapa harus kita percayai jika golongan terdahulu dalam kesesatan. Merekalah yang telah menyampaikan agama kepada kita.
Bagi mereka, mudah-mudahan mendapat keredhaan ALLAH dan ummah mengucapkan jutaan jasa baik kepada mereka.
Adapun semua pandangan mereka dengan penerangan masalah ini adalah sangat berharga dan memadai bagi mereka yang mencari kebenaran yang jauh dari hawa nafsu
Dan Allah Maha memberi taufik dan hidayah.