Blog Utama Saya :-

Rabu, 5 April 2017

Majmu' Al-Mutun Al-Kabir
Majmu' Al-Mutun Al-Kabir. Kumpulan besar matan-matan ilmu.
Kitab ini mengumpulkan matan-matan klasik penting pelbagai disiplin ilmu hasil karangan pelbagai ulama yang ditalaqikan di pelbagai pusat pengajian Islam.
Antara disiplin ilmu yang terkandung ialah Tauhid, Mustolah Hadis, Usul Fiqh, Faraidh, Nahu, Sorof, Mantiq, Balaghah dan Wado'.
Contoh matan yang ada :
Jawharat Tauhid, Isaghuji, Jam'ul Jawami', Al-Samarqandiyah, Al-Rahabiyah, Al-Ajurrumiyah, Lamiyatul Af'al, Al-Baiquniyah dll.
Semuanya berjumlah 63 matan.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan