Blog Utama Saya :-

Rabu, 27 Januari 2021

Panduan Puasa dan I’tikaf

 Inilah Risalah

Panduan

Puasa dan I’tikaf

Dinukil Daripada Pelbagai Kitab

 

Sabil Al-Muhtadin

(سَبِيْلُ الْمُهْتَدِيْنَ)

Sullam Ash-Shibyan

(سُلَّمُ الصِّبْيَانِ)

 

 

 

Pengalihan Jawi Kepada Rumi Oleh:

Muhammad Nurkhairunizam Bin Yazid

Muhamad Rauf Bin Minhat

 

 

Disemak dan Disusun Semula Oleh:

Muhamad Rauf Bin MinhatKandungan Kitab

Sabil Al-Muhtadin

 

 

Fasol Satu: Pengenalan Puasa

Takrif Puasa Dari Segi Bahasa dan Syara’

Dalil Disyariatkan Puasa ............................................................................................... 10

Sejarah Puasa

Hukum Orang Ingkar Wajib Puasa Ramadhan

Hukum Orang Yang Malas Puasa Di Bulan Ramadhan ................................................ 11

Adakah Berpuasa Di Bulan Ramadhan Tertentu Pada Umat Nabi Muhammad j?

Bulan Ramadhan Penghulu Segala Bulan ..................................................................... 12

Bilangan Hari Dalam Bulan Ramadhan

Cara Menentukan Awal Ramadhan ............................................................................... 13

Menentukan Awal Ramadhan Dengan Merujuk Kepada Munajjim atau Hasib

Mimpi Rasulullah j Memberitahu “Esok Awal Ramadhan” ...................................... 14

Orang Yang Mendakwa Melihat Anak Bulan Mesti Sanggup Membuat Pengakuan Di Hadapan Penguasa atau Pemerintah

Syarat Bagi Orang Yang Diterima Penyaksiannya Melihat Anak Bulan ...................... 15

Dalil Memadai Seorang Saksi Pada Lihat Hilal Ramadhan

Hikmah Sabit Bulan Ramadhan Dengan Seorang Saksi ............................................... 16

 

Fasol Kedua: Pada Menyatakan Bersuatu Mathla’ dan Bersalah-Salahannya dan Menyatakan Hukum Orang Yang Puasa Yang Musafir Ia Daripada Satu Negeri Kepada Satu Negeri.

Negeri Jiran Kepada Negeri Yang Melihat Anak Bulan

Tidak Boleh Ikut Jika Berlainan Kedudukan Negeri Pada Garis Bujur ........................ 17

Syak Berlainan Tempat Terbit Anak Bulan Dihukumkan Seperti Yakin

Negeri Di Barat Mengikut Negeri Di Timur Tetapi Tidak Sebaliknya ......................... 18

Perbezaan Kedudukan Negeri Mengikut Perbezaan Arah Timur dan Barat

Mengapa Dua Negeri Itu Dikira Sama Pada Tempat Terbit Anak Bulan Jika Kurang Daripada Lapan Darjah? ................................................................................................ 19

Penduduk Negeri Yang Melihat Anak Bulan Pergi Ke Negeri Yang Tidak Kelihatan Anak Bulan

Penduduk Negeri Yang Tidak Melihat Anak Bulan Pergi Ke Negeri Yang Kelihatan Anak Bulan

Melihat Anak Bulan Ramadhan Pada Siang 30 Sya’ban atau Melihat Anak Bulan Syawal Pada Siang 30 Ramadhan ................................................................................. 21

 

Fasol Ketiga: Rukun dan Syarat Puasa Serta Perkara Yang Berkait Dengannya

Rukun Puasa

Niat ................................................................................................................................ 22

Perkara-Perkara Yang Membatalkan Puasa .................................................................. 29

Orang Yang Berpuasa .................................................................................................... 48

 

Panduan Puasa dan I’tikaf

http://alraufi.blogspot.com

 

Hari-Hari Yang Haram Puasa ........................................................................................ 49

Hukum Puasa Pada Hari Syak ....................................................................................... 50

Haram Puasa Selepas Setengah Sya’ban ....................................................................... 51

 

Fasol Keempat: Syarat-Syarat Wajib Puasa Ramadhan

Syarat Wajib Puasa

Adakah Perempuan Haidh dan Nifas Diwajibkan Melakukan Qadha’ Dalam Bentuk Yang Baharu Ketika Menunaikannya? Apakah Dengan Niat Adaan atau Qadha’? ..... 53

Hukum Berpuasa Ke Atas Kanak-Kanak ...................................................................... 54

 

Fasol Kelima: Perkara-Perkara Yang Mengharuskan Berbuka Puasa

Tersangat Lapar atau Dahaga Sama Seperti Orang Sakit

Orang Sakit Kadangkala Harus dan Kadangkala Wajib Berbuka ................................. 55

Sah Puasa Orang Yang Wajib Berbuka Tetapi Berdosa

Harus Berbuka Kerana Kerja Berat Dalam Suasana Tertentu ....................................... 56

Harus Berbuka Kerana Musafir Yang Diharuskan ........................................................ 57

Lagi Orang Yang Diwajibkan Qadha’ Puasa ................................................................ 58

Adakah Mereka Diwajibkan Imsak? ............................................................................. 59

Hukum Menyegerakan Qadha’ Bagi Mereka Yang Tidak Berpuasa Sama Ada Dengan Sebab Uzur atau Sebaliknya .......................................................................................... 61

 

Fasol Keenam: Sunat Yang Dilakukan Ketika Puasa

Sunat Makan Sahur ........................................................................................................ 62

Sunat Menyegerakan Berbuka Mendahului Sembahyang Maghrib dan Makruh Menangguhkannya

Makanan Yang Disunatkan Untuk Berbuka Puasa ........................................................ 64

Haram Puasa Wisol

Doa Berbuka Puasa dan Waktu Ia Dibaca

Menyediakan Hidangan Berbuka Puasa Untuk Orang Lain........................................... 66

Sunat Mandi Janabah atau Haidh atau Nifas Sebelum Fajar ......................................... 67

Sunat Muakkad Memelihara Lidah Daripada Berdusta, Mengumpat dan Sebagainya . 68

Mendengar Lagu, Menonton Televisyen dan Seumpamanya

Berbekam dan Memamah Getah ................................................................................... 70

Bersugi Selepas Gelincir Matahari ................................................................................ 71

Melebihkan Belanja Untuk Keluarga dan Sedekah Kepada Orang Lain

Memperbanyakkan Bacaan dan Tadarus Al-Qur’an Sepanjang Ramadhan .................. 72

Memperbanyakkan I’tikaf Khususnya Sepuluh Akhir Ramadhan

Kedudukan Lafaz Tolaq Yang Ditakliq Kepada Lailatul Qadar ................................... 73

Kelebihan Menghidupkan Lailatul Qadar ..................................................................... 74

 

Fasol Ketujuh: Fidyah Puasa Yang Wajib

Wajib Fidyah Terbahagi Kepada Tiga Keadaan

Toriq Yang Pertama (Luput Puasa Sebab Mati atau Tidak Mampu Puasa) .................. 76

Toriq Yang Kedua (Luput Fadhilat Waktu) .................................................................. 81

Toriq Yang Ketiga (Melewatkan Qadha’) ..................................................................... 83

 

 

Panduan Puasa dan I’tikaf

http://alraufi.blogspot.com

 

Fasol Kelapan: Kafarah Jimak Ketika Puasa Ramadhan

Wajib Kafarah Hanya Ke Atas Laki-Laki Yang Menjimak .......................................... 85

Kafarah Pilihan Pertama – Memerdekakan Seorang Hamba ........................................ 88

Kafarah Pilihan Kedua – Puasa Dua Bulan Berturut-Turut .......................................... 89

Kafarah Pilihan Ketiga – Memberi Makanan Kepada Enam Puluh Fakir Miskin ........ 90

 

Pengecualian Daripada Perbahasan Mereka Yang Di Bawah Tanggungannya Tidak Boleh Menerima Kafarah

 

Fasol Kesembilan: Puasa Tatowwu’

Makna Hadits ................................................................................................................. 95

Sebahagian Daripada Hadits Yang Menyatakan Fadhilat Puasa

Bahagian Puasa Sunat

Bahagian yang pertama (Puasa Berulang-Ulang Tahun) .............................................. 97

Dan bahagi yang kedua (Puasa Berulang-Ulang Bulan) ............................................. 103

Dan bahagi yang ketiga (Puasa Berulang-Ulang Minggu)

 

Puasa Sebulan Selain Ramadhan

Puasa Sunat Syaaban ................................................................................................ 105

Mengapa Nabi j Banyak Berpuasa Di Bulan Syaaban, Tidak Muharam?

