Blog Utama Saya :-

Rabu, 27 Januari 2021

Taqribul Ikhwan – Syaikh ‘Abdul Qadir Bin Wangah Al-Fatoni

 
 

اين سبواه رساله يڠدنَمَاكندي
تَقْرِيْبُ اْلإِخْوَان
في تعلم عقائد اْلايْمَان
اعتراض يڠ تيْمبول اتو لاڬي اكن تيْمبول داتس جالنن اين جاڠنله دبراسا مڽاكوة سكالي٢ سسوده ڤد فيكير يڠ بأيك دان رنتي عبارت٢ عـلمــــــــاء

 

Ini Sebuah Risalah Yang Dinamakan Dia

Taqribul Ikhwan

Fi Ta’allumi ‘Aqaidil Iman

I’tiradh Yang Timbul atau Lagi Akan Timbul Di Atas Jalanan Ini Janganlah Diberasa Menyakut Sekali-Sekali Sesudah Pada Fikir Yang Baik dan Renti Ibarat-Ibarat

Ulama’.

 

Dan Risalah

 

مَبْدَاِ الفِكْرَةِ فِي الْمَقُوْلاَتِ الْعَشَرَةِ

Mabda Al-Fikrah Fi Al-Maqulat Al-‘Asyarah

 

Oleh:

‘Abdul Qadir bin Wangah Waqaf Budi Sekam

Fatoni Jalan Palas Rangkok

 

Pengalihan Jawi Kepada Rumi Oleh

Muhammad Yunus bin Haji Minhat

Muhamad Rauf bin Minhat

 

 Disemak dan Disusun Semula Oleh:

Muhamad Rauf bin Minhat 

Kandungan

 

Taqribul Ikhwan

Mudaddimah 

Makna Awal Agama 

Perbahagian Hukum Pada ‘Aqal

Wajib Pada ‘Aqal

Mustahil Pada ‘Aqal

Harus Pada ‘Aqal 

Hukum Adat dan ‘Aridhi

Jangan Jahil dan Keliru Hukum ‘Aqal Dengan Hukum Adat 

Wajib Pada Syarak 

Makna Tuhan

Makna Rasul 

 

Sifat Wujud 

Qidam 

Baqa’ 

Sifat Mukhalafatuhu تعالى Lil Hawadits 

Sifat Qiyamuhu تعالى Bi Nafsih 

Sifat Wahdaniyyah 

 

Sifat Qudrah 

Bahasan Terjemah Melayu Segala Sifat(-Sifat) Ma’ani 

Sifat Iradah 

Sifat Ilmu 

Sifat Hayah 

Sifat Sama’ 

Sifat Basor

Penjagaan

Kalam 

 

Sifat Takwin

Ma’nawiyyah 

 

Bahasan Qudrat Hamba 

Bahasan Tidur Jenera 

 

Bahasan Istighna’ dan Iftiqar

Faedah

Penjagaan 

 

Bahasan Mustahil Qadim atau Azali atau Baru 

 

Peringatan Pesanan Guru Pakda ‘Ail Fatoni 

 

Sifat Harus Bagi Allah 

 

Bahasan Mengenai Para Rasul 

 

Peringatan 

 

Mabda Al-Fikrah Fi Al-Maqulat Al-‘Asyarah 

Muqaddimah: Al-Haji Ahmad Al-Fusani 

Muqadimmah: Syaikh ‘Abdul Qadir ibn Wangah 

[Inilah Bicaranya]

Jauhar 

 

‘Aradh

Kam 

Zaman 

Kaif 

Ain 

Mata

Idhofah 

Wadho’ 

Milkun

An Yaf’ala 

An Yan Fa’ila 

Khatimah 

 

Tambahan

Ringkasan Maqulat Sepuluh 

 

 

Biodata Syaikh ‘Abdul Qadir Haji Wangah 

 

Salinan Mabda Al-Fikrah Fi Al-Maqulat Al-‘Asyarah 

Salinan Taqribul Ikhwan

Tiada ulasan:

Catat Komen