Blog Utama Saya :-

Sabtu, 12 Disember 2015

Hidaayah al-Saalikiin fi Suluuki Maslak al-MuttaqiinMengenai kitab warisan yang berkat ini alfagir pernah menulisnya diblog alfagir - pustaka al-fanshuri pada 26 november 2008. Dan hari ini tulisan ini dikongsikan kembali di fb ini kerana ada suara-suara sumbang yang mengatakan kitab ini ada unsur yang menyesatkan. Cukuplah dengan pengiktirafan ulama besar alam melayu di bumi Makkah iaitu Syeikh Wan Ahmad bin Muhammad Zein Al Fathani رحمه الله ke atas kitab ini sebagai bukti kebenarannya ...jangan kerna kedangkalan ilmu kita menolaknya ...dan seperkara yg ingin dikongsikan bhw penulis ktb tersebut yakni Syeikh Abdus Shomad Al Falimbani diakui keilmuannya oleh ulama-ulama besar yang yg berketurunan arab dan selainnya di haromain dan juga beliau juga masyhur dipuji ke'alimannya di Zabid oleh Saadah Ahdaliyyah.
Inilah catatan hamba dulu ....
Data ringkas kitab:
Judul: Hidaayah al-Saalikiin fi Suluuki Maslak al-Muttaqiin
(هداية السالكين في سلوك مسلك المتقين)
Kategori: Tasawuf
Pengarang: Al-‘Alim al-‘Allamah al-‘Arifbillah Syaikh ‘Abdusshamad al-Falimbani رحمه الله تعالى
Jumlah halaman: 115 halaman [ini versi cetakan milik al-faqir. Cetakan Matba’ah Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, Mesir; Jumada al-Tsani 1341H. Versi ini ditashhiihkan oleh al-‘Alim al-‘Allamah Syaikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. Pada cetakan ini digabungkan dengan kitab al-Durr al-Nafis dibahagian tepi kitab]
Tarikh selesai dikarang: 1192H/1778M
Karya agung tasawwuf yang sangat terkenal dan berpengaruh di Nusantara ini, dikarang oleh al-‘Alim al-‘Allamah al-‘Arifbillah Syaikh ‘Abdusshamad al-Falimbani. Walaupun usia kitab ini sudah mencecah hampir 237 tahun, namun ianya masih tetap dikaji dan dipelajari di Nusantara. Ianya masih diajar dimana-mana, walaupun ada usaha untuk mengharamkan kitab yang bermanfaat ini. Isi kandungnya masih tetap relevan dan terkehadapan untuk dijadikan panduan generasi kini.
Ada yang mengatakan bahwa kitab ini adalah terjemahan bagi kitab Bidayah al-Hidayah karya Hujjatul Islam Imam al-Ghazali, namun bagi al-Faqir asasnya sahaja daripada kitab Bidayah al-Hidayah karya Hujjatul Islam Imam al-Ghazali, tetapi dalam menghuraikannya pengarang telah merujuk lebih daripada 20 buah kitab. Maka pada al-Faqir selayaknya kitab ini dikatakan syarh bagi Bidayah al-Hidayah.
Antara kitab yang menjadi rujukan pengarang adalah: Minhaj al-‘Abidin - Imam al-Ghazali; Ihya` Ulumiddin - Imam al-Ghazali; Al-Arbain fi Usuliddin - Imam al-Ghazali; Al-Yawaqit wa al-Jawahir - Syaikh ‘Abdul Wahhab al-Sya’rani; Durar al-Jawahir - Syaikh ‘Abdul Wahhab al-Sya’rani; ‘Uhud al-Muhammadiah - Syaikh ‘Abdul Wahhab al-Sya’rani; Hikam Ibn ‘Athoillah; Ghaits al-Mawahib al-‘Aliyah fi Syarh al-Hikam al-‘Athoiyyah - Ibn ‘Abbad; Miftah al-Falah - Ibn ‘Athoillah; Al-Tanwir fi Isqati al-Tadbir - Ibn ‘Athoillah; Al-Durruts Tsamin - Habib ‘Abdul Qadir al-‘Aidarus; ‘Umdah al-Muhtajin - Syaikh ‘Abdurrauf al-Fanshuri; ‘Awariful Ma’arif – Sahruwardi; Risalah al-Qusyairiyah – Syaikh ‘Abdul Karim al-Qusyairi; ‘Urwatul Wuthqa – Syaikh Muhamad bin ‘Abdul Karim al-Samani; Nafahat al-Ilahiyyah - Syaikh Muhamad bin ‘Abdul Karim al-Samani; Bustan al-‘Ariffin – Syaikh Ahmad al-Qusyasyi; Iqadz al-Qawabil – Syaikh Ibrahim al-Kurdi; Nashoih al-Diniyyah – Habib ‘Abdullah bin ‘Alawi al-Haddad; Syarh Bidayah al-Hidayah – Syaikh ‘Abdul Qadir al-Faqihi; Al-Tarsyih fi Shalat al-Tasbih – Syaikh Tajuddin al-Subki; Syarh al-Raudhah – Syaikh Zakaria al-Anshari; Syarh Matn Jauharah al-Tauhid – Syaikh Abdul Mu’ti; Minhaj al-Salik – Syaikh ‘ali al-Mursafi. [maklumat ini dipetik dari buku Syaikh ‘Abdusshamad Palembang Ulama Shufi dan Jihad Dunia Melayu karya Tuan Guru Haji Wan Muhammad Shaghir]
Untuk meraikan masyarakat sekarang yang kurang mahir membaca kitab jawi, maka karya agung ini telah ditransliterasi kepada tulisan rumi sepertimana yang diusahakan oleh Tuan Guru Haji Wan Muhammad Shaghir. Ianya dikeluarkan dalam 3 jilid buku.
Manakala al-Fadhil Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam al-Banjari juga menerbitkan semula karya agung tersebut dengan tulisan jawi terkini dan transliterasi rumi. Beliau juga telah mentahqiqkan kitab tersebut dengan menyempurnakan kalimat yang jatuh, membariskan teks ‘arab, mentakhrijkan hadits-hadits, membari rujukan ayat al-Quran dan sebagainya. Dan kitab ini telah beliau khatamkan dan diijazahkan pada pengajian di Masjid al-Falah, USJ 9 pada 24 Rajab 1429/27 Julai 2008.
Ulama besar Melayu, al-‘Alim al-‘Allamah Syaikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mushtafa al-Fathani, telah menulis sebuah puisi memuji kitab ini ketika beliau mentashhihkan kitab ini. Puisi beliau berbunyi begini …..
Hai saudara yang menu[n]tuti makrifat # dan kelebihan yang tinggi diakhirat
Tuntut olehmu [a]kan tasawuf kerana # ‘ilmunya [i]tulah mengangkatkan darjat
Sekelian ilmu lain itu jasad # ia nyawanya yang berikan manfaat
Serta akan ilmunya kamu itu, amal # maka jikalau tiada rugi amat
Baca kamu akan Hidaayah al-Saalikiin # yang melepas kamu dari sesat
Kitab ini banyak padanya faedah # serta ‘ibaratnya nyata lagi dekat
Ya Rabbana bagi muallifnya beri # rahmat, bagi kami berikan berkat
Pada bahagian belakang kitab ini juga terdapat sebuah lagi puisi karangan al-‘Alim al-‘Allamah Syaikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mushtafa al-Fathani yang agak panjang, al-Faqir ambil pada penghujungnya …
Mengaji kamu akn Hidaayah al-Saalikiin # yang menunjuk bagi kamu jalanraya
Kitab ini amat nyata padanya berkat # dan manfaat sangat rata dengan dia
Hamba tarikh akan tahun chapnya itu # boleh jua ma’lum bagi manusia
Dengan kata hamba “kaji kitab kiyai # ‘Abdusshamad telah baik thaba’ ia
Tahun 1298H
salam hormat dari,
~abu zahrah~


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pencerahan tentang tuduhan Wihdatul Wujud dalam kitab Hidayatus Salikin.
Allaahumma hidayaatan lish showaab (Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami kepada kebenaran).
(1) Fatwa tersebut boleh dirujuk semula dengan Majlis Fatwa Kebangsaan (MFK) terkini atau para mufti yang AHLI dalam bidang tasawuf.
(2) Jika sesat kitab Hidayatus Salikin (HS), sesatlah juga Syaikh Abdus Somad al-Falimbani sedangkan beliau diakui ilmunya dalam syariat dan hakikat & sesat jugalah Syaikh Ahmad Fahmi Zamzam al-Banjari an-Nadwi al-Maliki yang terkenal dengan ilmu dan tawaduk serta jasanya dalam bidang agama di Malaysia & Indonesia diakui. Syaikh Ahmad Fahmi yang telah mentahqiq kitab HS, malah menerbit dan mengajarkannya serta banyak kali mengkhatamkannya, juga adalah ketua ulama Nahdhatul Ulama di provinsi/daerah beliau. Lihatlah juga karangan2 beliau yang dibaca dan dimanfaatkan di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Kemboja dll. Demikian juga, jika kitab ini sesat, sesatlah semua masyaikh dan asatizah yang mengajar kitab HS dari dahulu hingga sekarang.
(3) Kitab HS telah berusia 230 lebih tahun dan masih diajar sehingga sekarang. Itu tandanya ia diterima di sisi Allah.
(4) Berapa ramai orang yang sudah menjadi orang soleh malah menjadi auliya' (para wali Allah) kerana beramal dengan isi kandungan kitab HS ini.
(5) Fahaman Wihdatul Wujud (WW) yang sebenar dalam sufi yang benar, bukan seperti yang difaham oleh orang awam yang tidak pernah/kurang tahu dengan sufi dan kesufian. WW dalam dunia sufi ialah MERASAKAN keberadaan/keagungan/kebesaran/haibah/'azhamah Allah yang sangat2 dekat/hampir dalam diri kerana yang empunya diri melazimkan/istiqamah/mudawamah/muwazhabah dalam zikir lidah & hati, khafi & sirri, membaca al-Quran, selawat...menghadiri majlis2 ilmu/selawat, mujalasah bersama orang2 soleh & semua kebaikan... Bukan mendakwa ALLAH BERSATU DGN DIRI/MAKHLUK. Jika berfahaman sebegini, ITTIFAQ (sepakat) ULAMA MENGATAKAN IA HARAM. WW jenis inilah yang diharamkan oleh MFK.
(6) Sesiapa yg membaca kitab HS tahu bahawa pada permulaan kitab, Syaikh Abdus Somad al-Falimbani MEMBAHAS DAHULU aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah aliran 'Asya'irah Sifat 20 yang menTANZIHkan (MENYUCIKAN Allah daripada SERUPA DGN MAKHLUK). Ini BUKTI JELAS beliau beraqidah yang benar (ASWJ) dan tidak berfahaman Wihdatul Wujud yang sesat. Fahamilah perkara ini sewajarnya. Fa ta'ammaluu...
(7) Kitab HS (versi Bahasa Melayu) mengandungi perbahasan tentang Aqidah ASWJ (ms. 21-29), Taat & ibadah yang zahir (31-177), Menjauhi maksiat yang zahir (180-214), Menjauhi maksiat yang batin/hati (216-258), Taat yang batin/hati (260-302), Fadhilat, adab & cara berzikir (304-330), Adab Bersahabat Dengan Allah (maksudnya cara untuk MENGHAMPIRKAN diri kepada Allah atau cara untuk MERASAKAN DEKATNYA ALLAH dalam diri, BUKAN bermaksud ALLAH MASUK DALAM DIRI) (332-337), Adab orang yang berilmu (338-340), Adab orang yang belajar (341-342), Adab terhadap ibu bapa (343-344), Adab terhadap sahabat/teman (345-352), Adab dengan orang yang dikenali (354-362), Adab dengan orang Islam secara umum (362), Pesanan terakhir Imam Al-Ghazali (364-367) dan Pesanan terakhir Syaikh Abdus Somad al-Falimbani (370-371). Semua tajuk ini membawa pembacanya untuk ingat kepada Allah dan berusaha untuk dekat kepada-Nya dengan ketaatan yang zahir dan batin, di samping berusaha menjauhi tegahan dan larangan-Nya, secara zahir dan batin pula. Jika dikatakan 'mungkin' 'ada unsur wihdatul wujud' dalam kitab HS pada beberapa helaian dalam tajuk "Adab bersahabat dengan Allah", sebenarnya 'wihdatul wujud' yang didakwa itu BUKANLAH bermaksud MAKHLUK BERSATU DENGAN ALLAH yang jelas haram, tetapi PERASAAN INSAN YANG MERASAKAN ALLAH SANGAT HAMPIR dalam dirinya. Bertanyalah kepada guru sufi atau orang alim yang AHLI dalam bidang tasawuf untuk perkara ini.
(8) Baca dahulu isi kandungan kitab HS dari kulit ke kulit sampai khatam dengan guru yang AHLI dan tahu tentang tasawuf supaya mendapat penjelasan yang tahqiq (benar). JANGAN sekali2 bertanya kepada orang yang memusuhi tasawuf dan ulama sufi.
(9) Kitab HS adalah terjemahan dan tambahan Syaikh Abdus Somad al-Falimbani ke atas kitab Bidayatul Hidayah (BH) karangan Hujjatul Islam, Imam al-Ghazali. Orang yang mengatakan sesat kitab BH adalah tanda kekurangan ilmu dan cederanya adab orang tersebut.
(10) Imam al-Ghazali mengatakan: Jangan salah dalam memahami perkataan/ucapan ahli sufi kerana ia mengandungi makna tersurat & tersirat.
(11) Mengatakan sesat kitab HS, samalah mengatakan sesat kepada jutaan ulama & orang2 soleh malah para auliya' (wali Allah) yang belajar dan mengamalkan isi kandungan kitab HS sejak zaman Syaikh Abdus Somad al-Falimbani sehingga sekarang, yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia.
Ingatlah ...
(i) Kaedah: Menuduh orang lain sesat, sedangkan orang yang dituduh tidak sesat, maka sesat akan kembali kepada orang yang menuduh tadi.
(ii) Menuduh orang lain sesat adalah suatu dosa. Hendaklah meminta maaf kepada orang yang dituduh. Jika yang dituduh masih hidup, insyaAllah boleh dicari. Jika sudah meninggal dunia...?
Allaahummahdil qaaum, fa innahum laa ya'lamuun.
(Al-Faqir ilallaahil Qadiir, Ustaz Muhadir bin Haji Joll, Selasa, 26 Safar 1437H/8 Disember 2015M, 9.45 malam)
Ahad, 27 September 2015

KITAB BAKURAH AL-AMANIKITAB BAKURAH AL-AMANI
Merupakan kitab yang sering di ajar oleh Tuan Guru Haji Salleh Bin Musa di Madrasah Ar-Rahmaniah. Kitab ini dikarang oleh Syeikh Wan Ismail Bin Wan Abdul Qadir (Pak Da 'Eil) yang juga guru kepada Tuan Guru Baba Hj Salleh Bin Musa. Maka Tuan Guru Baba merupakan generasi terawal memperolehi sanad kitab ini.
Pak Da 'Eil menulis semula kitab ini dengan niat mempermudah bahasa kitab “Faridat al Faraid” di samping untuk menghidupkan lahjah Patani. Asal nama kitab Bakuroh ialah Bakuroh Al-Amani Li Isyarati ‘Awwam Ahl Al-Fathoni. Kerana Kitab ini menjadi masyhur di Fathoni, Malaysia, dan Indonesia maka nama kitab ini dibuang dibelakang dan dikekalkan hanya nama Bakuroh Al-Amani kerana nama yang asal seakan-akan bersifat ‘ashobiyyah.
Kitab ini begitu digeruni dikalangan penuntut-penuntut ilmu di pondok kerana sesiapa yang tidak pernah belajar thoriq Pak Da ‘El walaupun dia adalah seorang Tok Guru maka dia tidak berani baca kitab Bakuroh Al-Amani ini. Maksud Bakuroh Al-Amani ialah permulaan segala yang dicita. Bakuroh dari segi bahasa ialah awwal al-fakihah yakni buah mula-mula.
ASAL USUL BAKURAH AL-AMANI
Pada 1335H, Pak Da ‘El ziarah ke negeri Kedah di daerah Pendang, Kampung Tobir dan menjadi tetamu di rumah Hj Ahmad Pauh Bendang Jelapang Al-Fathoni (Tok Pauh) salah seorang murid beliau ketika belajar di Makkah. Hj Ahmad ada seorang sahabat yang bernama Hj Hassan yang belajar di Pondok sekitar Pendang. Hj Hassan kurang faham dan tidak dapat menguasai ilmu tauhid dengan sempurna kerana kurang faham dengan pembahasan kitab-kitab lama dulu.
Hj Ahmad merasakan peluang paling baik untuk membantu rakannya Hj Hassan dapat kuasai ilmu tauhid dengan mantap, maka Hj Ahmad memohon perkenan dari gurunya Pak Da ‘El untuk buatkan ringkasan ilmu tauhid yang mudah untuk difahami oleh sahabatnya Hj Hassan
Maka Pak Da ‘El pun bersetuju untuk buat sedikit rumusan untuk Hj Hassan. Lebih kurang 2 ke 3 hari catatan rumusan yang dibuat oleh guru mulia selesai dengan izin Allah. Selepas Tuan Guru menulis matan /rumusan ilmu tauhid, maka catatan itu diserah kepada Hj Hassan.
Hj Hassan bawa matan itu pulang ke pondok beliau. Pelajar-pelajar pondok melihat matan yang Tuan Guru tulis kepada Hj Hassan. Maka mereka berpendapat bahawa karangan Tuan Guru bertentangan dengan kitab tauhid yang pernah dikarang ulama melayu dulu di beberapa tempat, antaranya:-
1. Nama bagi sifat-sifat Ma’ani ditukar kepada “pe” seperti pekuasa, pendengar pelihat.
2. Sifat Salbiyyah dengan makna ternafi. Kitab lama ditulis dengan “menafi”
3. Istihalatul Mustahil
4. Hukum aqal kena kepada wujub, istihalah, dan jawaz bukannya wajib,mustahil, jaiz, (yang ni kena kepada muta’allaq)

Antara yang pelajar yang i’tiradh Pak Da ‘El ketika itu ialah Hj Ahmad Pauh Bendang Jelapang. Pak Da ‘El suka anak murid beliau yang melawan beliau sebab baginya itu tandanya anak murid beliau seorang yang cerdik.
Kebetulan takdir Allah Ta’ala, Tuan Guru masih berada di Kedah. Pelajar-pelajar pondok pergi mengadap Tuan Guru untuk mendapat penjelasan. Maka Tuan Guru pun menerangkan dengan terang sejelas-jelasnya kepada para pelajar tersebut. Selepas itu terpaksalah mereka membenarkan hujah Pak Da ‘El dan menjoloki tuan guru dengan gelaran TOKOH USULUDDIN TERKENAL MAKKAH “PAK DA ‘EL FATANI”
Selepas bertahun-tahun berlalu, di atas kesedaran betapa pentingnya syarahan tokoh tauhid ini. Maka pelajar-pelajar tadi memohon agar Tuan Guru menulis sebuah kitab tauhid khusus bagi mensyarahkan maksud yang Tuan Guru tulis untuk Hj Hassan tersebut. Pada ketika itu, Tuan Guru sudah berada di Makkah dan beliau menunaikan hajat permintaan tersebut. Maka kini usia kitab BAKURAH AL-AMANI (pada tahun 2015) adalah 101 tahun.
Berkata Tuan Guru Hj Salleh bin Musa yang merupakan anak murid Pak Da ‘El dan pemegang sanad pengajian kitab ini, “kalau kita dapat kuasai Bakurah, Insyallah kita dapat faham ilmu tauhid kerana Bakurah serupa dengan matan yang perlu kita ambil matan itu untuk karang kitab lain. Pokoknya semua isi ilmu tauhid sudah lengkap dalam Bakurah. Kalau boleh kuasai Bakurah maka kita dalami kitab tauhid lain akan mudah”
Kita masih mempunyai peluang untuk mendapatkan sanad kitab ini melalui Tuan Guru Haji Salleh Bin Musa. Kuliah kitab ini berlangsung pada setiap hari Jumaat pagi di Madrasah.


Khamis, 9 Julai 2015

Kitab Hidayatush Shibyan Karangan Abu ‘Abdullah Husain Nashir ibn Muhammad Toyyib

هِدَايَةُ الصِّبْيَانِ
فِى
مَعْرِفَةِ اْلإِسْلاَمِ وَاْلإِيــْمَانِ

ألفه بلغة الْجاوى الْملايو
أبو عبد الله حسين ناصر بن محمد طيب
الْسعودى البنجارى رحمه الله البارى t


Petunjuk Kanak-Kanak
Pada mengenal Islam dan Iman

Oleh:
Abu ‘Abdullah Husain Nashir
Bin Muhammad Toyyib Al-Mau’udi Al-Banjari

dfdfdfdfdfdfdf

Pengalihan Jawi Kepada Rumi Serta Disusun Semula Oleh:
Muhamad Rauf Bin Minhat

*********************************


Kandungan Kitab
Bahagian Pertama
Kata Pengantar 
Bahagian Kedua
Muqaddimatun fil Imani wal Islami 
A.      Makna Iman 
B.      Makna Islam 
C.      Rukun Iman 
D.      Rukun Islam 
E.       Haqiqat Ma’rifah 
F.       Hukum Aqal 
G.      Sifat-Sifat Allah Yang Wajib Diketahui 
H.      Pembahagian Sifat dan Pembahasannya 
I.        Sifat Harus Bagi Allah 
J.        ‘Aqa’idul Iman 
K.      Sifat Yang Wajib Bagi Segala Rasul 
L.       Sifat Yang Harus Bagi Rasul 

Bahagian Ketiga
Kitab Ash-Sholat 
A.      Syarat Wajib Sembahyang 
B.      Syarat Sah Sembahyang 
Fasal 1 Hadats Kecil dan Fardhu Wudhu’
A.      Sebab Hadats Kecil 
B.      Fardhu Wudhu’ 

Fasal 2 Hadats Besar dan Fardhu Mandi
A.      Perkara Yang Menyebabkan Mandi Wajib 
B.      Haidh 
C.      Nifas 
D.      Fardhu Mandi 

Fasal 3 Wudhu’, Mandi dan Tayammum
A.      Syarat Wudhu’ dan Mandi 
B.      Wudhu’ Orang Yang Mempunyai Dharurat 
C.      Air Mutlaq
D.      Sebab Yang Menghilangkan Nama Air Mutlaq 
E.       Tayammum 

Fasal 4 Hadats Kecil dan Hadats Besar
A.      Yang Haram Atas Orang Yang Berhadats Kecil 
B.      Perkara Yang Haram Dilakukan Dalam Keadaan Junub 
C.      Perkara Yang Haram Dilakukan Orang Yang Haidh dan Nifas 

Fasal 5 Pada Istinja’
A.      Erti Istinja’ 
B.      Syarat Sah Istinja’ Dengan Umpama Batu 

Fasal 6 ‘Ain Najis dan Kaifiat Menghilangkannya
A.      ‘Ain Najis dan Kaifiat Menghilang Akan Dia 
B.      Pembahagian Najis 
C.      Kaifiat Membasuh Najis Yang ‘Aini 
D.      Kaifiat Membasuh Najis Yang Hukmi 
E.       Najis Itu Adakalanya Darah Dan Umpamanya Dan Adakalanya  Barang Yang  Lain Daripadanya  
Fasal 7 Mengetahui Masuk Waktu 

Fasal 8 Mengadap ‘Ain Kiblat 

Fasal 9 Menutup Aurat, Kaifiat Sembahyang dan Tempat Sembahayang
A.      Menutup Aurat 
B.      Kaifiat Sembahyang 
C.      Tempat Sembahyang 

Fasal 10 Perkara Yang Membatalkan Sembahyang 

Fasal 11 Sembahyang Fardhu Lima Waktu 

Fasal 12 Azan dan Qamat
A.      Syarat-Syarat Sah Azan dan Iqamah 
B.      Sunat-Sunat Azan dan Iqamah 
C.      Jawapan Bagi Azan dan Qamat 
D.      Doa Selepas Azan atau Iqamah 

Bahagian Keempat
Bab Fi Arkani Ash-Sholat 
Rukun Sembahyang 

Fasal 1 Niat Sembahyang 
A.      Martabat Niat 
B.      Faedah Niat 
Fasal 2 Takbiratul Ihram 
A.      Syarat Takbiratul Ihram 
B.      Muqaronah Sembahyang 
C.      Perkara Sunat Semasa Takbiratul Ihram 

Fasal 3 Qiyam 

Fasal 4 Membaca Surah Al-Fatihah 

Fasal 5 Ruku’ dan I’tidal
A.      Ruku’ 
B.      I’tidal

Fasal 6 Sujud dan Duduk Antara Dua Sujud
A.      Sujud 
B.      Duduk Antara Dua Sujud 
C.      Sunat Ab’adh

Fasal 7 Tahiyyat Akhir, Solawat dan Duduk Bagi Keduanya
A.      Membaca Tahiyyat Akhir
B.      Solawat Ke Atas Nabi Pada Tahiyyat Akhir 
C.      Duduk Tawarruk 

Fasal 8 Memberi Salam 

Fasal 9 Perkara-Perkara Sunat Yang Patut Dibuat Selepas Sembahyang
A.      Menyapu dengan tangannya di atas kepalanya 
B.      Membaca Wirid
C.      Membaca Doa 

Fasal 10 Sujud Sahwi 

Fasal 11 Sembahyang Sunat 

Fasal 12 Sembahyang Qasor dan Jama’
A.      Sembahyang Qasor 
B.      Sembahyang Jama’ 

Fasal 13 Sembahyang Berjama’ah 

Fasal 14 Sembahyang Juma’at
A.      Syarat Wajib Juma’at 
B.      Syarat Sah Juma’at 
C.      Rukun Dua Khutbah
D.      Syarat Bagi Dua Khutbah 
E.       Disunatkan Bagi Khatib
F.       Amalan Selepas Memberi Salam
G.      Beberapa Perkara Yang Disunatkan

