Blog Utama Saya :-

Selasa, 18 April 2017

Majmu'ah Khamsa Rasail


HIMPUNAN LIMA RISALAH PENDEK TAPI BERNILAI tulisan Al-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rhm, Tuan Mufti bagi ulama Al-Shafi'iyyah di Makkah Al-Mukarromah. Hanya 27 ms.
Risalah 1 ialah syarahan beliau atas Risalah Al-Samarqandiyah, matan tersohor dalam seni Al-Isti'arah (ilmu Bayan/Balaghah). Syarahan ini beliau kutip dan simpulkan daripada syarahan-syarahan ulama sebelum beliau atas matan tersebut.
Risalah 2 ialah karangan beliau sendiri yang juga tentang Al-Isti'arah.
Risalah 3 bertajuk "Risalatun Muta'alliqatun bi Ja a Zaidun". Ulasan beliau bagi ungkapan percontohan yang sangat masyhur dalam kitab-kitab Nahu iaitu (جاء زيد). Ulasan dari segi Nahu, Sorof dll.
Risalah 4 adalah perbincangan khusus tentang Al-Mabniyat, iaitu kalimat-kalimat Arab yang bersifat mabni. Sangat-sangat menarik dan tersendiri.
Risalah 5 adalah berkenaan Maqulat 'Asyar. Beliau membahas persoalan hakikat pengetahuan manusia, termasuk dalam maqulah manakah ia.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan