Blog Utama Saya :-

Isnin, 15 Ogos 2016

Al-Mishbah Al-Munir – Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Bin Isma’il Al-Fatoni

Muqaddimah

Huraian Yang Pertama Pada Pengenalan Agama
Ta’rif Agama 
Rukun Agama 

Huraian Yang Kedua Pada Menyatakan Hukum Syara’ 
Faedah 
Huraian Yang Ketiga Pada Menyatakan Hukum Adat 
Huraian Yang Keempat Pada Menyatakan Hukum ‘Aqal 
Huraian Yang Kelima Pada Menyatakan Ilmu Usuluddin 

Huraian Sifat Yang Pertama Wujud Ertinya Ada 
Huraian Sifat yang Kedua Qidam Ertinya Sedia 
Huraian Sifat Yang Ketiga Baqa’ Ertinya Kekal 
Huraian Sifat Yang Keempat Mukhalafatuhu Ta’ala Lil Hawadits 
Huraian Sifat Yang kelima: Qiyamuhu Ta’ala Binafsihi:
Ertinya Berdiri Allah Ta’ala Dengan Sendiri
Huraian Sifat Yang Keenam: Wahdaniyah Ertinya Keesaan 

Huraian Sifat Yang Ketujuh: Qudrat Ertinya Pekuasa 
Huraian Sifat Yang Kelapan: Iradat, Ertinya Pekehendak 
Huraian Sifat Yang Kesembilan: Ilmu, Ertinya Pengetahuan 
Huraian Sifat Yang Kesepuluh Hayat, Ertinya Penghidup 
Huraian Sifat Yang Kesebelas: Sama’ Ertinya Pendengar 
Huraian Sifat Yang Kedua Belas: Basar, Ertinya Pelihat 
Huraian Sifat Yang Ketiga Belas: Kalam, Ertinya Pekata 

Huraian Sifat Yang Keempat Belas: Kaunuhu Qadiran 
Huraian Sifat Yang Kelima Belas: Kaunuhu Muridan
Huraian Sifat Yang Keenam Belas: Kaunuhu ‘Aliman 
Huraian Sifat Yang Ketujuh Belas: Kaunuhu Hayyan
Huraian Sifat Yang Kelapan Belas: Kaunuhu Sami’an 
Huraian Sifat Yang Kesembilan Belas: Kaunuhu Bashiran
Huraian Sifat Yang Kedua Puluh: Kaunuhu Mutakalliman 
Tanbih 
Huraian Sifat Yang Kedua Puluh Satu Jawaz, Ertinya Harus 

Huraian Yang Pertama Daripada Sifat-Sifat Rasul Siddiq, Ertinya Benar 
Huraian Yang Kedua Daripada Sifat-Sifat Rasul Itu Amanah 
Huraian Yang Ketiga Daripada Sifat-Sifat Rasul Tabligh 
Huraian Yang Keempat Daripada Sifat Rasul Fatonah 
Huraian Yang Kelima Bagi Rasul Ja’iz Ertinya Yang Harus

Faedah: Ini Suatu Kegunaan 

Huraian Pada Menyatakan Perkara-Perkara Yang Wajib Diketahui Akan Dia Serta I’tiqad

Huraian Yang Terakhir Pada Menyatakan Setengah-Setengah Perkara Yang Wajib Atas Mukallaf Mengerjakan Segala Yang Disuruh Wajib Dan Meninggal Segala Yang Ditegah Haram 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan