Blog Utama Saya :-

Rabu, 20 Januari 2021

Pedoman Perempuan (Permasalahan Haidh, Istihadhah dan Nifas)

 
Pedoman Perempuan

Permasalahan Haidh, Istihadhah dan Nifas

 

Dinukil Dari Kitab:

 

بُغْيَةُ الطُّلاَب

لِمُرِيْد مَعْرِفَة اْلأَحْكَام بِالصَّوَاب

 

Idaman Penuntut Ilmu

Bagi Yang Ingin Mengetahui Hukum-Hakam Dengan Benar Tanpa Ragu

 

Karangan :

العالِم العلامة العارف الربَانى مولانا وقدوتنا

الشيخ داود بن عبد الله الفطانى  رحمه الله تعالى

Al-‘Alim Al-‘Allamah Al-‘Arif Ar-Rabbani

Asy-Syaikh Daud bin ‘Abdullah Al-Fatoni 


 

Tambahan Permasalahan Haidh Daripada:

Furu’ Masail – Syaikh Daud Bin ‘Abdullah Al-Fatoni

Kasyaful Litsam – Syaikh Zainal ‘Abidin Bin Muhammad Al-Fatoni

Ad-Dimail Kharijah – Syaikh Haji Wan ‘Abdur Rahman Bin Muhammad


 

Pengalihan Jawi Kepada Rumi Oeh:

Muhammad Yunus Bin Minhat

Muhamad Rauf Bin Minhat

 

Disemak dan Disusun Semula Oleh:

Muhamad Rauf Bin Minhat

 
Isi Kandungan Kitab

 

Ini Suatu Bab Pada Menyatakan Haidh

Ta’rif Haidh 

Dalil Haidh 

Waktu Haidh

Masa Sekurang-Kurang Haidh Dan Sebanyak-Banyaknya

Masa Kebiasaan Haidh 

Masa Sekurang Suci Antara Dua Haidh 

Tempoh Suci Antara Haidh dan Nifas

Tempoh Suci Antara Nifas dan Haidh

Darah Nifas Berhenti Dalam Tempoh 60 Hari

Tempoh Sebanyak-Banyak Suci

Tempoh Masa Kebiasaan Suci

Berlaku Haidh Yang Menyalahi Periksa Imam Kita Syafi’i & Sekalian Ulama’ 

Hukum Perempuan Yang Putus Haidh Melihat Darah

Tahun Putus Asa Perempuan Daripada Haidh

Perkara Yang Diharamkan Ke Atas Orang Yang Haidh Dan Nifas 

Haram Bagi Perempuan Yang Haidh Itu Mandi Mengangkat Hadats

Haram Berpuasa Bagi Perempuan Yang Haidh dan Nifas

Hukum Mengqadha’ Puasa dan Sembahyang

Hukum Mengqadha’ Sembahyang

Hukum Menyentuh Perempuan Yang Haidh 

Hukum Jimak Perempuan Yang Haidh 

Hukum Perempuan Yang Haidh Ditolaq Oleh Suaminya 

Hukum Yang Bergantung Dengan Haidh 

 

Istihadhah 

Perkara Wajib Dilakukan Ketika Hendak Sembahyang Fardhu Atas Yang Istihadhah

Berhenti Darah Istihadhah Setelah Selesai Wudhu’

Masalah Orang Yang Kemih Wajib Sembahyang Duduk 

Masalah Perempuan Yang Istihadhah Berhubung Dengan Haidh 

Masalah Perempuan Yang Ber’adat Haidh

Perhatian: 

 

Rajah Pembahagian Mustahadhah 

Perempuan Mustahadhah Terbahagi Kepada Tujuh

Tamyiz dan Syarat Tamyiz Bagi Yang Baru Haidh 

Huraian Warna dan Sifat-Sifat Darah Yang Kuat  

Berhimpun Darah Kuat, Lemah dan Terlebih Lemah 

Mustahadhah Yang Baharu Haidh Tiada Cukup Syarat Tamyiz 

Darah Kuat Berada Di Akhir

Perempuan Mustahadhah Yang Meniggalkan Sembahyang 45 Hari 

 

 

Perempuan Beradat Haidh, Ingat Kadar dan Waktu Haidh 

Jika Adat Berbeza dan Teratur

Jika Daur Tiada Berulang dan Ia Ingat Giliran Haidh Yang Terakhir 

Jika Lupa Aturan Adat Haidh 

Jika Beradat Haidh, Ingat Kadarnya, Waktunya dan Membezakan Darah

Jika Menyelangi Antara Adat dan Tamyiz itu Sekurang-Kurang Suci

Perempuan Beradat Haidh Apabila Darah Keluar Melebihi Adat 

Mustahadhah Yang Ber’adat Haidh Yang Lupa Kadarnya Dan Waktunya 

Puasa Perempuan Mutahaiyirah Muthlaqah 

Mutahayyirah Nisbiyyah

1. Mutahaiyirah Yang Lupa Tempoh Tapi Ingat Tarikh 

2. Mutahaiyirah Yang Lupa Tarikh Tapi Ingat Tempoh 

 