Puasa-Puasa Makruh .................................................................................................... 106

Puasa Dahr Iaitu Puasa Setiap Hari ............................................................................. 107

Puasa Berselang Hari (Puasa Nabi Daud u)

Puasa Sunat Harus Dibatalkan ..................................................................................... 108

Puasa Sunat Yang Dibatalkan Tidak Wajib Qadha Tetapi Sunat Sahaja

Qadha’ Puasa Fardhu Haram Dibatalkan .................................................................... 109

Hukum-Hakam Puasa Sunat Untuk Isteri, Gundik dan Hamba Perempuan

Hukum-Hakam Puasa Sunat Untuk Hamba Perempuan Yang Tidak Halal Bagi Tuannya dan Hamba Lelaki......................................................................................................... 110

 

Ini Kitab Pada Menyatakan I’tikaf

Takrif Puasa Pada Bahasa

Takrif I’tikaf Pada Syarak

Hukum I’tikaf

Dalil Disyariatkan I’tikaf ............................................................................................. 111

Waktu I’tikaf Sepanjang Tahun Tetapi Sepuluh Terakhir Ramadhan Lebih Afdhal

Hikmah Lebih Menumpukan Pada Sepuluh Malam Terakhir

Kecenderungan Imam Asy-Syafi’i Tentang Waktu Berlaku Lailatul Qadar

Fadhilat Lailatul Qadar, Alamat dan Doa Yang Sunat Dibaca .................................... 113

 

Rukun I’tikaf

Rukun Pertama: Orang Yang Menunaikan I’tikaf ....................................................... 114

Rukun Kedua: Tempat I’tikaf

Rukun Ketiga: Berhenti ............................................................................................... 115

Rukun Keempat: Niat .................................................................................................. 116

Tambahan Syarat I’tikaf Untuk Isteri dan Hamba ....................................................... 119

 

Panduan Puasa dan I’tikaf

http://alraufi.blogspot.com

 

Perkara-Perkara Yang Membatalkan I’tikaf ................................................................ 120

Syarat Tambahan Untuk I’tikaf Dengan Niat Berturut-Turut ..................................... 121

Perkara-Perkara Yang Memutuskan Berturut-Turut

Perkara-Perkara Yang Tidak Memutuskan Berturut-Turut ......................................... 122


Kandungan Risalah Sullam Ash-Shibyan

 

Inilah Kitab Pada Menyatakan Puasa Atas Mazhab Syafi’i

Sebab–Sebab Wajib Puasa ........................................................................................... 131

 

Masalah

Tiada Sah Puasa Dengan Melihat Bulan Dengan Teropong

Tiada Wajib Puasa Dengan Kata Munajjim ................................................................ 132

Wajib Puasa Ikut Negeri Yang Lihat Bulan

Apabila Tafawut Masuk Matahari Antara Dua Negeri

Apabila Bersalahan Matoli’ Antara Dua Negeri ......................................................... 133

Jika Syak Adakah Bersatu Matoli’

Pergi Seseorang Kepada Negeri Yang Tiada Melihat Bulan ...................................... 134

Jika Baligh Pada Siang Hari Bulan Ramadhan

Suci Daripada Haidh Siang Hari Bulan Ramadhan

Niat Puasa Ketika Jimak .............................................................................................. 135

Orang Yang Musafir Yang Puasa Dalam Safarnya ..................................................... 136

 

Fasol Pada Menyatakan Syarat Wajib Puasa Dan Syarat Sahnya Dan Rukunnya.

Syarat Wajib Puasa ...................................................................................................... 137

Orang Yang Sakit Jika Puasa Jadi Mudharat

Syarat Sah Puasa .......................................................................................................... 139

Rukun Puasa

Wajib Berniat Pada Malam

Sah Niat Puasa Perempuan Yang Dalam Haidh Jika ........      ......................... 141

Tiada Sah Puasa Jatuh Niat Bersama-sama Nak Fajar

Syak Adakah Niat Dahulu Daripada Fajar

Syak Adakah Niat Pada Malam

Wajib Pada Puasa Fardhu Itu Ta’yin Yang Diniat

Wajib Ta’yin Pada Puasa Sunat Yang Ada Waktu ...................................................... 142

Tiada Wajib Ta’arudh Pada Puasa Fardhu

Sekurang-Kurang Niat Yang Memada Pada Puasa Fardhu

Jika Berniat Pada Malam Tiga Puluh Sya’ban ............................................................ 143

Jika Berniat Pada Malam Yang Ketiga Puluh Ramadhan

 

Fasol: Pada Yang Membatalkan Puasa

Batal Puasa Dengan Zina ............................................................................................. 144

