Blog Utama Saya :-

Rabu, 26 April 2017

Masalah Seribu, dari soal 'Abdullah Ibn Salam kepada Rasulullah sollallahu 'alaihi wasallam

Inilah kitab yang bernama Masalah Seribu, dari soal 'Abdullah Ibn Salam kepada Rasulullah sollallahu 'alaihi wasallam.
Selasa, 25 April 2017

Risalah Al-Misbahul Munir
Risalah Misbahul Munir karangan Baba 'Abdul 'Aziz bin Isma'il Al-Fathoni rhm, menantu Tok Der Sekam rhm. Pengarang bermukim di negeri Kelantan.
Risalah ini seperti kitab-kitab Tauhid lain di tanah Jawi, membincangkan ilmu Tauhid secara asas dan mudah. Kandungan risalah ini ialah pengenalan agama, huraian hukum akal, hukum syarak dan hukum aqal, pengenalan ilmu usuludin dan huraian sifat 20.
Isnin, 24 April 2017

Muqaddimah Al-Sibyan lil Mubtadi


"Inilah kitab Muqaddimah Al-Sibyan lilmubtadi (untuk yang baharu belajar) karangan waliyullah tiada disebut namanya."
"...dan kemudian daripada itu maka inilah suatu risalah yang dipindahkan faqir daripada kitab usuludin yang telah masyhur pada jalan ahlsunnah waljama'ah pada segala negeri yang besar-besar dan kami ambilkan sedikit-sedikit agar dapat difaham oleh orang yang baharu belajar yang kehendak menuntut aqaid al-iman."
Ini kitab permulaan untuk ilmu Tauhid, dikatakan dikarang oleh seorang wali Allah yang tak diketahui namanya.

Al-Durr Al-Tsamin
"Inilah kitab yang bernama Al-Durr Al-Thamin pada menyatakan iktikad segala orang yang mukminin.."
Kitab dalam ilmu Tauhid karangan Al-'Alim Al-'Allamah Al-'Arif Al-Rabbani Al-Sheikh Daud Ibn Al-Sheikh 'Abdullah Al-Fathoni rhm.

Ar-Ramliyatu Fi Syarah Al-Ajurrumiyah
Karangan Imam Shihabuddin Al-Ramli rahimahullah dalam ilmu Nahu. Ulasan beliau atas matan Ajurrumiyah oleh Imam Al-Sonhaji rhm.


Intabih! Dinuka Fil Khatar

Intabih! Dinuka Fil Khatar!
Awas! Agamamu Dalam Bahaya!
Kitab yang ringkas dan agak masyhur ini berbincang tentang isu-isu yang ditimbulkan puak wahabiyah seputar akidah, fekah dll. Pengarang ialah ulama dari Yaman.Rabu, 19 April 2017

Sirajul Huda

"Inilah kitab yang dinamakan dia Sirajul Huda pada menyatakan aqidah ahli taqwa, dengan bahasa melayu, syarah atas matan Ummul Barahin bagi Imam Sanusi radhiyallahu 'anhu..."
Karangan Al-Shaykh Muhammad Zaynuddin Ibn Muhammad Badawi Al-Sambawi rahimahullah.