Blog Utama Saya :-

Ahad, 22 April 2018

Faridatul Faraid


Faridatul Faraid Fi Ilmil 'Aqaid oleh Shaikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fathani rhm. 

Risalah kecil yang sangat popular di nusantara tulisan seorang ulama Negeri Fathani yang menguasai pelbagai cabang ilmu. Menghuraikan pegangan akidah seorang muslim menurut mazhab ahl sunnah asyairah. 

https://archive.org/download/FaridahAlFaraid.o/Faridah%20al-Faraid.o.pdf


Mubhats Al-Kalam Fi Ilmi Al-Kalam

Risalah oleh Tok Ayah Der ini membicarakan ilmu Tauhid dengan melebihkan tumpuan kepada sifat ma'ani terutamanya sifat Kalam seperti beliau sebutkan sendiri di awal penulisan ini. 

Muat turun (2.0Mb) : https://ia601505.us.archive.org/34/items/MabhathAlKalam/Mabhath%20al-Kalam.pdfTuhfah Al-Raghibin

Tentang iman dan murtad. https://archive.org/download/TuhfahAlRaghibin/Tuhfah%20al-Raghibin.pdf
Bidayah Al-Mubtadi


Kitab jawi membicarakan akidah oleh pengarang yang tidak diketahui nama kerana warak.https://archive.org/download/BidayahAlMubtadi/Bidayah%20al-Mubtadi.pdf

Qawaid Al-Din Li Ikhwan Al-Mubtadiin pada menyata ilmu usuludin dan soal jawab muwafiq dan masbuq

Inilah suatu risalah yang dinama akan dia Qawaid Al-Din Li Ikhwan Al-Mubtadiin pada menyata ilmu usuludin dan soal jawab muwafiq dan masbuq .....https://archive.org/download/QawaidAlDin/Qawa%27id%20al-Din.pdfSifat Dua Puluh Pada Ilmu Tauhid


Inilah risalah yang amat kecil yang bernama akan dia Sifat Dua Puluh pada ilmu Tauhid.

Karangan Hajjah Wan Yah Binti Almarhum Tuan Qadi Al-Haj Wan 'Abdul Rahman dari Fatani. Semoga Allah ta'ala merahmati kedua-duanya amiin.

2 pilihan pautan muat turun : 

https://archive.org/download/SifatDuaPuluhPadaIlmuTauhid/Sifat%20Dua%20Puluh%20Pada%20Ilmu%20Tauhid.pdf

http://www.mediafire.com/file/t1jonrrqyqzmd3a/Sifat%20Dua%20Puluh%20Pada%20Ilmu%20Tauhid.pdfUmmul Barahin

Ummul Barahin susunan Imam Sanusi rahimahullah. Teks asal bersama terjemahannya.

http://www.mediafire.com/file/631vnftx18q7pb5/Aqidah%20al-Najin.pdf

atau

https://archive.org/download/UmmAlBarahin/Umm%20al-Barahin.pdf

Ikuti kami di Telegram : https://t.me/kitabjawiarab