Jika Haidh Khuntsa Batal Puasanya

Batal Puasa Keluar Mani Dengan Bersentuh Perempuan

Keluar Mani Dengan Berfikir

Keluar Mani Dengan Menyentuh Anggota Perempuan .............................................. 145

Tiada Batal Puasa Dengan Keluar Mazi

Batal Puasa Dengan Beranak ....................................................................................... 146

Dimasukkan Ubat Kedalam Lubang Telinga

Seseorang Yang Sakit Telinga Yang Tiada Tertanggung

Jika Kena Bala Seseorang Dengan Cacing Dijuburnya ............................................... 147

Sullam Ash-Shibyan – Al-‘Allamah Al-Haji Chik Bin Ahmad Al-Qadahi t

www.alraufi.blogspot.com

 

 

Kembali Tahi Sembelit Kedalam Dubur

Orang Buasir Yang Keluar Rambungnya

Mencabut Gigi Pada Ketika Puasa

Harus Dimasak Daging Yang Keluar Darah ............................................................... 148

Mandi Wajib Dengan Menyelam Ke Dalam Air

Memasukkan Jari Ke Dalam Faraj

Termasuk Air Sampai Kepada Had Batin

Jika Dicucuk Paha Dengan Jarum

Jika Dicucuk Perut Dengan Jarum ............................................................................... 149

Dimasukkan Sesuatu ‘Ain Ke Dalam Mata

Tiada Batal Puasa Dengan Menelan Air liur

Menghulur Lidah Yang Ada Air Liur Atasnya

Buka Puasa Bukan Dengan Ijtihad

Jika Makan Sahur Kemudian Nyata Sudah Fajar ........................................................ 150

Jika Makan Sahur Kemudian Nyata Belum Fajar

Jika Syak Tiada Niat Pada Malamnya

Jika Seseorang Sangat Berhajat Kepada Makanan

Harus Bagi Orang Yang Memotong Padi Membuka Puasanya .................................. 151

Niat Pada Siang Hari Hendak Membatalkan Puasanya

Jika Mula Musafir Seseorang Selepas Fajar

Haram Perempuan Pergi Mengerja Haji ...................................................................... 152

 

Fasol: Pada Meyatakan Sunat Yang Dikerjakan Dia Dalam Puasa

Haram Puasa Wasol

Doa Berbuka Puasa

Sunat Mandi Janabah atau Haidh atau Nifas Sebelum Fajar ....................................... 153

Mengumpat

Berbohong

Jangan Buang Darah Dan Merasa Makanan

Bersugi

I’tikaf ........................................................................................................................... 154

Lailatul Qadar .............................................................................................................. 155

 

Fasol: Pada Menyatakan Kifarah Puasa Ramadhan Dengan Sebab Jima’ Siang Hari Bulan Ramadhan.

Jika Jima Oleh Lelaki Pada Faraj Khuntsa

Tiada Harus Khuntsa Musykil Berkahwin

Orang Yang Membatalkan Puasa Dengan Makan Kemudian Ia Jimak ...................... 157

Orang Yang Jimak Dengan Lupa

Orang Yang Jimak Yang Tiada Niat Puasa

Kafarah Jimak Ketika Puasa Ramadhan ...................................................................... 158

 

Fasol: Pada Menyatakan Fidyah Luput Puasa Yang Wajib.

Fidyah Puasa Pada Mazhab Hanafi ............................................................................. 159

Fidyah Sembahyang pada Mazhab Hanafi .................................................................. 160

Syarat Orang Yang Menerima Fidyah ......................................................................... 163

 

Sullam Ash-Shibyan – Al-‘Allamah Al-Haji Chik Bin Ahmad Al-Qadahi t

www.alraufi.blogspot.com

 

 

Fidyah Sembahyang Pada Mazhab Syafi’i

Fidyah Puasa Pada Mazhab Syafi’i

Tanbih: Tiap-Tiap Segantang Baghdad Tiga Cupak Malaysia ................................... 165

Orang Yang Meninggalkan Sembahyang Dengan Sengaja ......................................... 167

 

Fasol Pada Menyatakan Puasa Sunat .................................................................. 168

 

Fasol Pada Menyatakan I’tikaf

Makna I’tikaf

Rukun I’tikaf ................................................................................................................ 169

Pembahagian I’tikaf ..................................................................................................... 170

 

 

Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari  ...................................................................... 172

Al 'Allamah Tuan Guru Haji Chik Kodiang ................................................................ 180

Tiada ulasan:

Catat Komen