Fasal 15 Hukum Meninggalkan Sembahyang 

Fasal 16 Penutup
A.      Peringatan Orang Yang Sedang Sakit 
B.      Setelah Meninggal Dunia
C.      Memandikan Mayyit
D.      Mengapankan Mayyit
E.       Rukun Sembahyang Mayyit 
F.       Mengebumikan Mayyit 
G.      Menziarahi Kubur Orang Islam 

Bahagian Kelima
Bab Az-Zakat
Fasal 1 Pembahagian Zakat
A.      Zakat Binatang 
B.      Zakat Perbelanjaan 
C.      Zakat Buah-Buahan 
D.      Zakat Biji-Bijian 
E.       Zakat Perniagaan 
F.       Zakat Fithrah 

Fasal 2 Beberapa Masalah Mengenai Zakat
A.      Wajib Berniat 
B.      Wajib Bersegera Memberi Zakat 
C.      Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Bahagian Keenam
Bab Ash-Shiyam
A.      Sebab Yang Mengwajibkan Puasa
B.      Syarat Wajib Puasa 
C.      Syarat Sah Puasa 
D.      Rukun Puasa 
E.       Niat Puasa 

Fasal 1 Beberapa Masalah Mengenai Puasa
A.      Perkara-Perkara Yang Membatal Akan Puasa
B.      Syarat Membolehkan Membuka Puasa 

Bahagian Ketujuh
Bab Al-Haj wal ‘Umrah
A.      Syarat Wajib Haji dan ‘Umrah 
B.      Kaifiat Haji dan ‘Umrah 
C.      Rukun Haji 
D.      Rukun ‘Umrah 
E.       Syarat Towaf 
F.       Syarat Sa’i
G.      Wajib Haji 
H.      Wajib ‘Umrah 
I.        Haram Dengan Sebab Ihram 

Muhasabah Diri 
Penutup 

Tambahan
Tambahan Bagi Bab Haji dan ‘Umrah
A.      Dam Ihsor 
B.      Jenis-Jenis Dam 
Ziarah Akan Penghulu Kita Nabi Muhammad J 
Muhimmah Ini Suatu Percaraan Yang Sangat Teramat-Amati 

Bab I’tikaf 
A.      Rukun I’tikaf 

Bab Pada Menyatakan Korban 
Bab Pada Menyatakan ‘Aqiqah 
Bab Bicarakan Sembelihan 
Bab Perburuan 
Bab Pada Menyatakan Sumpah 
Bab Pada Menyatakan Nazar 

Bab Munakahat
A.      Syarat Wali Nikah 
B.      Rukun Nikah 
C.      Syarat Dua Saksi dan Wali 
D.      Isi Kahwin 
E.       Walimah 
F.       Susunan Wali 
G.      Perempuan Yang Haram Dikahwini 
H.      Tolaq dan Khulu’ 
I.        ‘Iddah dan Ihdad dan Istibra’ 
J.        Nafqah dan Fasakh Nikah 
K.      Ruju’ 
L.       Giliran Bermalam 
M.     Zihar 
N.      Li’an 

Bab Mu’amalat (معاملات
A.      Rukun Jual Beli 
B.      Riba 
C.      Orang Yang Ditegahkan Memerintahkan Hartanya 
D.      Tipu Dalam Jual-Beli 
E.       Jual Sebelum Terima 
F.       Jual Salam 
G.      Hutang 
H.      Gadai 
I.        Ijarah
J.        Ji’alah 
K.      ‘Ariyah 
L.       Hawalah 
M.     Wakalah 
N.      Kafalah 
O.      Dhoman 
P.       Qiradh 
Q.      Syarikat 
R.      Wasiat 
S.       Hibah 
T.       Waqaf 
U.      Wadi’ah 
V.      Luqatoh dan Laqith 

Bab Hudud dan Ta’zir
A.      Hudud 
B.      Ta’zir 

Bab Berlumba dan Memanah 

Pengenalan Tuan Guru Tuan Hussin Kedah 
Pengenalan Syaikh Wan ‘Abdus Somad bin Muhammad Solih Al-Kelantani 
Syaikh Muhammad Zainuddin As-Sumbawi 
Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin ‘Abdullah Al-Banjari 
Syeikh Ismail Al-Minankabawi 
Syeikh Muhammad Bin Ismail Daud Al-Patani 
Syeikh Muhammad Nur al-Fathani 
Syaikh Ahmad Al-Fatoni 
رَبَّنَا انْفَعْـنَا 
يَا رَنَا اعْتَرفْنَا .
Niat Mencari Ilmu dan Mengajar - Imam ‘Abdullah ibn ‘Alawi Al-Haddad 
Salinan Kitab Hidayatush Shibyan  
http://alraufi.blogspot.com/2012/12/hidayatus-shibyan.html

Kitab Tsimarul Jannah Fi Tarjamah Risalah Al-Mu’awanah


RM 50.00


اين رسالة يڠ دنـمـائي اکـن دي دڠن

ثِمَارُ الْجَنَّة فِى ترجَمة
رِسَالَة الْمُعَاوَنَة
مترجَمه اكن دى اوله:
الفقيْر ادريس الْخياط بن حاج وان على باكوم
توء جوم الفطانِى
بِمكة الْمكرمة


Ini Risalah Yang Dinamai Akan Dia Dengan
Tsimarul Jannah Fi Tarjamah
Risalah Al-Mu’awanah

Menterjemah Akan Dia (Kepada Jawi) Oleh:
Al-Faqir Idris Al-Khaiyath ibn Haji Wan ‘Ali Bakum
Tok Jum Al-Fatoni
Di Makkah Al-Mukarramah


Pengalihan Jawi Kepada Rumi Serta Disusun Semula Oleh:
Muhamad Rauf Bin Minhat

********************

Kandungan Kitab

Anjuran Untuk Berpegang Pada ‘Aqidah Asy’ariyyah
Sanad Sekalian Kitab Al-Imam Al-Qutub Al-Habib ‘Abdullah Al-Haddad 
01 Muqaddimah 
02 (Fasal Perihal Keyakinan) 
03 (Fasal Perihal Ikhlas) 
04 (Fasal Perihal Muraqabah) 
05 Fasal Perihal Kebatinan 
06 Fasal Perihal Menjaga Waktu
07 Fasal Perihal Membaca Al-Qur’an 
08 Fasal Perihal Membaca Buku-Buku Ilmiah 
09 Fasal Perihal Zikir dan Doa 
10 Perihal Memelihara Zikir dan Doa Yang Warid Daripada Rasulullah j 
11 Fasal Perihal Tafakkur
12 Fasal Menyegerakan Amalan dan Memelihara Ibadah 
13 Fasal Perihal Berpegang Dengan Ajaran Al-Qur’an dan Hadits 
14 Fasal Perihal Kewajipan Membaiki ‘Aqidah 
15 Fasal Perihal Menunaikan Yang Fardhu dan Meninggalkan Yang Haram 
16 Fasal Perihal Kebersihan 
17 Fasal Perihal Menjaga Tata-Tertib Kenabian 
18 Fasal Perihal I’tikaf 8
19 Fasal Perihal Menjaga Waktu Sembahyang 
20 Fasal Perihal Sembahyang Di Belakang Imam 
21 Fasal Perihal Zakat 
22 Fasal Perihal Amal Kebajikan 
23 Fasal Perihal Haji 
24 Fasal Perihal Wara’
25 Fasal Perihal Amar Ma’ruf Nahi Munkar 
26 Fasal Perihal Keadilan 
27 Fasal Perihal Kasih dan Marah Kerana Allah 
28 Fasal Perihal Memberi Nasihat Kepada Kaum Muslimin 
29 Fasal Meninggalkan Bergurau-Gurau 
30 Fasal Adab-Adab Yang Mulia 
31 Fasal Perihal Taubat 
32 Fasal Perihal Kesabaran 
33 Fasal Perihal Kesyukuran 
34 Fasal Perihal Kezuhudan 
35 Fasal Perihal Tawakkal 
36 Fasal Perihal Mencintai Allah 
37 Fasal Perihal Qadha’ dan Qadar 
38 Tanbih (peringatan) 
Penutup 

Fasal Perihal Wasiat Ketuhanan 
Penutup 
Sekilas Tentang Imam Al-Habib ‘Abdullah Al-Haddad 
Riwayat Hidup Tuan Guru Haji Wan Idris Bin Haji Wan ‘Ali 
Ratib Al-Haddad 
Qasidah قَدْ كَفَانِي عِلْمُ رَبِّي 

Qasidah خُذْ يَمِيْنًا خُذْ يَمِيْنًاhttp://alraufi.blogspot.com/2013/05/tsamarul-jannah-fi-tarjamah-risalah-al.html