Perbezaan Naqa’ dan Fatrah

Hukum Naqa’ 

Makna Fatrah

Makna Naqa’

Hukum Darah Yang Keluar Antara Dua Anak Kembar 

Hukum Darah Perempuan Yang Bunting 

 

Nifas 

Tempoh Nifas 

Perkara Yang Diharamkan Ketika Nifas

Perbezaan Di Antara Nifas dan Haidh 

Permulaan Masa Nifas 

Masalah Perempuan Tiada Keluar Darah Nifas

Hukum Darah Keluar Selepas 15 hari atau Lebih Setelah Wiladah 

Darah Nifas Yang Melampaui 60 Hari 

Hikmah Sebanyak Tempoh Nifas 

Wajib Perempuan Belajar Segala Hukum Haidh, Istihadhah Dan Nifas 

 

Soal-Jawab Daripada Kitab Furu’ Al-Masail wa Ushul Al-Wasail

Nama-Nama Haidh

Lapan Yang Ada Haidh 

Makna Haidh

Tempoh Haidh

Pahala Meninggalkan Sembahyang Ketika Haidh Kerana Allah

Darah Keluar Melalui Dubur

Darah Kurang Sehari Semalam

Perempuan Haidh Lalu Di Dalam Masjid

Masuk Masjid Masjid Memakai Kasut 

Kedudukan Puasa Perempuan Haidh

Wathi Isteri Ketika Haidh Untuk Mengelakkan Zina

Onani Untuk Mengelakkan Zina  

 

Jima’ Isteri Apabila Sudah Suci Tapi Belum Mandi Wajib

Jima’ Isteri Yang Istinjak Dengan Batu 

Tempoh haidh Berselang-Seli

Kenal Darah Haidh Melalui Sifat-Sifatnya

Perempuan Yang Istihadhah Tiada Berhubung Dengan Haidh 

Perempuan Hamil Keguguran

Mutahayyirah Nisbiyyah (متحيرة نسبية

Hukum Darah Keluar Sebelum 15 hari Setelah Wiladah 

Mutahayyirah Muthlaqah (متحيرة مطلقة

 

Menyatakan Haidh Daripada Kitab Kasyf Al-Litsam ‘An As-ilah Al-Anam

Fasol Haidh

Pahala Meninggalkan Sembahyang Ketika Haidh Kerana Allah

Tempoh Haidh 

Darah Kurang Sehari Semalam

Wathi Isteri Ketika Haidh Untuk Mengelakkan Zina

I’tiqad Halal Wathi Perempuan Ketika Haidh

Jima’ Isteri Apabila Sudah Suci Tapi Belum Mandi Wajib

Jima’ Isteri Yang Istinjak Dengan Batu

Perempuan Haidh Lalu Di Dalam Masjid

Kedudukan Puasa Perempuan Haidh 

Tempoh haidh Berselang-Seli

Kenal Darah Haidh Melalui Sifat-Sifatnya

Perempuan Yang Istihadhah Tiada Berhubung Dengan Haidh 

Hukum Darah Keluar Sebelum 15 hari Setelah Keguguran

Mutahaiyirah Yang Lupa Tempoh Tapi Ingat Tarikh 

Mutahaiyirah Yang Lupa Tarikh Tapi Ingat Tempoh

Hukum Darah Keluar Sebelum 15 hari Setelah Beranak 

Mutahayyirah Muthlaqah (متحيرة مطلقة

 

Risalah Ad-Dimail Kharijah Min Qubulin Nisa’

Salinan Surat Titah Penaungnya 

Menyambut dan Menjunjung 

Muqaddimah

Perihal Darah 

Perihal Darah Haidh 

Perihal Darah Nifas

Perihal Darah Istihadhah 

Rajah Pembahagian Mustahadhah 

 

Perihal Istahadhah Bukan Mutahaiyirah 

Perihal Mutahaiyirah Muthlaqah  

 


 

Perihal Mutahayyirah Nisbiyyah 

Perihal Perkara Diharamkan Sebab Haidh dan Nifas

 

Taqarizh (تقاريظ) Ulama’-Ulama’ Iaitu Guru-Guru Hamba

Mentaqrizhkan Oleh Syaikh ‘Abdullah Fahim 

Mentaqrizhkan Oleh Syaikh Muhammad Zain Amin Mufti Perak 

Mentaqrizhkan Oleh Asy-Syaikh Nawawi Bin Muhammad Thahir 

Mentaqrizhkan Oleh Asy-Syaikh Haji ‘Ali Salahuddin Kelantan 

 

Salinan Jawi Kitab Bughyah – Bab Haidh

Salinan Jawi Sebahagian Kitab Ad-Dimail Kharijah

Tiada ulasan:

Catat Komen