Blog Utama Saya :-

Selasa, 19 Mac 2019

Panduan Wanita (Haidh, Istihadhah dan Nifas)
ISBN 978-967-2111-14-6


Kewajipan Mempelajari Hukum Haidh, Nifas dan Istihadhah

Adalah sebahagian daripada hukum di dalam bab haidh, nifas dan istihadhah ini merupakan suatu kewajipan bagi seorang wanita mempelajarinya. Dan sekiranya dia mempunyai suami yang 'alim dalam bab yang tersebut, maka wajib atas suaminya mengajar. Sebaliknya, jika suaminya tiada 'alim (mahir) dalam bab yang tersebut, maka harus bagi seorang wanita itu keluar belajar dengan orang yang 'alim, dan wajib suaminya memberi izin melepaskannya belajar, malah haram pula suaminya menegahnya, kecuali sekirannya suaminya belajar bab tersebut lalu diajarinya kepada isterinya, maka tiada harus (haram) bagi isterinya itu keluar dengan tiada izin suaminya.


---


Isi Kandungan Kitab


INI BAB PADA MENYATAKAN HAIDH DAN ISTIHADHAH DAN NIFAS

Bahagian Pertama Masalah Haidh

Pengertian Haidh Pada Bahasa
Pengertian Haidh Pada Syara’ 
Dalil Haidh
Permulaan Haidh
Sekurang-Kurang Masa Haidh
Pengertian Berhubung
Tempoh Sebanyak-Banyak Haidh 
Tempoh Kebiasaan Haidh
Tempoh Sekurang-Kurang Masa Suci Antara Dua Haidh
Tempoh Suci Antara Haidh dan Nifas
Gambaran Masalah Terdahulu Haidh Daripada Nifas
Gambaran Masalah Terkemudian Haidh Daripada Nifas
Gambaran Masalah Darah Nifas Berhenti Dalam Tempoh 60 Hari
Tempoh Sebanyak-Banyak Suci
Tempoh Masa Kebiasaan Suci
Berlaku Haidh Yang Menyalahi Adat Kebiasaan 

Perkara-Perkara Yang Diharamkan Ketika Haidh dan Nifas
Hukum Mengqadha’ Sembahyang dan Puasa 
Hukum Menyentuh atau Jimak Perempuan Yang Haidh
Hukum Perempuan Yang Haidh Ditolaq Oleh Suaminya
Keterangan 

Bahagian Kedua Masalah Istihadhah

Pengertian Istihadhah Pada Syara’
Hukum Perempuan Yang Keadaan Istihadhah 
Perkara Wajib Dilakukan Ketika Hendak Sembahyang Fardhu Bagi Yang Istihadhah
Hukum Lanjutan 
Berhenti Darah Istihadhah Setelah Selesai Empat Perkara Tadi
Hukum Orang Yang Sentiasa Keluar Air Kencing atau Wadi atau Mazi
Masalah Orang Yang Kemih Wajib Sembahyang Duduk
Masalah Orang Yang Sentiasa Keluar Mani
Masalah Orang Yang Luka Yang Sentiasa Mengalir Darah 

  

Bahagian Ketiga Hukum dan Bahagian Istihadhah

Masalah Perempuan Yang Istihadhah Berhubung Dengan Haidh 
Masalah Perempuan Yang Istihadhah Tiada Berhubung Dengan Haidh 
Masalah Perempuan Yang Ber’adat Haidh
Perhatian 
Mustahadhah 
Rajah Pembahagian Mustahadhah 
Tamyiz dan Syarat Tamyiz Bagi Yang Baru Haidh 
Huraian
Warna dan Sifat-Sifat Darah Haidh
Masalah: Berhimpun Darah Kuat, Lemah dan Terlebih Lemah
Huraian Lanjutan 
Jika Tiada Cukup Syarat Tamyiz 
Masalah: Darah Kuat Berada Di Akhir
Perempuan Mustahadhah Yang Meniggalkan Sembahyang 45 Hari 

Perempuan Beradat Haidh, Ingat Kadar dan Waktu Haidh
Huraian Lanjutan
Jika Adat Berbeza dan Teratur 
Jika Daur Tiada Berulang dan Ia Ingat Giliran Haidh Yang Terakhir
Jika Lupa Aturan Adat Haidh
Jika Beradat Haidh, Ingat Kadarnya, Waktunya dan Membezakan Darah
Jika Menyelangi Antara Adat dan Tamyiz itu Sekurang-Kurang Suci
Perempuan Beradat Haidh Apabila Darah Keluar Melebihi Adat
Mustahadhah Mu’tadah Ghairu Mumaiyizah Nasiyatun Li ‘Adatiha Qadaran wa Waqtan 
Puasa Perempuan Mutahaiyirah Muthlaqah 

Mutahayyirah Nasabiyyah
1. Mutahaiyirah Yang Lupa Tempoh Tapi Ingat Tarikh 
2. Mutahaiyirah Yang Lupa Tarikh Tapi Ingat Tempoh 

Bahagian Keempat Perbezaan Antara Naqa’ dan Fatrah

Fatrah
Naqa’
Hukum Naqa’
Penjelasan Lanjutan 

Bahagian Kelima Masalah Nifas

Pengertian Nifas Pada Syara’
Tempoh Nifas
Perkara Yang Diharamkan Ketika Nifas 

Perbezaan Di Antara Nifas dan Haidh
Permulaan Masa Nifas
Masalah Perempuan Tiada Keluar Darah Nifas

Hukum Darah Keluar Selepas 15 hari atau Lebih Setelah Wiladah
Darah Nifas Yang Melampaui 60 Hari
Istihadhah Di Dalam Nifas
1. Perempuan Yang Baru Nifas Serta Tamyiz
2. Perempuan Yang Baru Nifas Tiada Tamyiz
3. Perempuan Yang Beradat Nifas Serta Tamyiz
4. Perempuan Yang Beradat Nifas Tetapi Lupa Adatnya Iaitu Mutahayyirah 

Hikmah Tempoh Nifas 

Khatimah 


Salinan Kitab
---Tiada ulasan:

Catat Komen