Blog Utama Saya :-

Selasa, 4 April 2017

Bidayatul Hidayah (Tauhid)
"Inilah kitab yang bernama Bidayatul Hidayah.

Syarah matan Ummul Barahin dengan Bahasa Melayu.

Karangan Al-Allamah Al-Fadhil Tuan Al-Sheikh Muhammad Zayn Ibn Al-Faqih Jalaluddin, yang adalah ia daripada bangsa Acheh.

Asbalallahu ta'ala 'layhima suturarrahmati wal ridhwan wa asbala 'alayna bi barakatihima subulal maghfirati wal ihsan amiin. "

Kitab ini mengurai maksud Imam Al-Sanusi dalam matan ilmu Tauhid yang sangat terkenal iaitu Ummul Barahin (Ibu Segala Bukti) yang membahas sifat-sifat wajib bagi Allah taala, mustahil dan harus, begitu juga sifat-sifat bagi Rasul; wajib, mustahil dan harus, beserta bukti-bukti setiap satu daripada semuanya. Yang istimewanya, uraian adalah Bahasa Melayu.

https://archive.org/download/BidayahAlHidayahSyarahUmmAlBarahin/Bidayah%20al-Hidayah%20Syarah%20Umm%20al-Barahin.pdf

Tiada ulasan:

Catat Ulasan